Currently viewing the category: "Ångest"

Tema: Ångest 2

Nästa artikel om ångest kommer torsdagen den 1 juni.

Kompisar med ångest
Mina då tonåriga barn tog med kamrater hem. Vid något tillfälle berättade de att kompisen ifråga hade ångest. Kompisen själv sa inte så mycket just då. Men detta väckte mitt intresse.

Vid köksbordet
Vi började prata, jag och ungdomarna, och genom samtalen hemma vid köksbordet insåg jag att problemen med ångest verkade vara både svårare och mer omfattande än jag trott förut. Jag ville så gärna hjälpa, men hur?

Svåra ångestproblem
När jag läste på för att lära mig mer om ämnet såg jag att #ångest ingick i den typ av olika #psykiska problem som hör till våra stora #folksjukdomar. Det var förfärande många som hade den här typen av problem. Många led i det tysta. Ångestproblemen orsakar ett stort lidande som ofta drabbar de #unga.

För att öka förståelsen
Så kom tankarna kring att skriva en bok om ångest och ångestens olika yttringar och symptom. Jag ville öka andras förståelse för vad  ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är. Jag ville berätta om hur man som medmänniska kan försöka hjälpa den som drabbats. Beskriva vilken behandling man kan få. Så kom boken: Om någon du känner har ångest till.

Om författaren:
Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i tre medicinska specialiteter. Hon har bland annat skrivit tre faktaböcker om att  hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hon är medlem av Sveriges författarförbund sedan 1993.

Fakta om boken:
Titel: Om någon du känner har ångest
Författare: Christina Gustavson
ISBN 978-91-88013-21-7
Antal sidor: 264
Format: 14,8×21 cm
Förlag: Joelsgården Förlag 2017
Hemsida: www.joelsgarden.se
Boken finns som pocket och kommer snart som e-bok.

Tema: Ångest 1

Nästa artikel om ångest kommer torsdagen den 25 maj.

Examenstider
Ångestproblemen har ökat bland unga – och ökat mycket. Ja, rent av fördubblats.

Examenstider är ångesttider
För många #unga är #examenstider det samma som ångesttider. Många unga upplever att ångesten blir värre i samband med olika typer av uppbrott. Skolavslutningar innebär uppbrott från #kompisar, från en känd skola med kända lärare till något nytt och osäkert.

Ett kliv rakt ut i det okända
Många upplever sin studentexamen som ett kliv rakt ut i det okända – mot något helt nytt och ovisst. Det kan vara skrämmande och det kan skapa #ångest.

Varför?
Man talar ofta om behandling och åtgärder mot ångest bland unga. Det man inte talar om är varför – varför får så många unga ångestproblem? Vad är det i deras omgivning – och ännu viktigare – i samhället som gör att så många drabbas av ångest och får #panikkänslor eller blir #deprimerade? Varför?

Förebygga är bättre
Enligt ett gammalt ordspråk är det bättre att stämma i bäcken än i ån, med andra ord är det bättre att förebygga än att försöka hejda det som redan vuxit sig stort.

Söka orsaker
Det kan ses på två sätt. Det gäller naturligtvis att behandla tidigt i sjukdomsförloppet – men också att söka efter orsakerna och sätta in åtgärder just där det behövs, så att problemen sedan minskar successivt.

Varför talas det inte om …?
Varför talas det inte om varför när det gäller ångest? För att förebygga måste man veta varför så många får ångestproblem. Vet man inte varför så vet man inte heller hur man skall förebygga.

Vill du hjälpa någon?
Vill du hjälpa en kompis, en anhörig eller en arbetskamrat med ångest kan du läsa Om någon du känner har ångest. Den kan köpas på internet så väl som i bokhandeln eller lånas på bibliotek.
Christina Gustavson

Om författaren:
Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i tre medicinska specialiteter. Hon har bland annat skrivit tre faktaböcker om att  hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hon är medlem av Sveriges författarförbund sedan 1993.

