Currently viewing the category: "Sömn och sömnproblem"

Christina Gustavson 96Psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Kuratorer och psykologer
Regeringen tillsätter stora belopp för att fler skolkuratorer och psykologer skall anställas.
Det är en viktig åtgärd för att hjälpa dem som har det svårt, men har ingenting med förebyggande att göra.

Förebygga är nödvändigt
För att förebygga, som det talas om, behöver man ta reda på de grundläggande orsakerna till att den psykiska ohälsan uppstår och dessutom ökar.

Vilken är orsaken?Christina Gustavson 82
Om man inte vet orsaken – hur kan man då göra något? Då försöker man ju bara kapa en del av den topp som sticker upp ovanför vattenytan, men gör ingenting åt det stora berg som man vet finns, men som inte syns. Tala om att sopa problem under mattan!

Skolungdom
Man talar om en tuffare arbetsmarknad som ett av skälen – men eftersom statistiken rör unga som fortfarande kanske går i skolan är det knappast aktuellt med arbetsmarknaden som orsak.

Christina Gustavson 163Inte ett ord om varför
Olika artiklar radar upp statistik. Visst, det är bra att med hjälp av siffror och diagram få veta hur illa det är ställt – men det säger inte ett ord om varför. Inte heller ett enda ord om vad man gör för att ta reda på orsakerna.

Skaran växer
De enda åtgärder som beskrivs är tafatta försök att till dyra kostnader ta hand om och hjälpa dem som redan är drabbade – en skara som hela tiden växer.

Psykisk ohälsa hos barn och unga
Med psykisk ohälsa hos barn och unga inbegrips problem som rör den unges egen känsla av bristande välbefinnande, som hindrar vanliga och vardagliga aktiviteter och eventuellt också hämmar en optimal utveckling.

Magont och sömnproblemChristina Gustavson 103
Symtomen kan variera från allt mellan huvudvärk och magont till sömnproblem, nedstämdhet och oro.

Kan inte berätta
Det är inte alltid den unga människan kan eller vill berätta om sina problem för föräldrar, lärare eller andra i omgivningen.
I några fall är förhållandet det omvända, dvs. den unge upplever sig må bra men vuxna i omgivningen ser ett avvikande beteende.

Vad beror det på?
Men tillbaka där jag började – vad beror det på? Vilka är orsakerna? Och varför ökar den här typen av problem?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 82Hjälp en medmänniska!

Christina Gustavson: Om någon du känner har en depression.

Boken sålde 2000 ex redan första veckan – inte illa för en fackbok! Efter c:a 2 veckor var den helt slut på förlaget.

Ny upplaga
Nu har den uppdaterats och finns i en nytryckt upplaga!

Hjälp en medmänniska!
Redo att hjälpa anhöriga, vänner, skolkamrater, arbetskompisar och medmänniskor som vill försöka hjälpa någon som de vet mår dåligt – men kanske inte ens vet om att det rör sig om en depression! Och att det finns hjälp att få!

Utdrag ur en recension:
”Depression – en folksjukdom. ’Jag vänder mig till dig som är eller har varit deprimerad’ skriver överläkare Christina Gustavson i denna fylliga och välskrivna läsebok om en av våra stora folksjukdomar.
Med exempel ur verkliga livet och en ömsint blick vägleder hon oss genom livets alla stadier där depressionen kan slå till. Hon ger en bild av vad depression innebär, hur man som medmänniska kan hjälpa den drabbade och hur man förebygger återfall.”

Stor folksjukdom
Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att mer än en fjärdedel av alla har en depression någon gång under sitt liv.

Vem som helst kan drabbas
Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete.

Den bara kom
Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”.

Vet inte om det
Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp. Symtomen kan vara svåra att känna igen.

Det här kan vara en depression
Här ges en bild av en depression. Om det går att upptäcka symtomen, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp.

Hjälp en medmänniska
Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall samt hur man kan mildra förloppet.

Både till anhöriga och drabbade
Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till den vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbas av en depression.

Om författaren
Författaren är överläkare och specialist i allmän psykiatri, rättspsykiatri och allmänmedicin. Hon innehar för närvarande ett uppdrag inom rättspsykiatrin och har lång erfarenhet av arbete med människor med psykiska problem, s.k. dubbeldiagnoser, missbruksvård samt även barn- och ungdomspsykiatri och brottsoffer.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 69Var skall skilsmässobarn bo?

