Currently viewing the tag: "Alkohol"

Mons Kallentoft: Djävulsdoften

Så spännande att jag glömde
Nu har jag läst Mons Kallentofts kriminalroman Djävulsdoften. Jag brukar inte tycka om hans slarviga språk, men den här boken var så spännande att jag glömde reta mig på det.  Det säger inte litet.

På flykt i Bangkok
Ett ouppklarat fall, alkohol och en personlig kris har fått  kriminalinspektör Malin Fors på fall. Som en sista chans har hon fått tjänstledigt och erbjudits ett vikariat som sambandsofficer i Bangkok. Där är hon på flykt undan sig själv.

Svensk kvinna hittas mördad
Ensamheten i den nya staden är svår att hantera. Även här dricker Malin Fors sig genom kvällar och nätter och närmar sig allt snabbare botten. Arbetet blir som vanligt en räddning, och hennes jaktinstinkter väcks när en svensk kvinna hittas mördad. Det blir upptakten till ett spännande drama.

Alkoholens strupgrepp
Jag måste erkänna att jag, som arbetat många år med tunga missbrukare, imponeras av Kallentofts förmåga att så väl beskriva det strupgrepp ett alkoholmissbruk kan ha om en människa. Hur suget efter alkohol får en i övrigt förnuftig och mycket kompetent person att gå över otänkbara gränser och utsätta både sig själv och andra för livsfara.

Insikt och exempel
Osökt kommer jag att tänka på Paula Hawkins mästerliga beskrivning av konsekvenserna av ett alkoholmissbruk i boken Kvinnan på tåget. Båda böckerna visar en sådan insikt om alkoholmissbruk att jag inte skulle dra mig för att använda dem som exempel för att beskriva hur svårt det kan vara att ta sig ut ett missbruk. Eller som läsning för anhöriga som bättre  vill försöka förstå en missbrukande familjemedlem, för att kunna hjälpa och vara till stöd rent allmänt.
Jag kan rekommendera Mons Kallentoft: Djävulsdoften
Christina Gustavson

Fakta om boken:
Mons Kallentoft: Djävulsdoften, Månpocket 2017
ISBN 9789175037301
Antal sidor: 349

Christina Gustavson 175Demensrisk för supande ungdom
Nu närmar våren sig med all det hopp och den glädje det innebär för de flesta. Men våren innebär också flera kända ”sup-helger”, med allt från påsk och midsommar till olika examensdagar.

Risk för demens
Hur många är medvetna om att alkoholkonsumtion i ungdomen är en större riskfaktor för demensutveckling senare i livet, än ärftlighet!?
Om man dricker mycket som ung är risken för att utveckla demens och tidig demens högre.

Fem gånger högre risk
Risken för ett tidigt demensinsjuknande kan vara så stor som fem gånger högre än vanligt om man druckit alkohol som ung. Detta gäller speciellt om man druckit så mycket att man behövt sjukhusvård eller råkat ut för en alkoholförgiftning.

Tänker inte på framtida risker
Jag tror att många ungdomar inte alls tänker på att det kan innebära risker för framtiden om de dricker för mycket nu. När man är ung lever man ofta i nuet och framtiden är något som kommer långt senare.

Demens en folksjukdom
Demenssjukdomarna är så vanliga att snart 40 miljoner människor i världen har någon form av demens och antalet ökar snabbt. Demens kan räknas till våra stora folksjukdomar. Det blir allt viktigare att försöka förebygga och motverka demensutvecklingen!

Viktig uppgift för framtiden
Vuxna i allmänhet och skolorna i synnerhet har en viktig uppgift när det gäller att informera de unga om riskerna med stora alkoholintag. Risker som inte bara gäller situationen just nu, utan kan påverka ens framtida, vuxna liv.
Christina Gustavson