Currently viewing the tag: "Sjukvård"

Skamlig sjukresa

Patient får sitta emellan

Ramlar ihop – ambulanstransport
En äldre man ramlar ihop i hemmet. Transporteras med ambulans  till sjukhuset endast iklädd pyjamas och tofflor – det fanns inte tid eller möjlighet att byta kläder. Han bedömdes vara så svårt sjuk att han blev inlagd.

Svårt sjuk, fick sjukresa
När han efter avslutad vård skulle åka hem var han insatt på medicin men naturligt inte frisk. Med tanke på svår sjukdom och medtaget tillstånd, vinterkyla, den otillräckliga klädseln och det faktum att han bodde långt ute på landet där det inte fanns några allmänna kommunikationer, förklarades det vid utskrivningen att han var berättigad till en sjukresa.

Bara egenavgiften
Han skulle själv ringa – telefon fanns i sjukhusets entré, men avdelningens personal skule faxa intyget direkt till det kontor som handlägger sjukresorna så att han endast behövde betala egenavgiften. Han gjorde som han blivit tillsagd.

Intyget hade inte kommit in
Efter ett tag fick han ett brev från Regionservice i Göteborg om att intyget för sjukresan inte inkommit och att han skulle få en faktura.

Avdelningen lovar faxa – igen!
Patienten ringer till avdelningen där han varit inlagd och får veta att de återigen faxar hans intyg och att han inte behöver oroa sig. De bekräftar att han har rätt till sjukresa och lovar att faxa intyget omgående. Han både ringer och skriver till Regionservice och berättar detta – dock utan att få svar.

Regionservice har inte fått intyget
Ett tag senare kommer fakturan från Regionservice i alla fall – men nu från en adress i Vänersborg. På fakturan står att ”intyg saknas för sjukresa” och att han måste betala närmare  800 kronor. Till saken hör att fakturan för ambulansen redan är betald. Denna nya faktura rör endast hemresan från sjukhuset.

Det hade inte fungerat
Han ringer till avdelningen igen. Visst, de hittar hans inläggning i datorn och att han beviljats sjukresa … tydligen hade  kontakten mellan avdelningen och Regionservice inte fungerat.

Göteborg eller Vänersborg?
Frågan är också om det fungerar i kontakten mellan Regionservice i Göteborg som skickade ut varningen om betalningen och Regionservice i Vänersborg som skickade ut fakturan.

Var finns hjälp?
Ingenstans står det vart han kan vända sig för att få hjälp att reda ut detta. Han har ju beviljats sjukresa – varför ska han då betala? Den enda hänvisning som finns är till den allmänna information som står att läsa på www.1177.se.

Händer ofta
Det händer ofta att andra vänder sig till mig och frågar vad de ska göra när sjukvården inte fungerar. Det gjorde även denne patient.

Hur ska han, som patient, kunna påverka det som skett?  Vart ska han vända sig för att få sin rätt? Det var detta han frågade mig när han ringde.

Jag visste inte
Och efter att ha arbetat hela mitt vuxna liv inom vården så visste jag ändå inte. Det rörde sig inte om själva vården, utan om en konsekvens av den – nämligen resorna.

Mycket stor summa för en pensionär
800 kronor är en mycket stor summa för en fattigpensionär. Ska en allvarligt sjuk person behöva utsättas för detta? För all oro, alla telefonsamtal som ändå inte leder till något?

Fria personalen från misstanke
Generellt krävs alltid ett intyg från vårdgivaren som styrker behovet av sjukresa – men varför kan patienten inte få det i handen och själv skicka in det? Då kunde i alla fall avdelningspersonalen frias från misstanke om att inte ha skrivit eller inte ha skickat intyget. Då hade han haft intyget i sin hand.

Dyrast i Västra Götaland
Via internet hittar man dessutom uppgifter om att sjukresor är dyrast i Västra Götaland, faktiskt fyra gånger dyrare än i Halland. Jag hittar även en notis där en Göteborgspolitiker säger att ”det är avsiktligt”.

Åtstramning i hela landet
Organisationen Sveriges kommuner och landsting har gjort en studie av sjukresekostnaderna i landet. Den visar att man stramat åt i hela landet under senare år – men innebär det att den som har rätt till en sjukresa inte ska få den?

Ska patienten luras?
Och ska i så fall patienten luras genom att bli lovad sjukresa men sedan tvingas betala i alla fall på grund av att kommunikationen tydligen inte fungerar mellan sjukhuset och Regionservice utan faller mellan stolarna?

Var hände det?
För den som undrar, var just den här patienten inlagd i Borås och åkte, fortfarande svårt sjuk, en utlovad sjukresa, en iskall decemberdag, iförd pyjamas och tofflor, till sitt hem ute på landet – och fick betala dyrt för det.

Patienten fick sitta emellan
Någon rätsida gick inte att få. Avdelningen påstod att de faxat intyget – och Regionservice hävdade att de inte fått det. Och patienten fick sitta emellan. Det är skamligt.

Ingen engångshändelse
Jag får ofta höra liknande historier, så det var tyvärr inte en engångshändelse. Frågan är hur det fungerar i andra regioner? Är det lika illa – eller rent av bätre?

Christina Gustavson

 

Hashtaggar:
#Sjuk
#Sjukresor
#Sjukintyg
#Egenavgift
#Patient
#Kommunerochlandsting
#Västragötaland
#Regionservice
#Region
#Ambulans
#Faktura
#Avdelning
#Avdelningspersonal
#Sjuksköterska
#Vårdguiden
#Pensionär
#Fattigpensionär
#Göteborgspolitiker
#Åtstramning
#Kommunikation
#Engångshändelse

Den största lögnen inom sjukvården

Slut med hyrpersonal
Nu skall man sluta med hyrpersonal inom VGregionen. Det har man sagt förr, men nu finns det beslut. Detta skall genomföras oavsett vilka konsekvenser det får för patienterna.

Största lögnen
Den största lögnen inom sjukvården är när det påstås att försämringarna genomförs för ”för patienternas skull”! Det är inte alls för patienternas skull – utan för ekonomin.

Vem fattade fel beslut?
Och att ekonomin inte fungerar beror på att politikerna och administratörerna själva fattat fel beslut under så många år att det inte håller längre. Sedan straffas patienterna för deras felaktiga åtgärder.

Det finns vettiga lösningar
Det finns faktiskt vettiga lösningar där ”patienten i fokus” inte bara är en förskönande omskrivning..

Jämför sjukvården med en fabrik
Om man jämför sjukvården med en fabrik ser man lätt vad som är fel. Med en liknelse blir händelseförloppet väldigt tydligt:
Man har stora, fina lokaler (sjukhus), massor av beställningar (dvs. patienter som vill ha vård) – men så får fabriksägaren för sig att det är dyrt med personal och börjar dra ner.

Drar ner på personal
Fabriksägaren minskar på arbetarna på fabriksgolvet, dvs de som sköter själva tillverkningen. Snart finns inte arbetare (läkare, sjuksköterskor) kvar på fabriken som kan tillverka produkten som skall säljas (alltså sjukvården).

Anställer fel kategori
Samme fabriksägare anställer istället några fler på kontoret som skall hjälpa till med all pappersarbetet kring nedskärningarna. Det gör att hans lönekostnader inte minskar nämnvärt trots att produktionen går ner.

Vilket resultat
Om fabriken inte har några som tillverkar, har ägaren snart inga varor att sälja – det gör att man inte får några inkomster. Utan inkomster får fabriken slå igen. (Skatteinkomster inte medräknade)

Handla nån annanstans
Kunderna (dvs. patienterna i exemplet) får leta nån annanstans efter den vara (sjukvård) de vill ha och som de redan betalat för via skatten. Kanske i utlandet. Som om det skulle bli billigare för vårdapparaten.