500 000 barn berörs
Med tanke på att fler än 20 000 äktenskap löses upp och kanske ännu fler samboförhållanden, kan man tänka sig hur många barn som berörs av allt som händer när föräldrarna flyttar isär. Man räknar med att det finns så många som 500 000 skilsmässobarn under arton år i Sverige. Även om många klarar föräldrarnas separation  bra, så gör inte alla det. Och andelen barn som inte mår bra bara ökar.

Skyffla barnen fram och tillbakaChristina Gustavson 82
Varför skall barnen skyfflas fram och tillbaka vid en skilsmässa? Det främjar inte barnens välmående och psykiska hälsa och man kan undra över varför någon väljer att ordna det så, om det inte vore för att det är bekvämast för föräldrarna. Och det enklaste med hänsyn till hur bostadsmarknaden ser ut.

Låt barnen bo kvar!
Det enda vettiga borde vara att barnen behåller sitt hem och får bo kvar utan att behöva flytta. Och att föräldrarna kommer var sin vecka och bor med barnen! Jag har hört föräldrar säga att de inte skulle klara av att ha det så – men varför räknar man med att barnen skall klara av det?

Christina Gustavson 103Finns så modiga föräldrar?
Det vore oerhört intressant att se vilken inverkan det skulle ha för barnen att få bo kvar hemma även om föräldrarna flyttar isär. Frågan är om det finns så modiga föräldrar?

Efterlysning
Om det finns någon familj som gjort just så här eller tänker göra det åtminstone på försök, så skulle jag väldigt gärna vilja få komma i kontakt med dem och få höra hur det gått. Vad som varit bra och vad som varit problematiskt.
Alla svar behandlas naturligtvis konfidentiellt och med sekretess!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 84Ett överflöd av ondska

Barockt att hitta på brott
Ibland känns det litet barockt att hitta på brott när det finns ett överflöd av ondska och alla tragedier runt om i världen och ibland funderar jag över hur det kommer sig att människor vill läsa deckare och se dem på film – och varför jag bidrar genom att skriva.

Inte på riktigtChristina Gustavson 103
Det man läser eller ser på film har en fördel – det är inte på riktigt. Det ger spänning – men man kan hela tiden vara trygg i förvissningen om att det bara är påhittat och inte verkligt. Och det ligger en stor skillnad i detta.

Egen agendaChristina Gustavson 12
Jag har en egen agenda med mitt skrivande. Det gäller inte bara min bok om strulpellar och psykopater utan kanske i ännu högre grad mina kommande deckare och romaner.

Det fina i min kråksångChristina Gustavson 82
Än vill jag inte tala om vad det är, det fina i min kråksång. Först vill jag se om någon av mina läsare eller recensenter upptäcker vad det är.

Bli det nu!Christina Gustavson 193
Statistiken för år 2014 har just kommit och jag ser t.ex. att mina fackböcker lånats ut många tusentals gånger av biblioteken.
Är du en av dessa låntagare? Om inte – bli det nu!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 162Skilsmässobarn får oftare problem

En halv miljon barn!
Man räknar med att det finns så många som en halv miljon skilsmässobarn under arton år i Sverige. Andelen barn som inte mår bra bara ökar, även om många trots allt klarar föräldrarnas separation bra.

Skilsmässobarn får oftare problem
Barn till föräldrar som har separerat får oftare problem än barn till föräldrar som håller ihop. Det rör sig om allt från skolproblem och depression till allvarligare konsekvenser i form av drogproblem och brottslighet.

Barn med psykiska problemChristina Gustavson 82
När det gäller barn med psykiska problem har man fokuserat på skolan och skyller på stora barngrupper, långa skoldagar, stökig miljö med hög ljudnivå – och allt detta spelar säkerligen sin roll när det gäller barnens ohälsa.

Boendesituationen
Men det var länge sedan jag såg något skrivet om skilsmässobarnen och deras boendesituation och hur själva familjemönstret kan påverka barnen även om familjerna är välfungerande i sig.

Låt mig ta ett exempel:

Varannan vecka
Filip och Matilda (fingerade namn) har tre barn. När de går isär kommer de överens om att ha barnen varannan vecka. Hur bra detta är för barnen kan man diskutera.

Barnfria varannan vecka
Efter en tid träffar Filip Elin och de flyttar samman. Elin har två barn i ett tidigare förhållande. Nu ordnar Filip och Elin det så att de har alla fem barnen samma vecka så att de får vara helt barnfria varannan vecka.

Christina Gustavson 103Bortsett från barnens behov
Här har föräldrarna sett till sina behov av egen tid, men helt glömt att se till barnens behov. Genom att Filip och Elin har alla fem barnen samma vecka får inget av barnen tid med sin egen förälder, utan måste hela tiden konkurrera med de andra barnen. Det här mår barnen inte bra av. Tyvärr har föräldrarna i det här fallet satt sin egen bekvämlighet före barnens välbefinnande och psykiska hälsa.

