Christina Gustavson 7Christina Gustavson: Naturmedicin och alternativa metoder

Min önskan om att hjälpa andra, började en gång med en sjuk hundvalp, fem övergivna och fortfarande blinda igelkottsungar när deras mamma blivit överkörd och en liten kattunge som jag hittade övergiven i en soptunna. Det fortsatte senare med människor.
Min önskan om att hjälpa andra ledde mig till naturmedicin, alternativa behandlingsmetoder och kostfrågor.

Heilpraktiker och naturläkare
Under några år i min ungdom arbetade jag i Tyskland och utbildade mig samtidigt till Heilpraktiker/naturläkare och är legitimerad Heilpraktiker där.
Den tyska Heilpraktikerutbildningen går i första hand ut på att lära eleverna en gedigen grundläggande medicinsk kunskap, dvs kunskap nog att veta när en patient måste söka läkarvård och inte bör försöka själv med olika naturmedel.
Det är denna medicinska grundkunskap som examineras av de tyska myndigheterna.
I andra hand innehåller utbildningens naturmedicinska del en bred variation av olika behandlingsmetoder, som anses mer naturenliga och kunskaperna i dessa examineras av respektive utbildningsinstitut. Åtminstone var det så på min tid. Utbudet alternativa behandlingsmetoder varierar beroende på vid vilken av de olika Heilpraktikerinstituten man erhållit sin utbildning. Det finns idag ett fåtal Heilpraktiker utbildade i Tyskland, och som bor och/eller verkar i Sverige.
Jag är en av dem.

Det fanns ingen motsvarighet
När jag kom tillbaka till Sverige från Tyskland upptäckte jag att det inte verkade finnas någon motsvarighet när det gällde naturmedicin. Axelssons i Stockholm höll på med massörsutbildning men ingenting annat och Drogcentralen (numera DCG) i Göteborg sålde homeopatiska preparat. Det fanns chiropraktorer och så vitt jag minns var samtliga utbildade i USA. Tidskrift för Hälsa skrev om kostfrågor och ett sunt leverna, men zonterapi, akupunktur och mycket annat var då helt okända begrepp.

Farmakan och Alternativ Medicin AB
Min verksamhet växte och så småningom grundades Farmakan, ett naturmedicinskt utbildningsinstitut med olika naturmetoder på schemat. Det växte och utvecklades så småningom till Alternativ Medicin AB. Dessa företag existerar inte längre och andra företag med likartade namn har ingen koppling till mig eller till min verksamhet.

Bestäm själv!
Min tanke var att det inte kan vara fel att prova något som verkar ofarligt när det gäller kroniska åkommor och problem som inte är av allvarlig eller livshotande karaktär om man själv känner för det.
Likaså ansåg jag att de allra flesta är fullt kapabla att själva få bestämma vilken sorts behandling de vill ha – en mer naturenlig metod eller skolmedicinens mediciner och metoder.
Jag såg inte något skamligt i att prova naturmedicin genom olika former av naturmedel eller naturmetoder utan tyckte att det borde vara fritt fram för var och en att själva välja.

Allvarliga fallgropar
Det fanns och finns fortfarande några allvarliga fallgropar i resonemanget.
Ett exempel är den stora och påtagliga risken att läkarvård försenas i de fall där den är nödvändig och kanske livsviktig, med allvarliga konsekvenser och förlängt lidande för den som drabbas. Jag har sett exempel på det och vill få återkomma till detta längre fram i mina bloggar.

Ett annat är att alla inte har tillräcklig medicinsk kunskap för att sovra i reklamen, utan blir lätt offer för smarta företag och deras vinstintressen, till exempel företag som bland annat spelar på människors rädsla för sjukdom och lidande.

Jag har tyvärr sett människor spendera enorma summor, i förhållande till det de har att leva på, för att köpa dyra preparat, som inte hjälper ett dugg bättre än till exempel ett kosttillskott för en ringa penning.  Tänk på uttrycket: An apple a day keeps the doctor away (ett äpple om dagen håller doktorn borta).

Christina  Gustavson 22Farmakans skrifter och kursmaterial
Jag har kvar en del av Farmakans skrifter och naturmedicinska kursmaterial och tänker presentera det, bit för bit, i mina bloggar för att låta andra ta del av det. Jag hoppas det blir till glädje och inspiration. Kanske till och med till nytta någon gång ibland.
Christina Gustavson