Christina Gustavson 21Christina Gustavson: Charterresor inte för rörelsehindrade

 Kan inte åka charter
Rörelsehindrade som behöver ”markservice”, dvs. hjälp på flygplatsen (inte kan stå i en transitbuss, inte kan klättra i trappor för att komma in i planet eller går med två kryckor och inte har någon ledig hand att bära bagaget med), kan inte åka charter, eftersom den service som rörelsehandikappade behöver inte erbjuds av charterbolagen.

Medresenär
Charterbolagen föreslår istället att den som har ett rörelsehinder tar med en medresenär som kan ta bagaget. Jag vet dock inte någon medresenär som är villig att slänga upp kamraten på axeln och bära denne uppför trapporna till själva flygplanet. Vid framkomsten till semesterorten finns ofta bärare, som hjälper till med bagaget, så det största problemet är hjälp före avresa och vid byte från ett eventuellt anslutningsflyg till charterflyget.

Inte ens mot extra avgift
Det är ledsamt att transitservice mellan anknytningsflyg och charterresa inte alls erbjuds av charterbolagen. Inte heller erbjuds nödvändig ”markservice” med hjälp mellan incheckning och flygplan, dvs inte ens mot extrabetalning.

Tre gånger så dyrt
Alternativet blir istället att åka reguljärflyg och själv beställa hotellrum. Jag jämförde som exempel en charterresa med Ving till Gambia med vad det kostar att åka till samma resmål med reguljärflyg och själv beställa hotellrum. Det blir ganska exakt tre gånger dyrare med reguljärflyg jämfört med charterresa.

Reser gärna över vintern
Många med rörelsehandikapp, reumatiker till exempel, reser gärna till varmare länder över vintern och skulle säkert tacksamt ta emot en möjlighet att resa charter med rimlig tilläggsavgift för transitservice och nödvändig ”markservice”.

Stor grupp borde vara intressant
I Sverige finns över en miljon reumatiker! Det finns omkring 130 000 rullstolsbundna, 250 000 använder rollator och 560 000 har en rörelsenedsättning. Man kan tycka att gruppen som behöver litet hjälp på flygplatsen, men i övrigt klarar sig själva, är en så stor grupp att det borde vara intressant även för charterbolagen att erbjuda basal service för rörelsehandikappade!
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →