Currently viewing the category: "Lär alla barn läsa!"

Lär alla barn läsa

Vill du lära någon läsa?
Uppmärksamhet i pressen kring boken #Lär alla barn läsa – vill du lära någon läsa? av AK M Moback.

Artikel om läskunskap
I artikeln beskrivs att #läskunskapen påverkar alla skolämnen och även barnens #självkänsla.

                                         En bra grund
Om en bra grund för förmågan att läsa inte läggs redan i förskolan kan det få konsekvenser för barnen ända upp i gymnasiet. En av konsekvenserna är att barnen blir oroliga, inte hänger med och inte tycker att skolan är kul. En annan konsekvens blir att #gymnasieelever inte kan läsa på en nivå som förväntas av dem.

I barnens omgivning

Föräldrar och andra i barnens omgivning kan göra mycket för att hjälpa barnen om man har mer kunskap om vad som är normalt i barns utveckling, så att man inte kräver varken för mycket eller för litet av barnen.

Råd och tips
Lär alla barn läsa
– en viktig bok med råd och tips om hur vuxna kan hjälpa barn, egna barn eller andras, eller rent av vuxna!

Lång erfarenhet
Ann-Kristin M Moback har en fil.kand i #specialpedagogik och många års praktisk erfarenhet av att hjälpa ba
rn lära sig läsa. Hon har också forskat på området tal-, läs- och #skrivsvårigheter.

Christina Gustavson 304Regeringsbeslut om specialpedagoger

Specialpedagoger skall lära barn läsa
Jag såg på TV att #specialpedagoger, enligt ett nytt #regeringsförslag, skall hjälpa #barn att lära sig #läsa.

Öka läsförståelsen
I inslaget talades det fortfarande om att ”öka läsförståelsen” och inte om att ”lära läsa.”

Läskunskap och läsförståelse inte samma sak
Det verkar som om inte ens #utbildningsminister Gustav #Fridolin är medveten om att ”läsförståelse” inte är det samma som ”#läskunskap” eller ”#läsförmåga.”

Inte förskolans uppdrag
Förskolans uppdrag nu, så vitt jag förstår det, är inte att lära barn läsa, utan att öka #läsförståelsen genom sång, berättande mm.

Se över terminologin!
Ett första steg för att lära alla barn läsa torde vara att se över terminologin och tydligare definiera förskolans uppdrag beträffande läskunskap och läsförmåga.

Många lär sig själva
Många barn lär sig själva att läsa och kan sedan stimuleras till att läsa mer genom förskolans nuvarande uppdrag att öka läsförståelsen.

Vissa behöver hjälp
De barn som på egen hand inte lärt sig knepet med att förstå bokstäverna och knäcka koden behöver aktiv hjälp att lära sig detta. Ge därför #förskolan det uppdraget! Får de det så klarar de det! Det är jag övertygad om.

Alla vuxna kan hjälpa till
Om förskolan av obegriplig anledning inte skulle kunna få uppdraget att lära barn läsa så behöver den hjälpen ändå inte ges av specialpedagoger, utan alla vuxna som själva kan läsa och som har tid, tålamod och vilja att engagera sig för att hjälpa barn, kan i princip klara detta – detta gäller allt från mor- och farföräldrar till #bibliotekspersonal och andra vuxna i barnens omgivning.

Många föräldrar tror felaktigt
Tyvärr tror många #föräldrar att förskolan redan har uppdraget att lära barn läsa och avstår därför från att försöka hjälpa barnen med detta i hemmet för att, som någon sa, ”inte komma i kollision med skolans undervisning eller lära barnen en annan metod än det lär sig i skolan.”

Bristvara
Specialpedagoger är en ”bristvara” som bör få använda sina kunskaper till de speciella uppgifter som inte kan lösas av andra yrkeskategorier. En specialpedagog, om sådan finns till hands, kan dock med fördel handleda andra lärare om hur man lär ut läskunskap.

Christina Gustavson 304Tid, tålamod och uppfinningsrikedom
För att lära ett barn, som inte redan lärt sig själv, att läsa krävs tid, tålamod och en del uppfinningsrikedom.

Receptet
”Receptet” såväl som en enkel beskrivning av hur man gör finns i boken ”Lär alla barn läsa” av A-K M Moback, fil.kand i #specialpedagogik.

Självklar bok
Boken borde vara en självklarhet på alla #förskolor och #bibliotek samt i hem med engagerade föräldrar. Även om de egna barnen redan kan läsa så finns det kanske barn i omgivningen som kan behöva hjälp.

Christina Gustavson 304Internet och bibliotek
”Lär alla barn läsa” finns att köpa i internetbokhandeln, t.ex. #Adlibris http://www.adlibris.com/se/bok/lar-alla-barn-lasa-9789188013200 och den kan lånas på bibliotek, även om man får be att de tar hem den.
Den är utgiven på #Joelsgården Förlag 2016, ISBN 978-91-88013-20-0 och planeras även komma som e-bok.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 93Delade ut barnböcker
För att stimulera barn till att vilja läsa och göra dem nyfikna på böcker delade #Joelsgården Förlag ut ”barnböcker gratis under den nyligen avslutade ”bokmässan i #Göteborg.

Vårt strå till stacken
På så sätt ville vi bidra till ökad läsning bland barn och dra vårt strå till stacken för att främja barns #läsintresse.

Till alla 2-8-åringarChristina Gustavson 304
Boken #Den kärleksfulla #myran av den prisbelönte kanadensiske författaren Duncan #Weller skänktes till alla barn i åldern 2-8 år, samt till de föräldrar som köpte boken #Lär alla barn läsa av specialpedagogen A-K M #Moback.

Christina Gustavson 20 Hedrade ursprungsbefolkningen
Författaren hedrade två av de största grupperna av #ursprungsbefolkningen i hans hemtrakter i #Kanada genom att låta de två flickorna på bokens framsida föreställa en #inuit och en #chippewa.

Läs- och pekbokChristina Gustavson 305
Den kärleksfulla myran är en så kallad läs- och #pekbok där en vusen läser och låter barnet peka på bilderna … där är en myra … vad gör apan? … osv.

Christina Gustavson 304Kan själva
Äldre barn kan läsa boken själva. En vanlig kommentar vi får höra är att ”den är JÄTTEBRA!”

Barnen kramade sina böcker
Det var rörande att se hur glada barnen blev över att få boken, Flera kramade om den som om de var rädda att någon skulle ta den ifrån dem. Föräldrar till barn som läst den bekräftade att barnen älskade den, vilket visade oss att vi valt rätt bok att dela ut.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 92Fakta om boken:
Duncan Weller: Den kärleksfulla myran
Joelsgården Förlag
Bok med hårda pärmar:
ISBN 978-91-980685-0-4
e-bok: ISBN 978-91-980685-8-0

Den finns att köpa via t.ex Adlibris, låna på bibliotek eller som e-bok.

Christina Gustavson 304Lär alla barn läsa

Fler barn får lära sig läsa
Det ligger en stor glädje i att jag fick förmånen att vara med och skriva en bok som bidrar att fler barn får lära sig läsa!

Alla kan hjälpa
Alla som själva kan läsa och har lite tid över kan hjälpa ett barn eller någon annan att läsa. Det kan vara en bibliotekarie, ett äldre syskon, en kompis eller till exempel  far-och morföräldrar.

Upptäcks för sent
Ibland upptäcks det alltför sent att ett barn inte kan läsa eller inte läsa bra nog. Detta medför konsekvenser för hela livet.

Hur kan man klara?
Hur skall man klara av att läsa läxor eller skolarbetet över huvud taget om man inte lärt sig läsa som liten?

Större möjligheter i framtiden
Det är bra för barn att kunna läsa. Läskunskapen ger större möjligheter både i det fortsatta skolarbetet och i ett framtida yrkesliv.

Förskolan lär inte barn läsa
Förskolans uppdrag är att göra barn språkligt medvetna, inte att lära dem läsa. En del barn lär sig läsa på egen hand. De som inte gör det kan du hjälpa så att de också lär sig. Skolans resurser och metoder räcker inte alltid till.

Receptet
Boken Lär alla barn läsa ger först receptet på de ingredienser som behövs för att kunna läsa. Därefter följer en snabblektion i hur man gör. Det är ingen magi i läsning, men man behöver tid och tänkande.
Christina Gustavson

Boken Lär alla barn läsa kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Författare
A-K M Moback, fil kand i specialpedagogik, författare, har forskat inom området tal-, läs- och skrivsvårigheter.
Christina Gustavson, Med.dr, specialistläkare, författare, disputerad forskare.

Fakta
Förlag: Joelsgården Förlag
ISBN 978-91-88013-20-0
Antal sidor: 84

Christina Gustavson 116Underkänd i historia

Avskedsord som inte borde ha sagts
Paulo Roberto i tv-programmet #Renées brygga, talade den 160114 om att han hade haft det svårt i skolan. Han beskrev de avskedsord han fått av rektorn om att det var killar som han som hamnade i #fängelse…

Känner igen
Jag känner igen det här! Det är tyvärr inte ovanligt att barn far illa i #skolan – även om skolgången fungerar fantastiskt bra på många ställen!

Hur löser man problemet?
Eftersom jag inte är någon expert på utbildningsfrågor, även om jag har universitetsbetyg i #pedagogik, kan jag inte komma med några fantastiska råd om hur man löser problemet, utan hoppas att någon annan gör det istället.

