Currently viewing the category: "Hälsa och psykisk hälsa"

Tema: Ångest 2

Nästa artikel om ångest kommer torsdagen den 1 juni.

Kompisar med ångest
Mina då tonåriga barn tog med kamrater hem. Vid något tillfälle berättade de att kompisen ifråga hade ångest. Kompisen själv sa inte så mycket just då. Men detta väckte mitt intresse.

Vid köksbordet
Vi började prata, jag och ungdomarna, och genom samtalen hemma vid köksbordet insåg jag att problemen med ångest verkade vara både svårare och mer omfattande än jag trott förut. Jag ville så gärna hjälpa, men hur?

Svåra ångestproblem
När jag läste på för att lära mig mer om ämnet såg jag att #ångest ingick i den typ av olika #psykiska problem som hör till våra stora #folksjukdomar. Det var förfärande många som hade den här typen av problem. Många led i det tysta. Ångestproblemen orsakar ett stort lidande som ofta drabbar de #unga.

För att öka förståelsen
Så kom tankarna kring att skriva en bok om ångest och ångestens olika yttringar och symptom. Jag ville öka andras förståelse för vad  ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är. Jag ville berätta om hur man som medmänniska kan försöka hjälpa den som drabbats. Beskriva vilken behandling man kan få. Så kom boken: Om någon du känner har ångest till.

Om författaren:
Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i tre medicinska specialiteter. Hon har bland annat skrivit tre faktaböcker om att  hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hon är medlem av Sveriges författarförbund sedan 1993.

Fakta om boken:
Titel: Om någon du känner har ångest
Författare: Christina Gustavson
ISBN 978-91-88013-21-7
Antal sidor: 264
Format: 14,8×21 cm
Förlag: Joelsgården Förlag 2017
Hemsida: www.joelsgarden.se
Boken finns som pocket och kommer snart som e-bok.

Tema: Ångest 1

Nästa artikel om ångest kommer torsdagen den 25 maj.

Examenstider
Ångestproblemen har ökat bland unga – och ökat mycket. Ja, rent av fördubblats.

Examenstider är ångesttider
För många #unga är #examenstider det samma som ångesttider. Många unga upplever att ångesten blir värre i samband med olika typer av uppbrott. Skolavslutningar innebär uppbrott från #kompisar, från en känd skola med kända lärare till något nytt och osäkert.

Ett kliv rakt ut i det okända
Många upplever sin studentexamen som ett kliv rakt ut i det okända – mot något helt nytt och ovisst. Det kan vara skrämmande och det kan skapa #ångest.

Varför?
Man talar ofta om behandling och åtgärder mot ångest bland unga. Det man inte talar om är varför – varför får så många unga ångestproblem? Vad är det i deras omgivning – och ännu viktigare – i samhället som gör att så många drabbas av ångest och får #panikkänslor eller blir #deprimerade? Varför?

Förebygga är bättre
Enligt ett gammalt ordspråk är det bättre att stämma i bäcken än i ån, med andra ord är det bättre att förebygga än att försöka hejda det som redan vuxit sig stort.

Söka orsaker
Det kan ses på två sätt. Det gäller naturligtvis att behandla tidigt i sjukdomsförloppet – men också att söka efter orsakerna och sätta in åtgärder just där det behövs, så att problemen sedan minskar successivt.

Varför talas det inte om …?
Varför talas det inte om varför när det gäller ångest? För att förebygga måste man veta varför så många får ångestproblem. Vet man inte varför så vet man inte heller hur man skall förebygga.

Vill du hjälpa någon?
Vill du hjälpa en kompis, en anhörig eller en arbetskamrat med ångest kan du läsa Om någon du känner har ångest. Den kan köpas på internet så väl som i bokhandeln eller lånas på bibliotek.
Christina Gustavson

Om författaren:
Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i tre medicinska specialiteter. Hon har bland annat skrivit tre faktaböcker om att  hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hon är medlem av Sveriges författarförbund sedan 1993.

Fakta om boken:
Titel: Om någon du känner har ångest
Författare: Christina Gustavson
ISBN 978-91-88013-21-7
Antal sidor: 264
Format: 14,8×21 cm
Förlag: Joelsgården Förlag 2017
Hemsida: www.joelsgarden.se
Boken finns som pocket och kommer snart som e-bok.

Nära vän begick självmord

Vänskapen höll
Det var på den tiden när jag bodde i Malmö. Jag träffade Jette hos gemensamma vänner. Vi hade alltid mycket att prata om, hade kul ihop och blev kompisar. Jag hade inte haft så många riktiga vänner, men vänskapen med Jette kom att hålla livet ut.

Förälskad i en marinsoldat
Jette förälskade sig i en marinsoldat och flyttade till USA. Vi brevväxlade och ringde (datorn hade ännu inte kommit till Sverige på den tiden) och när hon var på besök hemma tog vi igen tiden som gått över en och annan fika.

Sista gången
Jag har alltid varit intresserad av textil och när jag hittade ett tyg som jag tyckte om så sydde jag upp det. Ofta i en modell skapad i min fantasi. Sista gången jag såg Jette hade jag precis sytt en randig kjol i grov bomull med en kanelfärgad jacka i velvetin. Jag hade låtit kjolens randiga tyg gå igen bl.a. på jackans krage.

Föll pladask
Jette föll pladask när hon fick syn på plaggen och bad att få köpa dem. Jag blev så förtjust över att någon kunde bli begeistrad i något jag sytt att hon fick dem. Hon verkade så glad när hon provade dem framför hallspegeln i sina föräldrars hus.

Nära vän begick självmord
Några månader senare var hon borta. Hon hade valt att begå självmord. Tabletter. Hon efterlämnade två små söner, ännu inte ens skolmogna, och en förtvivlad make.
Nu har minnena virvlat upp igen genom TV:s serie om självmord.

Jag kände skuld
Ingen kunde förstå det som hänt. Jag hade inte märkt att hon var nedstämd när vi träffades – och ändå kände jag skuld efteråt. Förtvivlan över att hon var borta, över att jag inte insett och inte förstått. Vi var så goda vänner och hade känt varandra så många år och ändå hade jag missat att hon varit så deprimerad.

Till varje medmänniska
Många år senare skrev jag en bok om just depressioner. Jag vände mig till varje anhörig och varje medmänniska som gärna ville hjälpa någon – om de bara fick en chans, om de bara förstod …

Jag önskade att jag sett varningssignalerna
När jag skrev min bok fanns Jette i mina tankar och i djupet av mitt hjärta önskade jag att jag sett varningssignalerna, att jag haft någon att ringa för att få råd om vad man kunde göra. Nu försökte jag ge de råden i min bok, i hopp om att den skulle komma till hjälp.

Sorgen förde pennan
Jag nämner inte Jette i boken, men hon fanns med mig när jag skrev den. Min sorg förde pennan när jag utformade råden som kom för sent för henne, men som jag hoppades skulle kunna hjälpa någon annan.
Christina Gustavson

Tv-program om självmord

Nytt viktigt tv-program om självmord kommer snart med Anne #Lundberg.


Backa inte – våga prata!
Det är så viktigt att #våga prata om självmord!
Och med varandra!

Förhindra och förebygga
Hur förhindrar man? Kan man förebygga? Vågar man prata om självmord? Känner du någon som verkar deppig och nedstämd? Vill du så gärna hjälpa, men vet inte riktigt hur?

Smärtsam saknad
Det finns inget som gör så ont i #anhöriga som när någon begår självmord. Det rör sig om smärtsam saknad efter den som gått bort.

Förtvivlan och skuld
Men också om förtvivlan och skuldkänslor över att inte sett det komma, inte märkt att den anhörige var så #nedstämd, inte anat att det var så allvarligt – och därför inte kunnat ingripa. Inte fått en chans att försöka hjälpa. Inte kunnat #avstyra.

Även barn
Det är inte bara vuxna som begår självmord, utan även# barn och #unga söker en förtvivlad utväg genom att ta sitt eget #liv. Kanske hade de gått att rädda om man vågat prata med dem om det? Om man sett hur illa de mådde?

Vill du hjälpa?
Vill du så gärna försöka #förstå och kunna #hjälpa? Då är det här boken för dig! Här finns berättelser ur verkliga livet som gör det lättare att förstå och sätta sig in i hur en deprimerad person känner sig.
Christina Gustavson: Om någon du känner har en depression.

Telefonnummer och adresser
Här finns också #adresser dit man kan vända sig för att få hjälp, #telefonregister att använda både i krissituationer och om man har frågor. Det är viktigt att våga prata om #självmord.