Fakta om boken:
Titel: Om någon du känner har ångest
Författare: Christina Gustavson
ISBN 978-91-88013-21-7
Antal sidor: 264
Format: 14,8×21 cm
Förlag: Joelsgården Förlag 2017
Hemsida: www.joelsgarden.se
Boken finns som pocket och kommer snart som e-bok.

Christina Gustavson 103Christina Gustavson:

Om någon du känner har ångest

Tog med kompisar
Mina då tonåriga barn tog med kamrater hem. Vid något tillfälle berättade de att kompisen ifråga hade ångest.

Om någon du känner har ångestChristina Gustavson 102
Vi började prata och genom samtalen hemma vid köksbordet insåg jag att problemen med ångest verkade vara både svårare och mer omfattande än jag trott förut. Jag ville så gärna hjälpa, men hur?

Folksjukdom
När jag läste på för att forska i ämnet såg jag att #ångest, #fobier, #panikattacker och #tvångstankar ingick i den typ av olika #psykiska problem som hör till våra stora #folksjukdomar och orsakar stort lidande, som ofta drabbar de #unga. Många lider i det tysta.

Tankar på en bokChristina Gustavson 96
Så kom tankarna kring att skriva en bok om olika problemområden och ge en bild av vad ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är. Jag ville berätta om olika yttringar och symptom, vilken behandling man kan få och hur man som medmänniska kan försöka hjälpa den som drabbats.
Så kom boken: Om någon du känner har ångest till.

Mänskliga ödenChristina Gustavson 97
För att inte bara göra en stel beskrivning av problemen inledde jag boken med verkliga fallbeskrivningar som skildrar hur vardagliga situationer kan ställa till bekymmer eller upplevas som jobbiga. Jag är tacksam mot alla dem som lät mig intervjua och använda deras livsberättelser i min bok!

Alla i din närhet
Jag tänkte att boken inte bara skulle vända sig till den som drabbats, utan kanske i minst lika hög grad till människorna runt omkring – till kompisar, familj, lärare och medmänniskor. Syftet var att  informera utförligt men ändå lättfattligt om symptom och förlopp, för att avdramatisera och öka andras förståelse.

Christina Gustavson 164Andra kan hjälpa
Min tanke var att ge den som möter den typen av besvär, hos sig själv eller andra, en uppfattning om vad det rör sig om. Och att ge förslag på vad både den drabbade och andra runt omkring kan göra för att försöka lindra och hjälpa, för att inte behöva stå handfallna fast de så gärna vill hjälpa till.

Många känner igenChristina Gustavson 102
Många känner säkert igen tankar som:
Låste jag dörren? Slog jag av spisen?
Tittar alla på mig?
Jag får hjärtklappning!
Jag kvävs – jag måste fly!
Men – vad håller jag på med?

Christina Gustavson 175Tvång
Tvångshandlingar innebär till exempel att man har man behov av att göra eller undvika vissa saker för att känna sig lugn: räkna saker, tvätta sig noga eller inte gå på skarvar i gatubeläggningen.

Så mycket tid och lidande
Det kan ta så mycket tid i anspråk att yrkesliv, vardagliga göromål och till och med nära relationer kan bli lidande.

Kommer i fler formatChristina Gustavson 103
Om någon du känner har ångest är utgiven på #Joelsgården Förlag. Den omarbetade och uppdaterade upplagan kommer ut i handeln omkring 10 januari i år. Den kan beställas via internet (t.ex Adlibris), köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek. Inom kort kommer den även som e-bok.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 118Examenstider – ångesttider

Examenstider – Ångesttider
Ångestproblemen har ökat enormt bland unga, ja, rent av fördubblats.

Värre vid uppbrott
För många unga blir ångesten värre i samband med olika typer av uppbrott. #Skolavslutningar och #examen innebär får många uppbrott från kompisar, från en känd skola med kända lärare till något nytt och osäkert. Många upplever sin studentexamen som ett kliv rakt ut i det okända – mot något helt nytt och ovisst. Det kan vara skrämmande och det kan skapa #ångest.

Men varför?
Man talar ofta om behandling och åtgärder mot ångest bland unga. Det man inte talar om är varför – varför får så många unga #ångestproblem? Vad är det i deras omgivning – och ännu viktigare – i samhället som gör att så många drabbas av ångest och får #panikkänslor eller blir #deprimerade? Varför?

Bättre att förebyggaChristina Gustavson 120
Enligt ett gammalt ordspråk är det bättre att stämma i bäcken än i ån, med andra ord är det bättre att #förebygga än att försöka hejda det som redan vuxit sig stort.

Söka orsaker
Det kan ses på två sätt. Dels är det naturligtvis viktigt att behandla tidigt i sjukdomsförloppet – men också att söka orsakerna och sätta in åtgärder där, så att problemen sedan minskar successivt.

Varför inte varför?
Varför talas det inte om varför när det gäller ångest? Läs mer om ångest på www.gustavson.se

Vill du hjälpaChristina Gustavson 103
Vill du hjälpa en kompis, en anhörig eller en arbetskamrat med ångest kan du läsa: Christina Gustavson: Om någon du känner har ångest.
Boken finns både som pocket och e-bok och kan köpas på internet så väl som i bokhandeln eller lånas på bibliotek. www.joelsgarden.se
Christina Gustavson

Christina Gustavson 281Social fobi är ett viktigt tema

Utan ord
Under en bokutställning i Falun mötte jag Mina Hansson som presenterade sina böcker. Hon debuterade med boken Utan ord. Det är en fiktiv men ändå personlig berättelse om social fobi och psykisk ohälsa.
Så här berättar hon själv:

”Det var i tonåren det började
Till en början visste jag inte att det var en #sjukdom. Istället trodde Christina Gustavson 282jag att det var något fel på mig. Jag rodnade utan anledning. Drog mig undan och klarade inte av att umgås normalt fastän jag inget hellre ville än att ha vänner. Ofta stannade jag vid ytterdörren och kände paniken i kroppen, en #panik så stark att jag ibland tog av mig ytterkläderna och gick tillbaka till sängen. För familjen skyllde jag på huvud- eller ledvärk, på förkylningar, på mensen. Det var inte alltid lögner. Men många gånger var det inte så illa att jag måste stanna hemma. Jag bara inte klarade av att gå till skolan. Där skulle jag bli bemött. Där skulle jag bli hörd och sedd. Där kunde jag göra bort mig.

Ångest vid ytterdörren
Det var sådant jag tänkte på medan jag stod med #ångesten vid ytterdörren. Tänk om jag skulle missa bussen eller halka så att alla såg det och skrattade åt mig. Tänk om jag skulle rodna när jag inte kunde dölja det. Tänk om jag skulle behöva svara på en av lärarnas frågor inför klassen och inte kunde svaret. Tänk om…

Allt kunde gå fel
Så jag stod där vid ytterdörren och tänkte på allt som kunde gå fel. Tog ett djupt andetag. Insåg att jag var fånig. Lade handen på dörrhandtaget. Påmindes om att vi hade gymnastik samma dag. Svett, rött ansikte, en ful kropp jag inte ville visa i omklädningsrummet.

Jag gav upp
Jag gav upp. Lade mig igen. Försökte komma på varför jag var så misslyckad att jag inte ens kunde gå till skolan. Försökte komma på någon anledning till att det var värt att fortsätta leva.

Artikel i lokaltidningen
Det var inte förrän jag var nitton år, bara ett par veckor efter att jag tagit studenten, som jag läste en artikel i lokaltidningen om något som hette #social fobi. Medan jag läste forsade så många känslor inom mig, hjärtat slog allt fortare. Jag tror att jag till och med blev tårögd. Det som stod där handlade om mig. Jag var inte en konstig person som borde låsas in. Jag var en person med en sjukdom jag borde söka hjälp för. Och det fanns hjälp att få. Det var vad som gladde mig mest. Det fanns hjälp, och stor erfarenhet av problemet som många tusentals (om inte miljontals) personer före mig redan haft.

Det tar tid att våga ta steget
Tyvärr tog det tid innan jag vågade ta steget. Det var något med tanken att gå till psykiatrin som skrämde mig. Hur skulle de bemöta mig, skulle de tycka att jag inte var sjuk nog att gå dit? Efter påtryckningar från min sambo kontaktade jag #psykiatrin till slut. Det är inget jag ångrar.

Du är inte ensam
Jag gick till psykiatrin under ungefär ett års tid. Under tiden kom en idé till mig. Jag skulle skriva om min resa och mina erfarenheter av åren med social #fobi. Syftet med boken var att för det första skapa förståelse för dem som inte har sjukdomen. Det andra var för dem som har sjukdomen. Jag ville säga: du är inte #ensam, och det finns hopp för dig att bli frisk.

Drabbar många
I augusti 2015 så blev romanen Utan ord publicerad. Min förhoppning är att den ska nå ut till så många som möjligt. Social fobi är en #psykisk sjukdom som drabbar många. Den får många, som exempelvis mig, att behöva genomlida en daglig kamp för att kunna göra så enkla saker som att ringa ett telefonsamtal eller gå till butiken för att handla mat. Det blir även för många en kamp om att vilja kämpa vidare.

Alla vet inte om att de själva har den
Inte alla vet om att sjukdomen finns och att de själva har den. Inte alla vet vad den egentligen innebär. Och långt ifrån alla kan få de förklaringar och komma så nära inpå någon med social fobi, som man kan med Nora i Utan ord. Hennes historia innehåller inte action, mord eller ett högt tempo.

Handlar om livet
Istället handlar hennes historia om livet; att möta nya #människor, utvecklas och våga öppna sig. Det handlar även om #seger. Inte den slutgiltiga segern då man kan säga att nu är allt bra. Nej, det är segern över att komma till den punkten att man aldrig vill sluta slåss. Det är där jag är nu.

En seger
Från att ha stått vid ytterdörren och backat undan har jag numera en kandidatexamen, ett socialt liv och praktik. Hittills har jag även varit utställare på två bokmässor och har funderat på att kontakta bland annat# skolor och erbjuda att föreläsa om sjukdomen. Så långt har jag kommit. Så långt kan även du komma. Ingen ska behöva vara utan ord.

Ett viktigt ämne och tänkvärda ord. Jag håller med om att det finns hopp och ingen skall varken sakna ord eller tro sig vara ensam om sina besvär!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 244Bokmässa i Falun

Jag ställer ut min nya, trivsamma psykologiska #deckare och mina andra böcker på #Dalarnas #museum i #Falun den 19Christina Gustavson 82 mars.

Då #signerar jag böcker för den som vill. Kanske träffas vi där? Christina Gustavson

www.joelsgården.se
Mässans hemsida: Christina Gustavson 103http://bokmassandalarna.se/
FB: https://www.facebook.com/bokmassandalarna

Christina Gustavson 201Dagny hos Skavlan

Humor är underbart!
Det var många som uppskattade 103-åriga #Dagnys framträdande hos #Skavlan i fredags, dvs. den 4/3. Kanske inte bara för att hon är världens äldsta #bloggare utan för hennes #humor och för det fantastiska att hon är vid så god vigör trots sin höga ålder.

Ung och vacker
Mina tankar gick dels till min egen #farmor som hade en liknande humor. Det tog tid innan jag blev mogen nog att inse att hon var rolig, men nu när hon är borta är det hennes kommentarer jag minns bäst. En gång när hon närmade sig 90-strecket sa hon: ”Förr var jag både ung och vacker, nu är jag bara det ena!” Då tyckte jag att hon var fånig eftersom inget av alternativen stämde – men nu ler jag för mig själv och ser henne framför mig.

Aaron AntonovskyChristina Gustavson 82
Jag tänker också på Aaron #Antonovsky som undersökte orsakerna till att vissa klarar motgångar bra, bibehåller hälsan och kanske rent av växer av dem, medan andra blir sjuka av alla de påfrestningar med motgångar, krav och konflikter som de möter i livet.