Hallå sjukvården, tänk om!
Du har väl läst Jantelagens vålnad? Liten tunn bok som handlar om precis den här typen av frågor.
Christina Gustavson, MD, specialistläkare

Fakta om boken:
Författare: Christina Gustavson
Titel: Jantelagens vålnad
Förlag: Joelsgården Förlag
Format: Finns i 5 olika format
ISBN:
978-91-88013-48-4 (Ljudbok)
978-91-88013-55-2 (e-bok)
978-91-88013-58-3 (pdf)
978-91-88013-24-8 (pocket)
978-91-88013-61-3 (inbunden)
Uppläsare av ljudboken: Frans Liljenroth
Antal sidor
: 196
Var finns boken? På internet, t.ex Adlibris och Storytel.
Om författaren:, PhD., M.D., M.B., Ch.B . Christina Gustavson är     rättspsykiater, forskare, specialistläkare, förläggare, författare.
Kontakt med författaren:
www.gustavson.se
https://www.facebook.com/christina.gustavson.58

#Sjukvård
#Vården
#Sjuk
#Läkare
#Sjuksköterskor
#Hyrpersonal
#Sjukhus
#Patient
#Patientsäkerhet
#Vårdkö
#Landsting
#Landstingspolitiker
#Politiker
#Administratörer
#Vgregion
#Lögn
#Jante
#Jantelagen
#JantelagensVålnad
#e-bok
#Ljudbok
#Pocket
#Inbunden
#ChristinaGustavson
#FransLiljenroth
#Debatt
#Sjukvårdsdebatt

Äntligen i tv

Bästa nyhetstid
Äntligen i tv, – i nyheterna och på bästa sändningstid – hörde jag en riksdagsman säga ord som verkade vara direkt hämtade ur min bok. Ja, jag såg honom säga det också, naturligtvis.

Återinför sjukvårdsbiträden
Det gällde nyttan av att återinföra sjukvårdsbiträden inom vården så att sjuksköterskorna får vara sjuksköterskor och slipper bädda sängar och mata patienter, det vill säga uppgifter de är helt överkvalificerade för.

Så här står det i min bok:
”Om man ser tillbaka fanns, på gott och ont, en annan hierarki inom sjukvården. Då fanns det sjukvårdsbiträden som bäddade, matade patienter och utförde omvårdande uppgifter. Undersköterskor och sjuksköterskor hade också sina specifika arbetsuppgifter.

Sedan rationaliserade man bort biträdena utom inom psykiatrin där fortfarande finns skötare. Alla skulle erbjudas fortsatt utbildning och utveckling – även de som inte ville. De som trivdes med sitt arbete som det var, tvingades till att sluta eller acceptera att sätta sig på skolbänken.

Därefter skulle man ha undersköterskeutbildning för att få lov att bädda sängar och bära ut bäcken. Arbetsuppgifterna fanns och finns kvar, men det krävdes högre utbildning för att få utföra dem – och det krävdes att en kostnadsmässigt dyrare personalkategori skötte även dessa förhållandevis enkla uppgifter.

Analogt med detta uppmuntrades undersköterskorna till att utbilda sig till sjuksköterskor, så att en överkvalificerad yrkesgrupp så småningom kom att utföra undersköterskornas arbetsuppgifter.

Som en konsekvens tvingas alltså sjuksköterskor att antingen utföra arbetsuppgifter som de är överkvalificerade för eller vara utan direkt patientkontakt och borta från själva den sjukvårdande rollen – och får inte tid att vara sjuksköterskor!

Det har uppstått en inflation inom sjukvården, vilket leder till avsevärt dyrare vård och försämrad ekonomi för landstingen – utan att vården för den skull blivit bättre för patienterna.

Man kan undra vad politikerna har för avsikt med detta?”

Viktig sjukvårdsreform!
Det var en fantastisk känsla att få höra sina ord i tv! Undrar om riksdagsmannen faktiskt har läst min bok eller bara blivit tipsad.

Härligt om det var min bok som låg till grund för förslaget om en reform som ligger mig varmt om hjärtat och som jag anser skulle vara en stor förbättring inom sjukvården
Christina Gustavson

Fakta om boken:
Författare: Christina Gustavson
Titel: Jantelagens vålnad
Förlag
: Joelsgården Förlag
Format: Pocket ISBN 978-91-88013-24-8,
Inbunden ISBN 978-91-88013-61-3,
E-bok ISBN 978-91-88013-55-2,
Ljudbok ISBN 978-91-88013-48-4

#Christina Gustavson
#Joelsgårdenförlag
#Sjukvård
#Sjuk
#Sköterska
#Sjuksköterska
#Undersköterska
#Sjukvårdsbiträde
#Vårdbiträde
#Vården
#Riksdagsman
#Politiker
#tv
#nyheter
#tv-nyheter
#Författare
#Bok
#Jantelagensvålnad

Argt om sjukvården ett valår

Vettiga lösningar
Efter att ha arbetat ett helt liv inom svensk sjukvård kunde jag bara inte låta bli att i den här boken försöka peka på  problemen inom sjukvården och kanske viktigare även på orsakerna till problemen.
Jag hoppas att även du reagerar och blir arg. Ryt gärna till.
Viktigast är att det faktiskt kan finnas vettiga lösningar och att det sker förändringar i rätt riktning.

Famlar i mörkret
Det är först när man ser orsak och verkan som man kan åtgärda på rätt sätt. Annars famlar man i mörkret. Detta är tydligare inom sjukvården än någon annanstans. Man kan inte bota ”ont i magen” om man inte vet orsaken till det onda.

Det hjälper inte med gips
Om sjukvården har ”ont i magen” vet man dock med ganska stor säkerhet att det inte hälper att gipsa den. Det gäller att ta reda på orsaken och sätta in åtgärden där, dvs vid roten till det onda, istället för att fumla runt med den ena tandlösa åtgärden efter den andra.

Bättre vård för patienterna eller …
Lösningar finns under förutsättning att politiker och beslutsfattare tar till sig kritiken och börjar tänka om.
Och naturligtvis även att chefer och småpåvar på olika nivåer börjar se till patienternas bästa istället för att försöka uppfylla prestationskrav i syfte att själva stiga i graderna, få klappar på axlarna från högre ort och få högre lön.
Tyvärr är det ofta detta det rör sig om.

Vill väcka debatt
Jantelagens vålnad är avsedd att väcka debatt. Boken beskriver svensk sjukvård sedd ur ett helikopterperspektiv över ett krisartat och katastrofdrabbat sjukvårdsområde. Den presenterar ett nytt synsätt och nya förslag till lösningar.

Argt om sjukvården ett valår
I boken föreslås en vård anpassad till patienternas/ skattebetalarnas egna önskemål och behov. En vård utformad i direkt samråd med patientorganisationerna – istället för en toppstyrd vård som den ser ut idag.

Förskönande omskrivning
Med en förskönande omskrivning kallas det för ”patienten i fokus” – när vården istället är utformad av administratörer med kikarsiktet inställt på besparingar för huvudmannen.

Nätbokhandel och bibliotek
Boken finns som pocket och kommer som e-bok.
Christina Gustavsons böcker och går att köpa genom nätbokhandeln och låna på bibliotek.

Fakta om boken:
Christina Gustavson: Jantelagens vålnad
Förlag: Joelsgården Förlag
ISBN 978-91-88013-24-8
Format: Pocket
Antal sidor: 196

Om författaren:
Författaren är medicine doktor och specialistläkare med lång erfarenhet av svensk sjukvård.
Christina Gustavson, PhD., M.D., M.B., Ch.B., är rättspsykiater, forskare, specialistläkare, förläggare, författare.
Hon är medlem av Sveriges Författarförbund sedan 1993, tre av hennes fackböcker finns utgivna på ICA bokförlag och fyra av hennes böcker har blivit Talbok genom MTM.

Kontakt:
www.gustavson.se
https://www.facebook.com/joelsgardenforlagsgrupp/
https://www.facebook.com/christina.gustavson.58

Ett slut, en början

Förverkliga en dröm
Jag blir så glad när jag ser att någon förverkligat sin dröm och skrivit en bok. Och jag vet vilken glädje det innebär att få hålla sin egen bok i handen och alldeles särskilt så när det är den första. Nu har jag precis läst debuntanten Anna Karlssons bok Ett slut, en början.

Fyra öden och en pyroman
I boken vävs fyra kvinnors öden samman och dramatiken ökar genom att en pyroman härjar i det lilla sömniga samhället.

Sjukvård
Miljön med sjukvård på den svenska landsbygden är lätt för många att känna igen sig i och ger en trivsam bakgrund där läsaren lätt kan känna igen sig.

Början på något nytt
Boken handlar om att livet söker nya vägar och tar olika vändningar, men oavsett vad som än händer blir förändringen alltid, på gott och ont, upptakten till något nytt.

Christina Gustavson

Boken finns att köpa via internet.

Fakta:
Titel: Ett slut, en början
Författare: Anna Karlssson
ISBN 978-91-7765-014-0

Tv-program om självmord

Nytt viktigt tv-program om självmord kommer snart med Anne #Lundberg.


Backa inte – våga prata!
Det är så viktigt att #våga prata om självmord!
Och med varandra!

Förhindra och förebygga
Hur förhindrar man? Kan man förebygga? Vågar man prata om självmord? Känner du någon som verkar deppig och nedstämd? Vill du så gärna hjälpa, men vet inte riktigt hur?

Smärtsam saknad
Det finns inget som gör så ont i #anhöriga som när någon begår självmord. Det rör sig om smärtsam saknad efter den som gått bort.

Förtvivlan och skuld
Men också om förtvivlan och skuldkänslor över att inte sett det komma, inte märkt att den anhörige var så #nedstämd, inte anat att det var så allvarligt – och därför inte kunnat ingripa. Inte fått en chans att försöka hjälpa. Inte kunnat #avstyra.

Även barn
Det är inte bara vuxna som begår självmord, utan även# barn och #unga söker en förtvivlad utväg genom att ta sitt eget #liv. Kanske hade de gått att rädda om man vågat prata med dem om det? Om man sett hur illa de mådde?

Vill du hjälpa?
Vill du så gärna försöka #förstå och kunna #hjälpa? Då är det här boken för dig! Här finns berättelser ur verkliga livet som gör det lättare att förstå och sätta sig in i hur en deprimerad person känner sig.
Christina Gustavson: Om någon du känner har en depression.

Telefonnummer och adresser
Här finns också #adresser dit man kan vända sig för att få hjälp, #telefonregister att använda både i krissituationer och om man har frågor. Det är viktigt att våga prata om #självmord.

Läs mer på www.joelsgarden.se

Fakta om boken:
ISBN 978-91-88013-27-9
Joelsgården Förlag 2017
Format: s.k. storpocket (14,8×21 mm), Häftad
Antal sidor: 256
Boken finns att köpa via internet, t.ex Adlibris, i bokhandeln eller lånas på bibliotek – men man kan be dem ta hem den om de inte redan har den.

Om någon har en depression

Om någon du känner har en depression och du behöver hjälp för att kunna hjälpa

Om någon har en depression
– hjälp för vänner, anhöriga och drabbade!
Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att mer än en fjärdedel av alla har en depression någon gång under sitt liv.

Vem som helst
Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete.

Utan orsak
Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”. Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp.

Symptomen svåra känna igen
Symtomen kan vara svåra att känna igen. I boken Om någon du känner har en depression ges en bild av en depression. Om det går att upptäcka symtomen, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp. Ett självmord kan kanske förhindras.

Medmänniska kan hjälpa
Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall samt hur man kan mildra förloppet.

Hjälplös
Anhöriga känner sig ofta hjälplösa. Det är svårt att veta vad man skall göra när man ser att någon annan mår dåligt.

Både drabbade och personer i omgivningen
Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till den vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbas av en depression.

Ur verkliga livet
Boken innehåller flera beskrivningar ur verkliga livet. Ett barn, en tonåring, en lantbrukare, en mamma med flera.Dessa ger en bild av hur olika personer upplever sin depression och kan hjälpa den som vill hjälpa någon annan att förstå och därigenom hitta vägar ur det svåra.

Fakta om boken:
ISBN 978-91-88013-27-9
Joelsgården Förlag 2017
Format: s.k. storpocket (14,8×21 mm), Häftad
Antal sidor: 256
Boken finns att köpa via internet, t.ex Adlibris, i bokhandeln eller lånas på bibliotek – men man kan få be dem ta hem den om de inte redan har den.

Om författaren:
Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i rättspsykiatri. Hon har tidigare skrivit tre faktaböcker om att  hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hon är medlem av Sveriges författarförbund sedan 1993.
Kontakt: christina@gustavson.se

Christina Gustavson 283Värsta sommaren

Sjuksköterskebristen
värre än någonsin

Värsta sommaren
De senaste dagarna har Tv-nyheterna informerat om att sjuksköterskebristen kommer att bli värre än någonsin i sommar – värsta sommaren i mannaminne alltså.

Famla i blindo löser inga problem
Problemet har funnits under flera år och eftersom det blir värre har man tydligen inte lyckats hitta rätt åtgärder. Kanske beror det på att politiker och beslutsfattare inte begripit vad problemet beror på. Vet man inte orsaken kan det vara svårt att åtgärda det. Man löser inga problem genom att famla runt i blindo.

Utbilda och behållaChristina Gustavson 284
Visst borde man kanske utbilda fler sjuksköterskor och det finns olika åtgärder som kan vidtas för att hindra utflödet till andra länder så att kommuner och landsting kan behålla sjuksköterskorna inom Sverige. Visst.

Tidigare fanns ytterligare en yrkesgrupp
Men för inte så länge sedan fanns det ytterligare en yrkesgrupp inom vårdsektorn, nämligen sjukvårdsbiträden. De skötte enklare arbetsuppgifter som t.ex. att bädda, mata patienter mm. Dessutom städade de patientrummen, som då var avsevärt mycket renare på många sjukhus än de är nu, när städbolag sköter den delen. Det arbete de utförde avlastade undersköterskorna, som kunde ägna sig åt de mer kvalificerade uppgifter de utbildats för.

Tiden räckte lättare till
I och med att undersköterskorna fick tid till sina uppgifter avlastades sjuksköterskorna. Då fick de lättare tiden att räcka till för medicindelning och andra uppgifter som de är specifikt tränade att göra.

Christina Gustavson 285Tre hinner mer än två
Om man ser vården av inneliggande patienter i ett helhetsperspektiv med ett fast antal uppgifter som skall utföras, säger det sig självt att det är lättare för tre att hinna med arbetet än för bara två. Om sjuksköterskorna får ägna sin tid till kvalificerade uppgifter och slipper t.ex. hjälpa till med att bädda sängar, skulle deras tid kanske räcka för fler patienter utan att vården blev lidande. Och räcker en sjuksköterska för fler patienter så är bristen genast mindre – och det utan att sjuksköterskorna behöver gå på knäna och riskera utbrändhet.

Politiskt beslut
Tyvärr fattades ett politiskt beslut om att sjukvårdsbiträden inte behövdes inom vården. De avpolletterades och man sa då att de endast utgjorde en finansiell belastning. De som så ville av sjukvårdsbiträdena kunde vidareutbilda sig till undersköterskor. De som inte ville sätta sig på skolbänken igen blev av med sina jobb.

Inflation inom vårdsektorn
Detta i sin tur medförde en viss inflation inom vårdsektorn, så att undersköterskorna nu skulle hinna med vårdbiträdenas arbete, och sjuksköterskorna skulle göra undersköterskornas uppgifter utöver sina egna. Ganska uppenbart att det inte kunde hålla i längden.

Roten till det onda
Här är roten till det onda – eller åtminstone en av rötterna, orsaken till ett problem som hela tiden eskalerat och nu tagit gigantiska proportioner.

Avlasta systemet underifrån!Christina Gustavson 193
Hur löser man det? En av åtgärderna är att omgående återinföra sjukvårdsbiträden som yrkesgrupp. Finns inte sjuksköterskor så att det räcker så anställ sjukvårdsbiträden som avlastar systemet underifrån! Så att sjuksköterskornas ork och tid räcker litet längre.

Ge en hedervärd come-back!
Varför inte dessutom ge kvarvarande arbetslösa sjukvårdsbiträden en chans till en hedervärd come-back in i yrkeslivet? Det står utom allt tvivel att just den yrkesgruppen behövs inom vården!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 223Sjukvårdsmedarbetare
– samma jobb men under ny flagg

Sjukvårdsmedarbetare
Onsdagen den 10/2 såg jag på TV att man på ett #sjukhus börjat ta in #ungdomar för att få hjälp med enklare uppgifter som t.ex. att bädda, mata patienter mm.

Sjukvårdsbiträden
Den här typen av #arbetsuppgifter utfördes för inte länge sedan av #sjukvårdsbiträden. De avpolleterades och man sa då att de inte behövdes inom vården utan endast var en finansiell belastning. De som så ville av sjukvårdsbiträdena kunde vidareutbilda sig till #undersköterskor. De som inte ville sätta sig på skolbänken igen blev av med sina jobb.

Inflation i vården
Detta i sin tur medförde en viss #inflation inom #vårdsektorn, så att undersköterskorna nu skulle hinna med vårdbiträdenas arbete, och #sjuksköterskorna skulle göra undersköterskornas uppgifter.

Cirkeln är sluten
Nu har man tydligen insett att det inte fungerar så bra som man trott och återgår till Christina Gustavson 193det gamla systemet – men varför inte återinföra sjukvårdsbiträden som #yrkesgrupp? Varför ge ett etablerat yrke ett helt nytt namn, som för att ge sken av att det rör sig om nya friska initiativ, istället för att visa att man inser att man är tillbaka där man började – och medge att cirkeln är sluten?

Jantelagens vålnad
Läs om fler av sjukvårdens missar i boken Jantelagens vålnad av Christina Gustavson. Den finns som pocket och e-bok, kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Come-back för sjukvårdsbiträden
Det är i och för sig lovvärt att satsa på #ungdomen – men varför inte dessutom ge kvarvarande #arbetslösa sjukvårdsbiträden en chans till en hedervärd #come-back in i yrkeslivet? Det står utom allt tvivel att just den yrkesgruppen behövs inom vården!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 193Drop-in – en bättre lösning inom sjukvården

Slussa patienter till nedlagda vårdcentraler
Under samma dags TV-nyheter meddelades dels att flera vårdcentraler skall läggas ner och dels att sjukhusens akutmottagningar skall stänga och remisstvång införas. Syftet är att slussa patienterna till vårdcentralerna istället. Hur illa rimmar inte detta? Man kan undra om den ena handen vet vad den andra gör?

Akut betyder sekunder och minuter!
I sjukhusvärlden kan ”akut” betyda sekunder och minuter – inte timmar eller dagar. Tänk t.ex på en hjärtinfarkt! Att slussa en #akut sjuk människa via #vårdcentralen för att först få en #remiss till #sjukhuset kan innebära att fler hinner avlida innan de får rätt vård.

Arbetsbortfall och sjukdagar
Man kan knappast kalla detta att förbättra vården eller att göra den säkrare för Christina Gustavson 97patienterna. Det rör sig enbart om att spara pengar. Frågan är om man lyckas med det genom att skyffla runt sjuka människor och försena deras behandling med mer lidande, #arbetsbortfall och fler #sjukdagar som följd.

Vårdcentralerna erbjuder inte
*Sjukhusens #akutmottagningar är dock ofta proppfulla av patienter som inte egentligen behöver den typen av vård. Det kan röra sig om allt från snoriga småbarn till vuxna med huvudvärk. Att den gruppen söker sig till sjukhusens akutmottagningar beror i stor utsträckning på att vårdcentralerna inte erbjuder #drop-in-mottagningar dit man kan komma utan att beställa tid först. Ofta måste man kanske vänta i både dagar och veckor.

Drop-in – en bättre lösning inom sjukvården
En lösning vore att öppna drop-in-mottagningar, kanske några med #dygnet-runt service, varför inte i anslutning till de stora sjukhusen, så att de som behöver hjälp snabbt, men med mindre allvarliga åkommor, har någonstans att söka? Om en sådan service finns och fungerar kommer detta automatiskt att avlasta #sjukhusens #akutmottagningar. Särskilt om drop-in-mottagningarna har en taxa som är en aning lägre kommer de att locka.

Storstadsproblem
Detta är övervägande ett storstadsproblem, eftersom #landsortsbefolkningen är mindre benägen att resa långt till ett sjukhus, utan hellre väntar på att få en tid på närmaste vårdcentral när detta är möjligt. Men att hindra akut sjuka personer från att söka den akuta hjälp de är i trängande behov av verkar oövertänkt och rent av barbariskt och kommer att leda till fler tragiska dödsfall.

Christina Gustavson 193Förslag på förbättringar
Mina försök att analysera problemen inom sjukvården och förslag på förbättringar hittar du i min bok #Jantelagens vålnad.

Jantelagens vålnad finns som bok och e-bok, kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek. Om den inte finns inne på biblioteket kan du be dem ta hem den.
Christina Gustavson