Läs mer på www.joelsgarden.se

Fakta om boken:
ISBN 978-91-88013-27-9
Joelsgården Förlag 2017
Format: s.k. storpocket (14,8×21 mm), Häftad
Antal sidor: 256
Boken finns att köpa via internet, t.ex Adlibris, i bokhandeln eller lånas på bibliotek – men man kan be dem ta hem den om de inte redan har den.

TMS mot depression

TMS – transkraniell magnetstimulering mot depression

Många men inte alla
Många med en #depression blir hjälpta av antidepressiva läkemedel – men inte alla.

Magnetstimulering
För mer än tio år sedan deltog jag i ett forskningsprojekt om TMS, det vill säga Transkraniell magnetstimulering. #TMS mot depression är en helt annan typ av #behandlingsmetod som bland annat kan användas mot depressioner.

Ny forskning
Metoden befann sig på forskningsstadiet i Sverige men användes redan då kliniskt i andra länder sedan ganska många år. Sedan blev det tyst ett tag men nu kan man få behandling på några olika orter i Sverige och man har påbörjat nya forskningsprojekt.

Svagt pirrande
Metoden är helt oblodig genom att man placerar #magneter utanpå huvudet. De kopplas till en apparat. Man upplever ett svagt pirrande som inte på något sätt gör ont och det hela tog i mitt fall en liten stund.

En månad för att bli bra
För depressionsbehandling räknar man med att det tar ungefär en timme att genomföra och ges alla vardagar under fyra veckor, sammanlagt vid 20 tillfällen.

Jämför med TNS
Alla som använt #TNS mot bland annat värk och muskelsmärta vet hur det där pirret kan kännas.

Nyfiken
Jag hade ingen depression, men eftersom jag var nyfiken testade jag apparaten på mig själv för att se vad som hände och erhöll en påtagligt uppiggande effekt med en enda behandling.

Flera behandlingar
För att behandla en depression behövs flera behandlingar och förbättringen kommer kanske inte samma dag, men den kommer.

Nya områden – nytt hopp?
Jag ser även ett eventuellt kommande användningsområde här när det gäller #utmattningsdepressioner och #utmattningssyndrom. Det blir spännande att se vad forskningen kommer fram till!

Även för undersökning
TMS används i många andra sammanhang, bland annat för undersökning av #hjärnskador, för att se vad som är vad.

Nämnd i korthet
Det finns inte mycket skrivet om metoden ännu, men den finns nämnd i korthet i boken: #Om någon du känner har en depression, Joelsgården förlag 2017.

Christina Gustavson

Om någon har en depression

Om någon du känner har en depression och du behöver hjälp för att kunna hjälpa

Om någon har en depression
– hjälp för vänner, anhöriga och drabbade!
Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att mer än en fjärdedel av alla har en depression någon gång under sitt liv.

Vem som helst
Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete.

Utan orsak
Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”. Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp.

Symptomen svåra känna igen
Symtomen kan vara svåra att känna igen. I boken Om någon du känner har en depression ges en bild av en depression. Om det går att upptäcka symtomen, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp. Ett självmord kan kanske förhindras.

Medmänniska kan hjälpa
Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall samt hur man kan mildra förloppet.

Hjälplös
Anhöriga känner sig ofta hjälplösa. Det är svårt att veta vad man skall göra när man ser att någon annan mår dåligt.

Både drabbade och personer i omgivningen
Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till den vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbas av en depression.

Ur verkliga livet
Boken innehåller flera beskrivningar ur verkliga livet. Ett barn, en tonåring, en lantbrukare, en mamma med flera.Dessa ger en bild av hur olika personer upplever sin depression och kan hjälpa den som vill hjälpa någon annan att förstå och därigenom hitta vägar ur det svåra.

Fakta om boken:
ISBN 978-91-88013-27-9
Joelsgården Förlag 2017
Format: s.k. storpocket (14,8×21 mm), Häftad
Antal sidor: 256
Boken finns att köpa via internet, t.ex Adlibris, i bokhandeln eller lånas på bibliotek – men man kan få be dem ta hem den om de inte redan har den.

Om författaren:
Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i rättspsykiatri. Hon har tidigare skrivit tre faktaböcker om att  hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hon är medlem av Sveriges författarförbund sedan 1993.
Kontakt: christina@gustavson.se

Christina Gustavson 103Christina Gustavson:

Om någon du känner har ångest

Tog med kompisar
Mina då tonåriga barn tog med kamrater hem. Vid något tillfälle berättade de att kompisen ifråga hade ångest.

Om någon du känner har ångestChristina Gustavson 102
Vi började prata och genom samtalen hemma vid köksbordet insåg jag att problemen med ångest verkade vara både svårare och mer omfattande än jag trott förut. Jag ville så gärna hjälpa, men hur?

Folksjukdom
När jag läste på för att forska i ämnet såg jag att #ångest, #fobier, #panikattacker och #tvångstankar ingick i den typ av olika #psykiska problem som hör till våra stora #folksjukdomar och orsakar stort lidande, som ofta drabbar de #unga. Många lider i det tysta.

Tankar på en bokChristina Gustavson 96
Så kom tankarna kring att skriva en bok om olika problemområden och ge en bild av vad ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är. Jag ville berätta om olika yttringar och symptom, vilken behandling man kan få och hur man som medmänniska kan försöka hjälpa den som drabbats.
Så kom boken: Om någon du känner har ångest till.

Mänskliga ödenChristina Gustavson 97
För att inte bara göra en stel beskrivning av problemen inledde jag boken med verkliga fallbeskrivningar som skildrar hur vardagliga situationer kan ställa till bekymmer eller upplevas som jobbiga. Jag är tacksam mot alla dem som lät mig intervjua och använda deras livsberättelser i min bok!

Alla i din närhet
Jag tänkte att boken inte bara skulle vända sig till den som drabbats, utan kanske i minst lika hög grad till människorna runt omkring – till kompisar, familj, lärare och medmänniskor. Syftet var att  informera utförligt men ändå lättfattligt om symptom och förlopp, för att avdramatisera och öka andras förståelse.

Christina Gustavson 164Andra kan hjälpa
Min tanke var att ge den som möter den typen av besvär, hos sig själv eller andra, en uppfattning om vad det rör sig om. Och att ge förslag på vad både den drabbade och andra runt omkring kan göra för att försöka lindra och hjälpa, för att inte behöva stå handfallna fast de så gärna vill hjälpa till.

Många känner igenChristina Gustavson 102
Många känner säkert igen tankar som:
Låste jag dörren? Slog jag av spisen?
Tittar alla på mig?
Jag får hjärtklappning!
Jag kvävs – jag måste fly!
Men – vad håller jag på med?

Christina Gustavson 175Tvång
Tvångshandlingar innebär till exempel att man har man behov av att göra eller undvika vissa saker för att känna sig lugn: räkna saker, tvätta sig noga eller inte gå på skarvar i gatubeläggningen.

Så mycket tid och lidande
Det kan ta så mycket tid i anspråk att yrkesliv, vardagliga göromål och till och med nära relationer kan bli lidande.

Kommer i fler formatChristina Gustavson 103
Om någon du känner har ångest är utgiven på #Joelsgården Förlag. Den omarbetade och uppdaterade upplagan kommer ut i handeln omkring 10 januari i år. Den kan beställas via internet (t.ex Adlibris), köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek. Inom kort kommer den även som e-bok.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 326Osynligt våld

Osynligt våld – vad är det?
Man talar ibland om det osynliga våldet, men vad innebär det? Personer som har till yrke att utöva våld men även andra som kan ha lärt sig en teknik att utöva fysiskt våld utan att det uppstår blåmärken? Tortyr?

Psykiska trakasserier
Med osynligt våld menar jag här mobbning och psykiska trakasserier. Det ger inga blåmärken men jämnväl djupa skador i den drabbade människans innersta.

Hårresande och skrämmande
Hårresande berättelser om psykisk tortyr, ofta i nära relationer,Christina Gustavson 325 är tyvärr vanliga och det är skrämmande att det förekommer och fortsätter förekomma. Det osynliga våldet är vanligare än vi tror.

Så osynligt att inte ens offret ser det
Det jag tänker på idag är det osynliga våldet i vår vardag, det som blivit en del av livet för många. Våldet som blivit så osynligt att inte ens offret ser det längre eller rent av tar på sig skulden för det. Det kan också vara så att förövaren manipulerar andra till att tro att det är offret som bär skulden.

Christina Gustavson 163På arbetsplatsen
Det kan röra sig om osynligt våld på arbetsplatsen genom hunsande, sexuella trakasserier, maktmissbruk och manipulationer. Det kan gå så långt att offret drivs till att begå självmord. Det kan vara så att ingen vågar ingripa av rädsla för att själv bli drabbad. Kan osynligt våld ligga bakom vissa fall av utbrändhet?