Allt hopp är inte ute
Men även om det går dåligt i skolan är allt hopp inte ute i alla fall – och Paulo #Roberto är ett exempel på det.

I grundskolan
I min ungdom vikarierade jag som lärare på #grundskolans Christina Gustavson 277 högstadium och minns särskilt två episoder. Båda gångerna rörde det sig om #geografi.

Det blå är vatten
I ena fallet kunde en liten kille inte begripa hur man läste kartan. Han var alltid stökig och orolig på geografilektionerna – tills jag upptäckte att han inte visste att det blåa var #vatten. När bara den detaljen förklarats för honom så verkade han tycka att det var roligt och sedan klarade han geografin galant. Då satt han också mer stilla i klassrummet och kunde koncentrera sig på sina uppgifter.

Städer i bokstavsordning
I det andra fallet var det en flicka som inte hade ett enda rätt på ett prov om Sveriges #städer. Jag frågade henne om hon inte visste var Stockholm låg? Jo, det visste hon och kunde peka ut på kartan. På samma sätt prickade hon in både Göteborg och Malmö. Jag frågade henne hur hon hade gjort för att läsa på inför provet – och det visade sig att hon läste städerna i bokstavsordning uppifrån och ner. När hon kom till slutet av listan började hon om från början och inte en enda stad verkade fastna i huvudet.

Litet knep
Jag visade henne att hon skulle börja med de tre städer hon faktiskt kunde. När hon var alldeles säker på dem, kunde hon lägga till en eller två till och lära sig dem också. På så sätt skulle hon garanterat ha minst 5 rätt på nästa prov och det var fem bättre än hon haft nu.

Christina Gustavson 165Resultaten kan förbättras!
Alla har inte lika lätt för att lära – men med råd och tips och #studieteknik kan resultaten förbättras. Och med bättre resultat stiger självkänslan – så viktigt för en unge i skolan – och för oss allihop!

Underkänd i historia
Jag får erkänna det. En gång fick jag underkänt på ett prov i #historia av liknande orsaker som i det ena exemplet. Men jag hade tur och fick hjälp med ett väldigt enkelt knep och på provet därefter var jag näst bäst i klassen. Min #lärarinna trodde knappt sina ögon.

Fler lärare och mindre klasser!
Så jag vet hur det känns att bli underkänd i historia och jag vet hur viktigt det är med #lärare som har tid att försöka förstå var skon klämmer. Alltså: Fler lärare och mindre klasser ser jag som något ytterst väsentligt!
Christina Gustavson

Lära läsaLär alla barn läsa!

Hur kan man lära barn läsa?
Kampanjen Lär alla barn läsa och mitt erbjudande om köpa en färgrik barnbok, ”Myran,” som i mitt tycke är en perfekt peka-läs-bok, till ett rabatterat pris, och ändå utan extra kostnad få en riktigt enkel och lättfattlig kurs för vuxna som vill förstå hur man kan lära barn i sin närhet läsa eller kanske läsa lite bättre, har förlängts till 23/12.

Barnens förmåga att läsa
Som ni väl alla har hört genom media under flera år så försämras läskunskapen bland skolbarnen. De åtgärder som vidtagits verkar inte ha haft någon nämnd effekt. Eftersom så många unga har svårt att komma vidare i sina liv på grund av just detta vill jag försöka bidra.

Alla vuxna kan hjälpaChristina Gustavson 20
Genom mina blogginlägg lämnar jag tips på hur vuxna i barnens närhet kan bidra och hjälpa till för att underlätta läsinlärningen för barn. Tipsen är hämtade ur kursen och visar på hur varje vuxen som är intresserad av att hjälpa barn kan göra det lättare att lära sig läsa. Samma åtgärder hjälper också barn som redan kan läsa genom att de lär sig läsa ännu bättre.

Anmäl ditt intresse nu!
Anteckna dig för ett eget exemplar nu! Anmäl ditt intresse till gustavson.se@gmail.com eller i rutan här nedanför.

 Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Föräldrars insatser viktiga för barnens läsinlärning!

Slutsats
Det är viktigt för barnen att se föräldrarna skriva, lösa korsord, läsa bruksanvisningar och dagstidningar. Kort sagt att använda sig av det skrivna ordet hemma.

Undersökning
I den uppsats som gav idén till den här kursen om läsning blev resultatet följande:
· De gemensamma svar vi fick, var att alla barn i den undersökta gruppen kände till alfabetet.
· Föräldrar och andra anhöriga hade regelbundet, så gott som varje dag, haft högläsning för sina barn.

Vem har betydelse?
På frågan om vilka andra vuxna eller barn som de tror haft betydelse för barnens intresse uppgav de flesta att det var mormor, fyra svarade morfar och fyra  farmor. Andra var storasyskon och andra vuxna.  Två föräldrar uppgav även att dagiskamrater var viktiga för barnens läsinlärning.

Skriv så att barnen ser det
Alla utom en förälder i undersökningen skrev hemma när barnen var närvarande. Det kunde vara korsord, komihåglistor, jobbpapper, inbetalningskort, vykort och annat.

Vad föräldrarna visste
Intressant i sammanhanget är att föräldrarna i undersökningen inte visste särskilt mycket om språkligt arbete i förskolan.
Att det förekom rim, ramsor och högläsning visste elva föräldrar.
Några visste mer. De nämnde till exempel att de lekte fram stavelser och klappade takten till dem. En förälder visste att barnen får berätta om egna upplevelser.

Modersmålet
Man har uppskattat att barn ägnar 4-5000 timmar om året med språkaktiviteter i det egna modersmålet. Det kan man jämföra med tiden som man ägnar främmande språk i skolan.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.

Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

 

Bibliotekspersonalen är viktig för barnens bokval och läsinlärning!

Bokval
Vad är det då för böcker som får barn att intressera sig för läsning när de väl knäckt den alfabetiska koden? Naturligtvis är det beroende av barnens intressen, men inte bara det.

Tretalsregeln
Har man gjort rätt bokval kan barnen känna igen bokens struktur, dvs. det som kallas tretalsregeln.
Har man läst många sagor för barnet känner det till att
1. Sagan har en början, ”Det var en gång”…
2. så följer själva sagan, och …
3. sist kommer det lyckliga slutet.

För de minsta
”Bockarna Bruse” är en sådan saga för de minsta. Klara kontraster, gott och ont samt hjältemod är viktiga ingredienser i sagan.

Böcker som upprepar sig
Överhuvudtaget är böcker som har en fast struktur och upprepar sig ett bra bokval.
De skall vara lättlästa för att barnet nästan skall kunna förstå vad som snart kommer att hända.

De allra första
De allra första böckerna skall ha en tydlig början, en händelse och ett slut.
De skall vara korta, så att det är rimligt att barnen orkar läsa till slutet utan att tappa tråden.

Handling och budskap
De behöver inte alls vara ljudenligt skrivna utan huvudsaken är att de har en handling, ett budskap.

Bibliotekspersonalen
Böcker för de minsta behöver inte alls vara ljudenligt skrivna utan huvudsaken är att de har en handling och ett budskap. Det är inte lätt att hitta sådana böcker, men de finns. Fråga på biblioteken.

Läs tillsammans
Läs gärna tillsammans med barnen. Att först läsa kapitlen tillsammans är till hjälp för barnen och kan vara en bra idé.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.

Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Hjälp i tid är viktigt för barnens läsinlärning!

4-årskontrollen
Jag har inte nämnt mycket om de barn som har svårigheter.
En god regel är att om barnet vid barnavårdscentralens fyraårskontroll inte klarar de uppgifter som barnen får att göra, bör dessa  föräldrar envist begära hjälp och utredning.

Vänta inte och se
Det är inte bra att vänta och se. Vänta inte på mognaden. Barnen måste få hjälp i tid!
När skolan börjar kommer de efter på en gång och dessa barn kommer att känna sig misslyckade.
Det är oerhört svårt för barnen att vända den stämpel som omgivningen gett barnen.

Svårt motivera
Vid tioårsåldern vet barnen mycket väl att de är annorlunda och får en mycket dålig självkänsla.
Då är det en svår uppgift att få barnen motiverade till att jobba med sina brister.

Leka in kunskapen
Det är när barnen är små som det går att leka in kunskapen, att vara med andra och få chans att utveckla alla sinnen.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.
Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson
Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Vuxna är viktiga för barnens läsinlärning!

 

Prata med barnen!
Vuxna som pratar med barnen är viktiga för att de skall lära sig uttal och få goda språkliga kunskaper.

Rätt språkmiljö
Barn lär sig uttal och grammatik av bara farten, om det får vara i en språkmiljö där människor talar med varandra. Uttal och grammatik är i princip färdigutvecklat vid sex års ålder.

Utvecklas hela livet
Vad som däremot utvecklas hela livet är ordförråd och begrepp.  Till detta kommer också kunskapen om när, var, hur och om vad jag ska tala eller skriva, det vill säga  språkbruket  och den praktiska användningen av språket.

Erfarenhet
Nu inser nog alla att det är erfarenhet och förförståelse som spelar en stor roll för språkutvecklingen.

Bli inte otålig
Tänk på det när treåringen pratar oupphörligt och frågar om igen.
Tänk: ”han/hon övar sig, vad bra”!

Behöver övning
Med tanke på den enorma utveckling som barn gör mellan två och femårsålder, behöver de mycket övning.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.
Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53