Christina Gustavson 3Christina Gustavson:

Förändringar kostar tid och pengar!

Vänder allt över ända
Stora förändringar som på en gång vänder allt över ända, tar tid, resurser och orsakar kostnadsökningar.
Dessa stora förändringar hindrar också ett verkligt framåtskridande.

Kostar år i förlorad utveckling
Jag har hört sägas att varje stor omläggning kostar minst två till fyra år i förlorad utveckling, det är alltså en tid när allt går i stå istället för att utvecklas till en bättre och effektivare vård, alltså rena slöseriet med tid och pengar.

Observera och finjustera
En annan modell kan vara att stilla observera hur maskineriet fungerar och när man ser att det gnisslar någonstans så kan man finjustera och förbättra just där och sedan observera igen för att utvärdera vad som hände och hur det blev innan man går vidare med nästa förändring.

Överblicka konsekvenserna
Genom många små finjusteringar skulle en något långsammare förändring äga rum, men där varje steg är väl avvägt och där man kan överblicka konsekvenserna av varje genomförd förändring, istället för som nu,  när t ex en ny chef vill profilera sig och gör stora förändringar som kostar flera år i tid och pengar och som sedan kanske visar sig fungera sämre än det man hade från början.

Skynda långsamt
Det är alltså bättre att ta den gamla regeln om att skynda långsamt hellre än att göra snabba och mycket kostsamma tvärkast.

Tvärkasten sliter dessutom på personal, som varje gång tvingas arbeta i nya rutiner, nya ansvarsförhållanden och nya konstellationer, nya prioriteringar och kanske under nya chefer.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →