Currently viewing the tag: "MYRAN: Den kärleksfulla myran"

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Biblioteken viktiga!

Biblioteken är viktiga för barnens läsinlärning och läskunskaper!

Bokstavskännedom
För att lätt lära sig alfabetet finns en mängd tips på aktiviteter. Här följer några.

Bilder på bokstäver
Bokstavsmagneter att sätta på kylskåpet, pussel, målarböcker, alfabetsböcker (fråga gärna på biblioteken), dataspel modellera, träfigurer, sånger, kex, allt med bokstäver är bra att ha tillgång till.

Ställ frågor om bokstäver
Vad är det som kännetecknar bokstäverna? Frågor man kan ställa är:
Vad tycker du att den här bokstaven liknar?
Om jag vänder på den vad liknar den då?
Har du sett bokstaven X förut?

Materiel
Ritmateriel av alla de slag, bilder, planscher, tv programmet ”Fem myror” är exempel på materiel som kan användas.

Spel
Memory-spel kan till exempel användas genom att plocka ut de bilder som är intressanta ur någon synpunkt. Det kan vara ord som rimmar eller ord som börjar likadant och samla par genom dem.

Spela tillsammans
Spel av olika slag som flera spelar samtidigt, är bra för; turordning, samspel, tal, uppmärksamhet och arbetsminne.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.
Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson
Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson: Lär alla barn läsa!

Förskolepersonalen är viktig för läsinlärningen!

Bilder är bra
Bilder är mycket bra för de ger förförståelse för texten och förstärker upplevelsen. Ju fler sinnen som får vara med i upplevelsen desto bättre för inlärningen.

Kapitelböcker
Det brukar vara dags att börja med kapitelböcker för sexåringar, men alla klarar inte av det.

Inte för stora grupper!
Bokens svårighetsgrad ska anpassas till barnen. Därför kan det vara svårt att läsa högläsning i för stora grupper. Det är inte lätt att läsa i en kapitelbok i årskurs ett för 25 elever. Alla barn kan inte koncentrera sig i stor grupp och det viktiga samspelet kan inte jämföras med när barnen själva fått välja bok efter intresse och mognadsnivå.

Christina Gustavson 20Fråga barnet under läsningen
När man som förälder läser högt för sitt barn vet man rätt nivå och vilka intressen barnet har.

I själva läsandet skall ingå frågor som:

Kommer du ihåg vad som hände i förra kapitlet?

Vad tror du kommer att hända nu?

Hittar du katten på den här bilden?

Har du sett ett sådant djur någon gång?

Har du också lekt den leken?

Har du också varit med om det här?

Bearbetning av samma text på flera olika sätt är av godo och till hjälp för barnen.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Snart kommer jag att lansera ett fantastiskt erbjudande till alla som följer min blogg:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

 

 

Lära läsaChristina Gustavson:
Lär alla barn läsa!

Högläsning är viktigt för läsinlärningen. Mor- och farföräldrar är viktiga för barnbarnen!

När det gäller läsinlärningen: Vem kan läsa högt som en mormor, morfar, farmor eller farfar ?

Högläsning
Högläsning är ett så viktigt område att det får en egen rubrik när det gäller att hjälpa barnen lära sig läsa. I en studie om barn som lärt sig läsa innan de började skolan visade det sig att högläsning hade stor betydelse för läsinlärningen. Högläsningen var en regelbunden aktivitet som fick barnen att bli intresserade av det skrivna ordet.

Få nya perspektiv
När det gäller läsinlärningen kan det inte nog betonas vikten av att de får nya perspektiv på tillvaron.
En fantastisk föreställningsvärld öppnar sig för barnen genom högläsningen. De får använda sin fantasi och själva skapa sina egna bilder till det som händer i texten.

Ställ frågor till barnet
Under högläsningen lär sig barnen lär sig att det finns andra människor och djur på vår jord.

Fabler
I fablerna beskrivs att djuren reagerar på samma sätt som människor. Fråga barnen om de tror att det är så i verkligheten? Säg: Varför tror du det?

Delaktighet
Låt barnen bli delaktiga i läsningen även när de lyssnar och någon annan läser!
Var ifrågasättande så att barnen själva får komma med idéer och argument.

Fantasi och verklighet
Prata om vad som är fantasi i böckerna och vad som är verklighet. Det gör böckerna levande och spännande och gör läsningen roligare.

Sagornas symbolik hjälper
Sagornas symbolik hjälper barnen att förstå känslor, intryck och upplevelser. Barns tänkande uppmuntras och deras kreativitet blomstrar när deras fantasi får flöda.

Låt barnet njuta av samspelet med en vuxen
Det kan inte nog betonas hur viktig högläsningen är för barnen. Låt högläsningen bli en trygg och välkänd stund som barnet kan få njuta av i samspel med någon vuxen. Det väcker barnets lust att lära sig läsa själv.
Läs högt för barnet – helst varje dag och gärna vid samma tid.  Högläsning är det närmaste skriftspråket man kan komma när man själv inte kan läsa.

Dramatisera litet
Läs helst med inlevelse, dramatisera gärna lite. Om det till exempel är någon som smyger tyst i boken så får den som läser gärna viska litet grann. Bara för att det ska bli ännu mer fängslande och intressant för barnen att lyssna.
(Avsnittet är hämtat ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på www.framtidskursen.se)

Snart kommer jag att lansera ett fantastiskt erbjudande till alla som följer min blogg:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

 

 

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Föräldrar är viktiga för läsinlärningen!

Föräldrar och andra i barnens nära omgivning betyder oerhört mycket för att underlätta barnens  läsinlärning.

Hemma bäst
Det är i den trygga och vana hemmiljön som barnen kan testa de språkliga konventioner som gäller. På ett naturligt sätt får barnen då umgås med språket och hela tiden gradvis få tillägna sig det, utan krav på prestationer.

Tips på hur du kan hjälpa ditt barn med läsningen:

1. Ta vara på det vardagliga
Det är de vardagliga naturliga inlärningstillfällena du skall ta vara på. Även om barnen inte lär sig läsa innan de börjar skolan är det en god hjälp för dem att ha kunskap om skriftspråket.

2. Lära genom att härma
Barn lär sig genom att härma. De lär sig genom att göra som du gör och inte som du säger. Detta stämmer i hög grad med språkinlärning. Det är precis som med idrott, dans och simning. Läraren visar och barnen härmar.

3. Berätta vad du gör!
Genom att berätta vad du gör när du bakar, dukar, lagar mat, städar, snickrar, syr, lagar saker osv. får barnen inte bara kunskapen utan också ord för dessa saker.

4. Fler sinnen gör det lättare
Ju fler sinnen som blir aktiverade desto lättare går inlärningen.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Snart kommer jag att lansera ett fantastiskt erbjudande till alla som följer min blogg:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

 

 

Christina Gustavson 19Christina Gustavson: En liten myra uppfyllde mina drömmar!

Jag hade så många drömmar, det var så mycket jag längtade efter och ville göra men aldrig hann. Arbete och vardagssysslor tog all min tid. Så bestämde jag mig för att ändra på det och istället gå in för att uppfylla mina drömmar. Vem kunde ana att en kärleksfull liten myra skulle komma till min hjälp?

Inte alls roligt
Till en början lämnade jag mitt arbete och gick i pension. Det var inte alls roligt. Iställt för ett lyckorus över all ledig tid så upplevde jag istället en vånda över all tomhet som tycktes torna upp sig framför mig. Jag saknade den dagliga struktur som bl.a. arbete och rutiner inneburit.

Christina Gustavson 8Joelsgården Förlag
Sedan jag var liten hade jag drömt om ett eget bokförlag. Böcker har en magisk kraft för mig. Att få ge ut böcker som jag själv valt var något jag längtade efter, en dröm. Som pensionär startade jag Joelsgården Förlag. Vem trodde att livet tog slut efter pensioneringen?

 

Slumpen spelar in
Ibland spelar slumpen in. En gång på en flygresa bytte jag plan i Amsterdam och hamnade då bredvid en ung, pratglad kanadensare. Han berättade att han var författare och konstnär och hade riktat in sig på barnböcker som han både skrev och illustrerade själv. När han frågade om han kunde få visa något av sina alster bestämde jag mig för att inte vara så tillknäppt och reserverat svensk, utan nickade uppmuntrande. Han hade med sin dator och visade några av de barnböcker han skrivit och själv målat härligt färgrika bilder till.

Charmig läs-och-pek-bok
Väl hemma i Sverige igen kunde jag inte släppa tanken. Det var speciellt en charmig historia om en hjälpsam liten myra som hade fängslat mig. Jag tyckte att just den boken skulle passa så bra som läs-och-pek-bok att läsa högt för de minsta barnbarnen och man kunde peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom var texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skulle kunna läsa själva, och berättelsens slut var en oväntad överraskning.

Christina Gustavson 20Den kärleksfulla myran
Från tanke till handling! Så kom det sig att jag gav ut boken om Den kärleksfulla myran. Dessutom fick jag en så rolig, spännande och stimulerande tillvaro att jag glömde hur det var att ha långtråkigt.

 

 

Uppfyll gamla drömmar!
Naturligtvis är det så att alla varken vill eller kan arbeta med böcker. Poängen ligger inte där utan istället i att försöka uppfylla en del av sina gamla drömmar. Några börjar släktforska, promenera i grupp, måla akvarell, göra en resa eller kanske börja spela boule.
En dröm kan innebära precis vad som helst!

Kanske når man inte hela vägen fram till den där drömmen, men det kan ge mycket glädje och meningsfullhet i livet att åtminstone försöka!

Vill du läsa mer? Prova gärna den här länken till den lilla myran!
Christina Gustavson