I skolan
Det kan röra sig om osynligt våld i skolans värld. Mellan olika lärare, lärare och elev eller rent av mellan rektor och antingen en lärare eller en elev. En lärare kan till exempel ta sig ur kniptången genom att byta jobb – men vad gör en elev? Genom skolplikten tvingas alla skolbarn till att vistas i skolan – även om det är en miljö som är synnerligen skadlig för dem.

I familjen
Det kan också röra sig om osynligt våld i den privata sektorn, Christina Gustavson 327inom familjen. I ett partnerförhållande, men också mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Osynligt våld mellan vuxna är oerhört vanligt och påverkar då indirekt även barnen. Samtidigt som det blir vanligare att en familj är sammansatt med barn som har olika föräldrakonstellationer ökar också spänningarna och därmed ökar risken för osynligt våld mellan barnen.

Påverkar hela samhället
Med tanke på att skadorna av osynligt våld blir så djupa, allvarliga och svåra att de når in till djupet av personligheten kan det osynliga våldet komma att påverka samhället i stort. Vi är medvetna om att ohälsan ökar och sjukskrivningarna blir fler. Det borde vara av nationellt intresse att sätta in kraftresurser för att motverka osynligt våld och mobbning i vår vardag. Eftersom problemet är så vanligt och så omfattande  blir det inte lätt att vända trenden – det behövs en kraftansträngning!

Ångest 2xKan rädda liv
Var och en av oss som är medvetna om det osynliga våldets natur kan vara uppmärksamma på det, försöka att inte bli manipulerade till att medverka, inte bortförklara det som inträffat och fortsätter ske, inte skambelägga offret utan lära vad som behövs för att ge offret det stöd som är nödvändigt för alla offer och som  i vissa fall även kan rädda liv.

Se genom dimridåerna
Vi har alla ett ansvar. Det går inte att komma undan. Vi måste öppna ögonen och lära oss att se det som förövare kan försöka dölja i dimridåer, det som sker så ofta att det finns en risk att man börjar tro att det är ”normalt.”

Det måste synliggöras!
Vi måste alla börja arbeta på att synliggöra det osynliga våldet. Få Christina Gustavson 250upp det på bordet. Visa hur det ser ut och var och när det förekommer. Och om och om igen ge stöd till alla som utsätts och har utsatts för osynliugt våld.

Bra bok:
För den som vill veta mer kan jag rekommendera en bok i ämnet: Vardagens osynliga våld, av den franska psykiatern Marie-France Hirigoyen (Natur&Kultur) och jag vill särskilt tacka Åsa Moberg och Adam Inczédy-Gombos för en utmärkt översättning.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 319Kramp i benen

Smärtsamt med kramp i benen
Många vuxna har upplevt kraftiga kramper eller spänningar i vadmuskeln eller foten. Kramper som sitter just i foten eller i vaden kallas även sendrag. Ibland kan smärtan vara så kraftig att den  drabbade börjar gråta. Man upplever att det bara kommer och är helt utan orsak. Man förstår inte varför. Man vet inte vad man skall ta sig till för att få smärtan att släppa.

Vanligt
Att få kramp i vaden är mycket vanligt och särskilt äldre drabbas. Ibland råkar även gravida ut för detta. Yngre och aktiva personer kan också drabbas, särskilt efter ett hårt träningspass som påverkat musklerna mycket.

Sammandragning
Smärtan uppkommer genom att en muskel drar ihop sig Christina Gustavson 320riktigt kraftigt. Det sker ofrivilligt och vanligen häftigt. Ibland knyts muskeln i ett slag och ibland kommer krampen i en pulsliknande serie.

Vanligt om natten
Krampen kan komma när som helst, men det är vanligt att den uppträder om natten. Det är obehagligt att vakna upp mitt i natten av att man har kramp. Även om krampen kommer på dagtid gör det lika ont. Kramp är ett problem som kan drabba alla och vem som helst.

Inte farligt
För den som är fysiskt aktiv kommer kramperna oftare efter ansträngning och träning, men inte medan man håller på utan först en stund efteråt när man vilar eller sover. Vanligen anses det att den här typen av kramper inte skadar själva muskeln och därför inte är farliga.

Christina Gustavson 323Orsaker
Orsaken till att vissa får den här typen av kramper är fortfarande okänd, även om man hittat troliga orsaker.
Den vanligaste teorin är att man kanske druckit för litet vatten under dagen.
Om man redan har en vätskebrist blir man mer känslig för annat som förstärker vätskebristen i kroppen.

Vätskebrist
När kroppen blir riktigt varm, oavsett om det beror på träning, aktivitet eller feber så avdunstar mycket mer vätska från kroppen än man skulle kunna tro.
Har man då en vätskebrist i förväg finns risk för uttorkning och då ökar risken för muskelkramper.
Äldre dricker vanligen för litet och hamnar lättare i riskzonen på grund av det.

Mineraler
När man svettas förlorar kroppen även viktiga mineraler som till exempel kalium, kalcium, magnesium och natrium. Detta kan i sin tur påverka viktiga organ så att kramperna lättare sätter igång.

Att veta sin egen begränsningChristina Gustavson 322
När man tränar aktivt är det viktigt att inte gå för långt. Den som tränar sina muskler över sin egentliga förmåga tröttar ut musklerna.
Det kan leda till att den automatiska reflexkontrollen slutar fungera och det kan i sin tur leda till kraftiga och mycket smärtsamma sammandragningar och kramper.

På kort siktChristina Gustavson 321
Det enda som hjälper alldeles omedelbart mot en smärtsam kramp i ben eller fot är stretching, det vill säga att man sträcker ut precis den muskel som krampar. Sitter krampen i en vad kan man ställa sig upp och långsamt räta på benet och sedan stå kvar en stund med sträckt ben. Skulle krampen komma tillbaka så upprepar man proceduren med att sträcka ut. Många anser också att det kan ha en förebyggande inverkan om man gör stretching-rörelser regelbundet oavsett om man brukar träna eller ej. Det finns böcker om stretching med tydliga bilder som visar hur man gör. Fråga gärna på biblioteket.

På längre sikt
Vad gör man då åt kramperna? Se för det första till att den drabbade dricker riklig mängd vatten varje dag. Många äldre dricker alltför lite, dels för att de kanske inte känner sig törstiga, men också för att de kan ha svårt att röra sig, inte vilja besvära andra med att be om hjälp att gå på toaletten för ofta, med mera.

Christina Gustavson 324Banan eller aprikos
Många upplever att kramperna kommer mer sällan och blir mindre svåra efter en längre tids intag av magnesium. Det kan vara värt att försöka med en banan eller två torkade aprikoser om dagen, men det kan ta en månad innan det ger resultat. Om det inte hjälper med banan eller aprikoser finns magnesiumtabletter att köpa receptfritt på apoteket. De hjälper inte omedelbart utan måste tas regelbundet varje dag för att ge önskat resultat. Intaget måste fortsättas under lång tid, kanske livslångt, oavsett om man prövar med frukt enligt ovan eller använder magnesiumtabletter, annars kan kramperna komma tillbaka.

Receptbelagt
Det har även hänt att någon svårt drabbad fått Kinin på recept för sina kramper, men det preparatet har en lång rad biverkningar och är inte att rekommendera utan något som endast kan komma ifråga i undantagsfall.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 297Flickor med Aspergers syndrom

Skrivit förordet till Flickor med Aspergers syndrom
Jag har fått det hedersamma uppdraget att skriva förordet till en unik bok om #flickor med Aspergers syndrom.

Mycket litet skrivet
I Sverige såväl som internationellt finns det tidigare mycket litet skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den #neuropsykiatriska #diagnosen kan förekomsten vara vanligare än man tror.

Titel och författareChristina Gustavson 298
Fullständig titel är Flickor med #Aspergers syndrom/högfungerande #autism och flickor med #AD/HD. #Pedagogiska, #sociala och #medicinska aspekter. Boken är skriven av Brigitte Oxelqvist, fil.kand. i #Specialpedagogik.

Flickornas speciella problematik
Boken beskriver aspergerflickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta #isolering och ”utanförskap samt för att de skall kunna utvecklas med bibehållen #självkänsla trots sina svårigheter.

Till alla som möter flickor med Aspergers syndrom
Den vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Aspergers syndrom och flickor med problem som påminner om detta, bland annat #lärare, #fritidsledare, #socionomer samt inte minst #föräldrar och #anhöriga.

Bygger på kandidatuppsats
Boken om flickor med Aspergers syndrom bygger på en #kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling – Pedagogiska och medicinska aspekter, skriven av Brigitte Oxelqvist, filosofie kandidat i specialpedagogik.

Personligt material
Den innehåller även personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom samt ett inledande förord av mig.
Christina Gustavson

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin