Currently viewing the tag: "Läsa"

Lära läsaLär alla barn läsa!

Hur kan man lära barn läsa?
Kampanjen Lär alla barn läsa och mitt erbjudande om köpa en färgrik barnbok, ”Myran,” som i mitt tycke är en perfekt peka-läs-bok, till ett rabatterat pris, och ändå utan extra kostnad få en riktigt enkel och lättfattlig kurs för vuxna som vill förstå hur man kan lära barn i sin närhet läsa eller kanske läsa lite bättre, har förlängts till 23/12.

Barnens förmåga att läsa
Som ni väl alla har hört genom media under flera år så försämras läskunskapen bland skolbarnen. De åtgärder som vidtagits verkar inte ha haft någon nämnd effekt. Eftersom så många unga har svårt att komma vidare i sina liv på grund av just detta vill jag försöka bidra.

Alla vuxna kan hjälpaChristina Gustavson 20
Genom mina blogginlägg lämnar jag tips på hur vuxna i barnens närhet kan bidra och hjälpa till för att underlätta läsinlärningen för barn. Tipsen är hämtade ur kursen och visar på hur varje vuxen som är intresserad av att hjälpa barn kan göra det lättare att lära sig läsa. Samma åtgärder hjälper också barn som redan kan läsa genom att de lär sig läsa ännu bättre.

Anmäl ditt intresse nu!
Anteckna dig för ett eget exemplar nu! Anmäl ditt intresse till gustavson.se@gmail.com eller i rutan här nedanför.

 Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Föräldrars insatser viktiga för barnens läsinlärning!

Slutsats
Det är viktigt för barnen att se föräldrarna skriva, lösa korsord, läsa bruksanvisningar och dagstidningar. Kort sagt att använda sig av det skrivna ordet hemma.

Undersökning
I den uppsats som gav idén till den här kursen om läsning blev resultatet följande:
· De gemensamma svar vi fick, var att alla barn i den undersökta gruppen kände till alfabetet.
· Föräldrar och andra anhöriga hade regelbundet, så gott som varje dag, haft högläsning för sina barn.

Vem har betydelse?
På frågan om vilka andra vuxna eller barn som de tror haft betydelse för barnens intresse uppgav de flesta att det var mormor, fyra svarade morfar och fyra  farmor. Andra var storasyskon och andra vuxna.  Två föräldrar uppgav även att dagiskamrater var viktiga för barnens läsinlärning.

Skriv så att barnen ser det
Alla utom en förälder i undersökningen skrev hemma när barnen var närvarande. Det kunde vara korsord, komihåglistor, jobbpapper, inbetalningskort, vykort och annat.

Vad föräldrarna visste
Intressant i sammanhanget är att föräldrarna i undersökningen inte visste särskilt mycket om språkligt arbete i förskolan.
Att det förekom rim, ramsor och högläsning visste elva föräldrar.
Några visste mer. De nämnde till exempel att de lekte fram stavelser och klappade takten till dem. En förälder visste att barnen får berätta om egna upplevelser.

Modersmålet
Man har uppskattat att barn ägnar 4-5000 timmar om året med språkaktiviteter i det egna modersmålet. Det kan man jämföra med tiden som man ägnar främmande språk i skolan.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.

Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

 

Bibliotekspersonalen är viktig för barnens bokval och läsinlärning!

Bokval
Vad är det då för böcker som får barn att intressera sig för läsning när de väl knäckt den alfabetiska koden? Naturligtvis är det beroende av barnens intressen, men inte bara det.

Tretalsregeln
Har man gjort rätt bokval kan barnen känna igen bokens struktur, dvs. det som kallas tretalsregeln.
Har man läst många sagor för barnet känner det till att
1. Sagan har en början, ”Det var en gång”…
2. så följer själva sagan, och …
3. sist kommer det lyckliga slutet.

För de minsta
”Bockarna Bruse” är en sådan saga för de minsta. Klara kontraster, gott och ont samt hjältemod är viktiga ingredienser i sagan.

Böcker som upprepar sig
Överhuvudtaget är böcker som har en fast struktur och upprepar sig ett bra bokval.
De skall vara lättlästa för att barnet nästan skall kunna förstå vad som snart kommer att hända.

De allra första
De allra första böckerna skall ha en tydlig början, en händelse och ett slut.
De skall vara korta, så att det är rimligt att barnen orkar läsa till slutet utan att tappa tråden.

Handling och budskap
De behöver inte alls vara ljudenligt skrivna utan huvudsaken är att de har en handling, ett budskap.

Bibliotekspersonalen
Böcker för de minsta behöver inte alls vara ljudenligt skrivna utan huvudsaken är att de har en handling och ett budskap. Det är inte lätt att hitta sådana böcker, men de finns. Fråga på biblioteken.

Läs tillsammans
Läs gärna tillsammans med barnen. Att först läsa kapitlen tillsammans är till hjälp för barnen och kan vara en bra idé.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.

Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Hjälp i tid är viktigt för barnens läsinlärning!

4-årskontrollen
Jag har inte nämnt mycket om de barn som har svårigheter.
En god regel är att om barnet vid barnavårdscentralens fyraårskontroll inte klarar de uppgifter som barnen får att göra, bör dessa  föräldrar envist begära hjälp och utredning.

Vänta inte och se
Det är inte bra att vänta och se. Vänta inte på mognaden. Barnen måste få hjälp i tid!
När skolan börjar kommer de efter på en gång och dessa barn kommer att känna sig misslyckade.
Det är oerhört svårt för barnen att vända den stämpel som omgivningen gett barnen.

Svårt motivera
Vid tioårsåldern vet barnen mycket väl att de är annorlunda och får en mycket dålig självkänsla.
Då är det en svår uppgift att få barnen motiverade till att jobba med sina brister.

Leka in kunskapen
Det är när barnen är små som det går att leka in kunskapen, att vara med andra och få chans att utveckla alla sinnen.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.
Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson
Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Vuxna är viktiga för barnens läsinlärning!

 

Prata med barnen!
Vuxna som pratar med barnen är viktiga för att de skall lära sig uttal och få goda språkliga kunskaper.

Rätt språkmiljö
Barn lär sig uttal och grammatik av bara farten, om det får vara i en språkmiljö där människor talar med varandra. Uttal och grammatik är i princip färdigutvecklat vid sex års ålder.

Utvecklas hela livet
Vad som däremot utvecklas hela livet är ordförråd och begrepp.  Till detta kommer också kunskapen om när, var, hur och om vad jag ska tala eller skriva, det vill säga  språkbruket  och den praktiska användningen av språket.

Erfarenhet
Nu inser nog alla att det är erfarenhet och förförståelse som spelar en stor roll för språkutvecklingen.

Bli inte otålig
Tänk på det när treåringen pratar oupphörligt och frågar om igen.
Tänk: ”han/hon övar sig, vad bra”!

Behöver övning
Med tanke på den enorma utveckling som barn gör mellan två och femårsålder, behöver de mycket övning.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.
Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

 

Äldre syskon är viktiga för barnens läsinlärning!

Skriftspråk
Hemma kan man skriva meddelanden och sätta upp på kylskåp eller anslagstavla. Äldre syskon kan också vara med.

Läs tillsammans
Läs på skyltar, mjölkpaket, spel osv. tillsammans med barnen. Om det finns äldre syskon i familjen kan dessa kanske vara med också.

Klipp och klistra
Klippa och klistra ur tidningar och göra egna böcker.

Leka skola
Man kan leka skola, affär, skriva på griffeltavlor och skriva i sanden när man är ute och badar på sommaren. Låt barnens kompisar och eventuella äldre syskon vara med och leka.

Skriv med kaviartuben
Man kan skriva bokstäver på smörgåsen med kaviartuben, bygga bokstäver med modellera, baka bullbokstäver osv.

Allt ska vara roligt!

Skriv och klipp
Skriv ord och klippa isär dem. Fråga: Vad blir det då?
Det kan vara sammansatta ord eller ord med förstavelser och ändelser; boll, bollen, bollarna, fot-bolls-skor, jord-gubbar. Det är beroende på vad som är aktuellt för barnen just då.

Bli inte förskräckta
Bli nu inte förskräckta och tänk att ni ska genomföra allt detta.
Det är bara exempel på vad man kan göra om man tycker att det är roligt.
(Avsnittet är hämtat ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.
Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Biblioteken viktiga!

Biblioteken är viktiga för barnens läsinlärning och läskunskaper!

Bokstavskännedom
För att lätt lära sig alfabetet finns en mängd tips på aktiviteter. Här följer några.

Bilder på bokstäver
Bokstavsmagneter att sätta på kylskåpet, pussel, målarböcker, alfabetsböcker (fråga gärna på biblioteken), dataspel modellera, träfigurer, sånger, kex, allt med bokstäver är bra att ha tillgång till.

Ställ frågor om bokstäver
Vad är det som kännetecknar bokstäverna? Frågor man kan ställa är:
Vad tycker du att den här bokstaven liknar?
Om jag vänder på den vad liknar den då?
Har du sett bokstaven X förut?

Materiel
Ritmateriel av alla de slag, bilder, planscher, tv programmet ”Fem myror” är exempel på materiel som kan användas.

Spel
Memory-spel kan till exempel användas genom att plocka ut de bilder som är intressanta ur någon synpunkt. Det kan vara ord som rimmar eller ord som börjar likadant och samla par genom dem.

Spela tillsammans
Spel av olika slag som flera spelar samtidigt, är bra för; turordning, samspel, tal, uppmärksamhet och arbetsminne.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.
Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson
Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson: Lär alla barn läsa!

Förskolepersonalen är viktig för läsinlärningen!

Bilder är bra
Bilder är mycket bra för de ger förförståelse för texten och förstärker upplevelsen. Ju fler sinnen som får vara med i upplevelsen desto bättre för inlärningen.

Kapitelböcker
Det brukar vara dags att börja med kapitelböcker för sexåringar, men alla klarar inte av det.

