Ramayana i bilder

Ett fantastiskt äventyr
För många är det indiska verket Ramayana en äventyrsberättelse som också talar om hängivenhet, att hjälpa sina vänner, att uppfylla sin plikt och att kämpa mot det onda.

Sugandha Iyer
Som ung inspirerades den indiska konstnärinnan Sugandha Iyer till att måla bilder som skildrade olika händelser i verket. Bilderna fotograferades och lämnades sedan till det etnografiska muséet i Basel. Dessa bilder har nu återskapats och en sammanfattning presenteras i svensk översättning och med förklarande text.

Historisk saga för vuxna
Boken är för vuxna, men lätthanterlig och påminner om en sagobok med text på ena sidan och en bild på den andra. Bilderna på apor och elefanter i mänsklig skepnad för även tankarna till fablernas värld. Texten i boken är inte för liten utan tydlig och lätt att läsa. Bilderna har tydliga linjer och figurerna, som visar människor i olika gestalter, har typiska indiska dräkter och är målade i klara färger.

Verkets bakgrund
Ramayana, som  betyder ”Historien om Rama”, består av många tusen verser som förmedlats i en muntlig tradition som tros ha sin upprinnelse omkring 200-talet f.Kr.

Oerhört älskad berättelse
Ett av Indiens absolut mest älskade epos är just Ramayana. Verket berättar historien om Rama, hur han växte upp, blev en krigare och utsattes för en komplott som ledde till att han landsförvisades. Berättelsen fortsätter med stor dramatik.

Även i dag
Förutom att Ramayana är en religiös skrift anses den vara ett litterärt mästerverk som därtill beskriver den moraliska grund på vilken mycket av den hinduiska traditionens etik vilar.

Förstå Indien bättre
För den som söker bakgrundskunskap till indiska värderingar finns det all anledning att läsa Ramayana. Rama har även i våra dagar använts som symbol för den hindunationalistiska rörelsen och det händer att människor läser in dagsaktuell politik i verkets verser, med de konsekvenser detta kan få.

Tilläggas kan att författarna även har givit ut ”Råttan som åt järn: indiska fabler”

Fakta om boken:
Bok: Ramayana i bilder
Författare: Sugandha Iyer och Yvonne Waern (svensk översättning)
Fabelfarmor förlag 2018
ISBN 978-91-983988-9-2
Antal sidor: 84

Tagged with →  
Share →