Christina Gustavson 103Sammanhang i tillvaron
Antonovsky menar att det är en känsla av #sammanhang som byggs upp från barndomen och som sedan utgör en mental skyddsfaktor som även påverkar den fysiska hälsan. Denna känsla av sammanhang kallade han #KASAM (SOC på engelska). Det rör sig inte om tankar fångade i luften, utan han baserar sina teser på fakta och forskningsresultat.

#Friskhetsfaktorer
Det är ett härligt sätt att söka faktorer som gör oss friska istället för att bara titta på vad det är som gör oss sjuka, och Antonovsky presenterar till och med ett test i sin bok, så att varje läsare själv kan kolla hur det egentligen står till med de egna förutsättningarna för hälsa.

Hälsans mysterium
När jag såg Dagny hos Skavlan i TV-rutan kunde jag inte låta bli att tänka att jag borde läsa om boken #Hälsans mysterium (#NoK) för att friska upp minnet när det gäller de #hälsofaktorer som kan vara viktiga för mig!

Christina Gustavson 25Kommer jag att lyckas?
Jag kämpar på, fyller 72 i år, men #yrkesarbetar fortfarande med samma  uppgifter och lika långa arbetsdagar som förr. Jag vill så gärna försöka hjälpa människor att mitt arbete nog är en friskhetsfaktor för mig på samma sätt som skrivandet är det. Så jag är nog på väg – men frågan är om jag kommer att lyckas lika bra som Dagny.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 177Tror du på familjen?

Jag var inbjuden att komma och prata om mina böcker och bjöds efteråt på fika med prat. En yngre kvinna kanske 30+ böjde sig fram över bordet och såg intensivt på mig samtidigt som hon frågade: ”Tror du på familjen?”

Oväntad fråga
Tankarna snurrade runt i mitt huvud eftersom frågan var helt oväntad.Christina Gustavson 12 Den hade ingen anknytning till något jag pratat om under eftermiddagen. Och jag kände mig ställd mot väggen. Kanske var det något hon funderade över eller nyligen pratat med sina vänner om.

Helt allvarlig
Hon var helt allvarlig, nästan som om hon frågat om jag tror på Gud, så det måste jag också vara och kunde efter några panikartade sekunder svara:

Inte alltid
”Jag tror på familjen som samlevnadsform”, sade jag till slut. ”Därmed inte sagt att den alltid passar alla. Eller familj till varje pris.”

Christina Gustavson 103Livlig diskussion
Fler hade intresserat böjt sig fram mot oss för att höra och en livlig diskussion kom igång.

– Är det bättre för barnen om föräldrarna fortsätter att hålla ihop till varje pris?
– Hur skall man kunna få tid och råd till ett eget liv om man är ensamstående med barn?
– Kan barnen bli lika trygga med en ensamstående förälder?
– Ger många unga föräldrar upp för lätt?
– Är det svårt för barnen att ge avkall på det som skulle följa med en bättre ekonomi än en ensamstående förälder kan erbjuda?
– Vad är en familj egentligen?

Viktigt att våga prataChristina Gustavson 82
Jag har inga standardlösningar eller suveräna svar. Men jag vill gärna understryka att det är viktigt att våga prata om olika frågor som dyker upp – och inte minst att ha någon att prata med!

Bollplank är guld värt!
Att få bolla sina tankar, sin oro och sina funderingar mot ett flexibelt bollplank som både kan lyssna, förstå och ge respons är guld värt!

Vad tycker du?
Vad tycker du? Tror du på familjen?
Och vad är en familj egentligen?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 96Psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Kuratorer och psykologer
Regeringen tillsätter stora belopp för att fler skolkuratorer och psykologer skall anställas.
Det är en viktig åtgärd för att hjälpa dem som har det svårt, men har ingenting med förebyggande att göra.

