Varför startade jag ett bokförlag?

När jag precis hade fått mitt tredje förlagsavtal med dåvarande ICA bokförlag bestämde jag mig för att starta ett eget förlag.

Sedan tonårstiden hade jag velat bli bokförläggare och det var en  dröm som ännu inte gått i uppfyllelse. Därtill har jag alltid varit nyfiken och velat ge mig på nya utmaningar.  Detta i kombination med min inneboende vetgirighet blev upptakten till processen som ledde att Joelsgården Förlag kom till.

Förlaget uppkallades efter morfar Joel, som även fått ge namn åt förlagslokalen Joelsgården, ett stort hus på landet. Där fanns gott  om plats för kreativt arbete, skrivande och kursverksamhet.

Ett av mina minnen från den första tiden var hur mycket fortare det gick att ge ut en bok när jag kunde styra processen själv, jämfört med  tiden det tog på ett traditionellt förlag från inlämnandet av ett manus och fram till den dag den färdiga boken fanns ute i handeln. Redan då var tidsaspekten viktig, eftersom jag är en tämligen otålig person.

En annan aspekt var den finansiella. Att själv stå för ekonomin kring en bok gav en ny känsla av ansvar för boken ifråga.

– Men jag har fler drömmar att uppfylla … undrar vilken jag ska ta mig an härnäst?