Inte för stora grupper!
Bokens svårighetsgrad ska anpassas till barnen. Därför kan det vara svårt att läsa högläsning i för stora grupper. Det är inte lätt att läsa i en kapitelbok i årskurs ett för 25 elever. Alla barn kan inte koncentrera sig i stor grupp och det viktiga samspelet kan inte jämföras med när barnen själva fått välja bok efter intresse och mognadsnivå.

Christina Gustavson 20Fråga barnet under läsningen
När man som förälder läser högt för sitt barn vet man rätt nivå och vilka intressen barnet har.

I själva läsandet skall ingå frågor som:

Kommer du ihåg vad som hände i förra kapitlet?

Vad tror du kommer att hända nu?

Hittar du katten på den här bilden?

Har du sett ett sådant djur någon gång?

Har du också lekt den leken?

Har du också varit med om det här?

Bearbetning av samma text på flera olika sätt är av godo och till hjälp för barnen.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Snart kommer jag att lansera ett fantastiskt erbjudande till alla som följer min blogg:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

 

 

Lära läsaChristina Gustavson:
Lär alla barn läsa!

Högläsning är viktigt för läsinlärningen. Mor- och farföräldrar är viktiga för barnbarnen!

När det gäller läsinlärningen: Vem kan läsa högt som en mormor, morfar, farmor eller farfar ?

Högläsning
Högläsning är ett så viktigt område att det får en egen rubrik när det gäller att hjälpa barnen lära sig läsa. I en studie om barn som lärt sig läsa innan de började skolan visade det sig att högläsning hade stor betydelse för läsinlärningen. Högläsningen var en regelbunden aktivitet som fick barnen att bli intresserade av det skrivna ordet.

Få nya perspektiv
När det gäller läsinlärningen kan det inte nog betonas vikten av att de får nya perspektiv på tillvaron.
En fantastisk föreställningsvärld öppnar sig för barnen genom högläsningen. De får använda sin fantasi och själva skapa sina egna bilder till det som händer i texten.

Ställ frågor till barnet
Under högläsningen lär sig barnen lär sig att det finns andra människor och djur på vår jord.

Fabler
I fablerna beskrivs att djuren reagerar på samma sätt som människor. Fråga barnen om de tror att det är så i verkligheten? Säg: Varför tror du det?

Delaktighet
Låt barnen bli delaktiga i läsningen även när de lyssnar och någon annan läser!
Var ifrågasättande så att barnen själva får komma med idéer och argument.

Fantasi och verklighet
Prata om vad som är fantasi i böckerna och vad som är verklighet. Det gör böckerna levande och spännande och gör läsningen roligare.

Sagornas symbolik hjälper
Sagornas symbolik hjälper barnen att förstå känslor, intryck och upplevelser. Barns tänkande uppmuntras och deras kreativitet blomstrar när deras fantasi får flöda.

Låt barnet njuta av samspelet med en vuxen
Det kan inte nog betonas hur viktig högläsningen är för barnen. Låt högläsningen bli en trygg och välkänd stund som barnet kan få njuta av i samspel med någon vuxen. Det väcker barnets lust att lära sig läsa själv.
Läs högt för barnet – helst varje dag och gärna vid samma tid.  Högläsning är det närmaste skriftspråket man kan komma när man själv inte kan läsa.

Dramatisera litet
Läs helst med inlevelse, dramatisera gärna lite. Om det till exempel är någon som smyger tyst i boken så får den som läser gärna viska litet grann. Bara för att det ska bli ännu mer fängslande och intressant för barnen att lyssna.
(Avsnittet är hämtat ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på www.framtidskursen.se)

Snart kommer jag att lansera ett fantastiskt erbjudande till alla som följer min blogg:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

 

 

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Föräldrar är viktiga för läsinlärningen!

Föräldrar och andra i barnens nära omgivning betyder oerhört mycket för att underlätta barnens  läsinlärning.

Hemma bäst
Det är i den trygga och vana hemmiljön som barnen kan testa de språkliga konventioner som gäller. På ett naturligt sätt får barnen då umgås med språket och hela tiden gradvis få tillägna sig det, utan krav på prestationer.

Tips på hur du kan hjälpa ditt barn med läsningen:

1. Ta vara på det vardagliga
Det är de vardagliga naturliga inlärningstillfällena du skall ta vara på. Även om barnen inte lär sig läsa innan de börjar skolan är det en god hjälp för dem att ha kunskap om skriftspråket.

2. Lära genom att härma
Barn lär sig genom att härma. De lär sig genom att göra som du gör och inte som du säger. Detta stämmer i hög grad med språkinlärning. Det är precis som med idrott, dans och simning. Läraren visar och barnen härmar.

3. Berätta vad du gör!
Genom att berätta vad du gör när du bakar, dukar, lagar mat, städar, snickrar, syr, lagar saker osv. får barnen inte bara kunskapen utan också ord för dessa saker.

4. Fler sinnen gör det lättare
Ju fler sinnen som blir aktiverade desto lättare går inlärningen.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Snart kommer jag att lansera ett fantastiskt erbjudande till alla som följer min blogg:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53