Förebygga är nödvändigt
För att förebygga, som det talas om, behöver man ta reda på de grundläggande orsakerna till att den psykiska ohälsan uppstår och dessutom ökar.

Vilken är orsaken?Christina Gustavson 82
Om man inte vet orsaken – hur kan man då göra något? Då försöker man ju bara kapa en del av den topp som sticker upp ovanför vattenytan, men gör ingenting åt det stora berg som man vet finns, men som inte syns. Tala om att sopa problem under mattan!

Skolungdom
Man talar om en tuffare arbetsmarknad som ett av skälen – men eftersom statistiken rör unga som fortfarande kanske går i skolan är det knappast aktuellt med arbetsmarknaden som orsak.

Christina Gustavson 163Inte ett ord om varför
Olika artiklar radar upp statistik. Visst, det är bra att med hjälp av siffror och diagram få veta hur illa det är ställt – men det säger inte ett ord om varför. Inte heller ett enda ord om vad man gör för att ta reda på orsakerna.

Skaran växer
De enda åtgärder som beskrivs är tafatta försök att till dyra kostnader ta hand om och hjälpa dem som redan är drabbade – en skara som hela tiden växer.

Psykisk ohälsa hos barn och unga
Med psykisk ohälsa hos barn och unga inbegrips problem som rör den unges egen känsla av bristande välbefinnande, som hindrar vanliga och vardagliga aktiviteter och eventuellt också hämmar en optimal utveckling.

Magont och sömnproblemChristina Gustavson 103
Symtomen kan variera från allt mellan huvudvärk och magont till sömnproblem, nedstämdhet och oro.

Kan inte berätta
Det är inte alltid den unga människan kan eller vill berätta om sina problem för föräldrar, lärare eller andra i omgivningen.
I några fall är förhållandet det omvända, dvs. den unge upplever sig må bra men vuxna i omgivningen ser ett avvikande beteende.

Vad beror det på?
Men tillbaka där jag började – vad beror det på? Vilka är orsakerna? Och varför ökar den här typen av problem?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 82Hjälp en medmänniska!

Christina Gustavson: Om någon du känner har en depression.

Boken sålde 2000 ex redan första veckan – inte illa för en fackbok! Efter c:a 2 veckor var den helt slut på förlaget.

Ny upplaga
Nu har den uppdaterats och finns i en nytryckt upplaga!

Hjälp en medmänniska!
Redo att hjälpa anhöriga, vänner, skolkamrater, arbetskompisar och medmänniskor som vill försöka hjälpa någon som de vet mår dåligt – men kanske inte ens vet om att det rör sig om en depression! Och att det finns hjälp att få!

Utdrag ur en recension:
”Depression – en folksjukdom. ’Jag vänder mig till dig som är eller har varit deprimerad’ skriver överläkare Christina Gustavson i denna fylliga och välskrivna läsebok om en av våra stora folksjukdomar.
Med exempel ur verkliga livet och en ömsint blick vägleder hon oss genom livets alla stadier där depressionen kan slå till. Hon ger en bild av vad depression innebär, hur man som medmänniska kan hjälpa den drabbade och hur man förebygger återfall.”

Stor folksjukdom
Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att mer än en fjärdedel av alla har en depression någon gång under sitt liv.

Vem som helst kan drabbas
Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete.

Den bara kom
Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”.

Vet inte om det
Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp. Symtomen kan vara svåra att känna igen.

Det här kan vara en depression
Här ges en bild av en depression. Om det går att upptäcka symtomen, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp.

Hjälp en medmänniska
Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall samt hur man kan mildra förloppet.

Både till anhöriga och drabbade
Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till den vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbas av en depression.

Om författaren
Författaren är överläkare och specialist i allmän psykiatri, rättspsykiatri och allmänmedicin. Hon innehar för närvarande ett uppdrag inom rättspsykiatrin och har lång erfarenhet av arbete med människor med psykiska problem, s.k. dubbeldiagnoser, missbruksvård samt även barn- och ungdomspsykiatri och brottsoffer.
Christina Gustavson

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin