Christina Gustavson 2Christina Gustavson

Christina Gustavson är förutom att vara leg. läkare och ‘trippelspecialist’, dvs. specialist i tre olika medicinska specialiteter, nämligen rättspsykiatri, allmän psykiatri och allmänmedicin,  även författare, översättare och designer.
Hon har disputerat inom ämnesområdet rättspsykiatri och hennes doktorsavhandling handlade om risk och prediktion av allvarliga våldsbrott.

Under sitt yrkes-verksamma liv har hon innehaft chefsuppdrag inom rättspsykiatrin,  tjänstgjort som sakkunnig i förvaltningsrätt, och har lång erfarenhet av arbete med människor med psykiska problem, s.k. dubbeldiagnoser, missbruksvård samt även barn- och ungdomspsykiatri.

Christina Gustavson är medlem av bl.a. Sveriges läkarförbund och Sveriges författarförbund.