Boendesituationen påverkar barnens psykiska hälsa
Alla barn behöver få vara tillsammans med sin egen förälder och få rejält tilltagen tid för detta utan att behöva konkurrera med andra barn. Att inte få det påverkar barnens psykiska hälsa och det vore välkommet om boendesituationen togs med i diskussionen om varför så många barn inte mår bra.

Mer tid med egen förälder
Att få egen tid med sin förälder innebär allt från måltider tillsammans och fritidsaktiviteter till nattning. Inte bara en stund framför TV:n medan förälderns partner gör något annat med sina barn en liten stund i ett annat rum.

Inte på bekostnad av egen tid med föräldern
För att barnen skall ha det bra bör Filip och Elin i mitt exempel ha Filips barn ena veckan och Elins den andra, inte alla samtidigt. Det innebär att de får se mindre till sina behov av egen tid, men istället kommer arrangemanget att vara bättre för barnen.
Därmed inte sagt att barnen inte mår bra av att få träffa och leka med sina nya ”syskon” – men det får inte vara  på bekostnad av tid med sin egen förälder.

När det kommer till kritan
Jag har aldrig hört någon säga annat än att de vill sina barns bästa, men hur fungerar det i verkliga livet? När det kommer till kritan?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 84Om hur det kom sig att jag skrev en bok.

Hur jag skriver? Jag börjar ofta med ett spiralblock i A4-format och en blyertspenna. Blocket använder jag först som ett klotterplank och skriver snabbt ner det som dyker upp i mitt huvud. Jag låter blocket ligga framme, lätt synligt och lätt åtkomligt. Om jag sätter mig framför TV:n ligger det bredvid mig.Christina Gustavson 82

En dag får jag så lust att närma mig datorn. Då öppnar jag ett nytt dokument, funderar ut en arbetstitel och skriver den som rubrik och sparar. Sen suger jag på den i mina tankar som man suger på en karamell.

Christina Gustavson 83När jag bara klottrat ett tag har jag samtidigt tänkt igenom mitt material och börjar ana en struktur. Då gör jag en lista på huvudteman. Sedan på underrubriker som jag vill ha med. Detta utgör sedan ett skelett, som jag följer när jag lägger till text under alla rubrikerna. Ofta ändrar jag om, lägger till och tar bort under arbetets gång.Christina Gustavson 111

Någon gång ungefär halvvägs brukar jag bli trött på min egen text, börjar få väldigt lång ”ställtid” och får tvinga mig till att skriva. Sedan, när jag är nästan klar, blir det roligt igen och jag får energi nog att skriva färdigt.

Christina Gustavson 112Det riktigt svåra för mig är att hitta ett bra tema, som bär och ger mig energi under hela skrivprocessen. För mina manus kommer inte till med lätthet. De kräver en enorm kraftansträngning varje gång.

Jag får många idéer, går igenom den första fasen fram till dess Christina Gustavson 12att jag har en lista på huvudrubriker, men lägger det sedan i min ”skrivbordslåda” i datorn eftersom jag inte tyckte det blev bra nog för att driva mig vidare genom den mödosamma skrivprocessen.

Det här var min beträttelse om hur det kom sig att jag skrev en bok – och inte en utan flera efter hand.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 80Sömnmedel till barn?

Alternativa lösningar
Innan man börjar ge mediciner till små barn är det angeläget att man prövar allt man kan komma på när det gäller alternativa lösningar och att medicineringen får bli det sista och absolut sista man tar till.

Det fattas kunskap
Det fattas kunskap om vad som hjälper för barn i olika åldrar när det gäller sömnmedel för barn. Det behövs också ett brett utbud, så att alla föräldrar hittar något som går att finna inom räckhåll.

Kan förvärra
Sömnproblemen kan förvärras om barnet brukar äta godis eller energirik föda på kvällen. Mycket dryck på kvällen kan också ställa till det, eftersom barnet då kanske måste gå upp och kissa på natten, ibland flera gånger, och vaknar av den anledningen.

Gammalt och beprövat
Däremot innehåller mjölk och ost lugnande ämnen. Förr i tiden gav man t.ex. en ostsmörgås och ett halvt glas mjölk strax före sänggåendet, eller också ett litet glas ljummen mjölk (som ofta sötades en aning med ½tsk socker eller honung) för att barnet skulle sova gott.

Läsa saga
Att läsa en saga på kvällen kan kanske hjälpa barnet att släppa tankarna på det otäcka det kan ha upplevt under dagen. Vissa barn tycker om att få höra samma saga kväll efter kväll. Gör då som barnet vill – kanske kan det då lättare komma till ro och få sova gott.

Har du något knep?
Har du något knep som kan hjälpa barn med sömnproblem? Jag skulle bli så tacksam om du ville berätta om du känner till något knep eller alternativ behandling som kan hjälpa ett barn att sova bättre. Skriv till mig och berätta!

Sömnmedel till barn
När små barn har svåra sömnproblem används ibland sömnmedel. När det sker bör det endast vara vid enstaka tillfällen eller för en kort tid. Man bör företrädesvis använda preparat som inte kan orsaka tillvänjning eller beroende och ger så få biverkningar som möjligt.

Svårt att sluta
När det gäller vissa preparat kan det bli svårt att sluta med läkemedel när barnet vant sig vid  dem.

På eget bevåg avrådes
När det gäller sömnmedel till barn är det inte ovanligt att föräldrar medicinerar sina småbarn, ibland på eget bevåg. Tyvärr upplevs medicinering som den metod som är lättast tillgänglig, enklast och bekvämast och sker kanske utan full insikt i hur preparatet påverkar barnet.

Sök hjälp
Jag avråder från detta och önskar att alla föräldrar som har barn med sömnproblem skulle söka professionell hjälp, t.ex via BVC, skolhälsovården eller på vårdcentralen.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 79Christina Gustavson:
Beror barns sömnproblem
på skolan?

Skola
Beror barns sömnproblem på skolan? Statistiskt sett minskar barnens sömnproblem på sommarloven och detta tolkas ofta som bevis på att det är skolan som är boven i dramat. Det stämmer att barnet slipper den stressiga skolmiljön, men stressen hemma varje morgon när barnet skall iväg till skolan minskar också.

Ute mer på sommaren
Dessutom är de flesta barn ute mer på sommaren. Frisk luft gör nytta! Christina Gustavson 114Dessutom är de kanske fysiskt mer rörliga. Aktiviteten har många hälsoeffekter genom att förbättra blodcirkulation och andning och den ger en naturlig trötthet och därmed en bättre sömn. Att läsa en saga på kvällen kan kanske hjälpa barnet att släppa tankarna på det otäcka det kan ha upplevt under dagen. Vissa barn tycker om att få höra samma saga kväll efter kväll. Gör då som barnet vill – kanske kan det då lättare komma till ro och få sova gott.
Slutligen, inte att förglömma – solen och ljuset bidrar till att människor rent generellt mår bättre på sommaren än på vintern!

För stora grupper
Barn mår inte bra av för stora grupper. Inte av för hög ljudnivå heller. Och definitivt inte hela dagar, alla dagar. Det är ett problem som rör alla barn från småbarnsåldern och uppåt. Precis som vuxna har barn behov av lugn, ro, tystnad och avskildhet. Det är vuxnas ansvar, och inte minst politikernas, att skapa en sådan miljö för barnen att de inte far illa. Det gäller både fysiskt och psykiskt!

Barn som gungarxxcfVuxna i närmiljön
Skolmiljön upplevs  ofta som stökig, särskilt i stora klasser och stora skolor. Problemen blir värre om det finns för få vuxna i barnens skolmiljö. En lösning är naturligtvis att de skolor där detta är aktuellt anställer fler vuxna. Jag tänker då på vuxna, som kanske inte har någon pedagogisk utbildning, utan mer skall finnas till hands i klassrum, i matsalar, på skolgårdar, i närheten av skoltoaletterna på raster och i elevernas övriga gemensamma utrymmen.

ROS-avdrag!
Många skolor kämpar med ekonomiska svårigheter och en statlig subvention skulle underlätta. Varför inte inrätta ett ROS-avdrag? (ROS som i (arbets)ro, (vuxen)omsorg och socialt stöd i skolan).
Skolhälsovården har också en viktig uppgift när det gäller att möta barn med problem och försöka hitta lösningar för att ge barnen det stöd de behöver.

Miljön i hemmetChristina Gustavson 117
Det finns föräldrar som lägger hela ansvaret för barnets problem på skolan. Man glömmer lätt att det finns stress även i ”bra” hem. På morgonen skall barnet iväg till skolan och föräldrarna till jobbet. På fritiden finns kanske olika aktiviteter inbokade och allt skall hinnas med.
Går det att dra ner på något eller hitta andra rutiner, så att barnet inte blir så stressat utan förmår slappna av litet bättre? Kanske kan föräldrarna höra med skolkuratorn för att få tips på hur man på bästa sätt kan hjälpa barnet? Här måste vi vuxna hitta förslag på lösningar som hjälper barnen!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 81Barn med sömnproblem

Inte bara vuxna utan barn också
Det är inte bara vuxna som kan ha sömnproblem, utan även barn. Ibland till och med riktigt små barn. Som med allt annat finns det inte en enda avgörande orsak, utan många faktorer kan spela roll när det gäller barn med sömnproblem. Man får dock ta fasta på att barnets problem är en signal till oss vuxna om att nåt inte är bra – och det måste vi göra något åt.

Sömnproblemen ökar hos barnen
Man kan inte bortse från att sömnproblem hos barn och unga har ökat kraftigt de senaste åren. För att kunna hjälpa barnen och åstadkomma en varaktig förändring är det viktigt att först sätta sig in i och försöka förstå varför problemen uppkommer och leta efter samband med till exempel stressfyllda situationer.

Parallell till psykiska problem hos barn
Man kan dra en parallell till att även psykiska problem som bland annat stressymptom, ängslan och oro har ökat högst betänkligt hos barn och unga under ungefär samma tidsperiod. Även barn kan vara deprimerade. Fler barn söker dessutom hjälp för olika former av psykosomatiska symptom.

Kognitivt tillstånd
Det går inte att bortse från att det finns mycket oro runt barnen. Både i barnets närmiljö, som hemmet, skolan och i fritidsmiljön. Men det finns krig och orättvisor runt om i världen. På TV visas hur svårt flyktingar har det. Barn undgår inte nyhetsflödet. Vissa oroas av att det ser ut som det gör. Det finns barn som tänker mer än andra och mår dåligt av det. Vissa barn får inte bara sömnproblem utan svår ångest.

Läsa saga
Att läsa en saga på kvällen kan kanske hjälpa barnet att släppa tankarna på det otäcka det kan ha upplevt under dagen. Vissa barn tycker om att få höra samma saga kväll efter kväll. Gör då som barnet vill – kanske kan det då lättare komma till ro och få sova gott.

Dygnsrytmen är viktigChristina Gustavson 80
För både barn och vuxna spelar dygnsrytmen en stor roll. Det är viktigt att tidigt träna in regelbundna tider för sömn och försöka ställa in dygnsrytmen och göra sänggåendet en viss tid varje dag till en vana, och detta oavsett om det är vardag eller helg. Ibland kan sömnfasen vara försenad, vilket ställer till med problem för både barn och vuxna.

Inte bara äldre män
Det är inte bara äldre män som kan drabbas av sömnapné, utan även barn. Detta stör sömnen och om apnén är orsaken till att barnet inte sover bra, är det naturligtvis oerhört viktigt att söka hjälp och försöka åtgärda de bakomliggande problemen.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 98Christina Gustavson:
Morgonångest

Morgonångest
Det är inte bara så att nedsatt aptit och minskat sexuellt intresse kan vara symptom på ångest eller tvång. Ett annat vanligt symptom är sömnproblem. Problemen kan bestå i att det är svårt att somna på kvällen eller att man somnar bra men vaknar snart igen.

Många vaknar tidigt
Många med ångestproblem vaknar tidigt på morgonen eller på efternatten efter att ha sovit alldeles för lite. Efter att ha vaknat alldeles för tidigt kan sömnlösheten tidigt på morgonen innebära att ångesten smyger sig allt närmare inpå och kryper in mellan andra tankar. Vissa upplever att sömnen störs genom att man vaknar många gånger under natten.

Sämst på morgonenChristina Gustavson 96
Många upplever sig må sämst på morgonen och tycker att det sedan går något lättare under resten av dagen. Men eftersom många deprimerade mår sämre på morgonen bör detta även vara en varningssignal – det kan vara en smygande depression som börjar ge symptom. Kan det vara så?

Christina Gustavson 97Irriterad?
Det  är ofrånkomligt att den som sover alldeles för litet har svårt att orka med både arbete och fritid och ofta blir trött på dagen. Det är inte heller svårt att förstå att den som länge varit övertrött med ångestfyllda och självkritiska tankar, också kan få en minskad tolerans gentemot omgivningen och att irritationen ligger på lur.
Hur har du det?
Hur har du själv det? Vaknar du för tidigt? Har du morgonångest? Är du på väg att bli deprimerad? Tänk efter! Och sök hjälp i tid!

Läs mer om hur du kan hjälpa någon med ångest i boken Christina Gustavson: Om någon du känner har ångest. Den finns både som bok och e-bok och du kan köpa den i bokhandeln eller  via internet. Den går också att låna på bibliotek.
Christina Gustavson

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin