Currently viewing the tag: "Barn"

Våld mot barn

Alla har det inte bra bara för att det är jul
Nu när alla borde ha det bra finns det de som inte har det. Jag tänker på barnen. Barn som far illa, som saknar tillsyn eller som utsätts för våld. Barn är mer utsatta för att de är små och inte kan försvara sig. Bara det är förfärligt!

Barn misshandlas
I dagens Sverige utsätts fortfarande mellan 3 och 9 procent av alla barn för allvarlig fysisk bestraffning enligt undersökningar som genomförts i de nordiska länderna.

Likadant som i grannländerna?
Jag har inte hittat uppgifter på om det är bättre eller sämre i Sverige jämfört med grannländerna eller om barnmisshandeln är likadan här som där, men oavsett det är åld mot barn oacceptabelt.

Bevittnar våld
Även om barnet inte utsätts för direkt fysiskt våld är det förknippat med risker för ett barn att bevittna fysiskt våld mellan vuxna.

Hur mäter man våld mot barn?
Det är svårt att mäta både misshandel och effekten av insatser. Ett sätt är att räkna antalet anmälningar til Socialtjänsten och sedan se om antalet minskar efter en viss insats. Detta är dock ett mycket osäkert sätt att mäta.

Direkt våld mot barn
När det gäller direkt våld mot barn arbetar man förebyggande. Där bidrar många olika instanser, allt från skola till nyhetsmedia, med att sprida information om att våld mot barn inte är tillåtet. Frågan är hur stor effekt den informationen har.

Måste först ha hänt
När det gäller våld mot barn gäller samma princip som andra brott – brottet måste först ha ägt rum innan det blir tal om insatser. Därför är de förebyggande åtgärderna extra viktiga.

Våld i hemmet
Om våld förekommer mellan de vuxna i hemmet är detta en viktig varningsignal. Det ligger alltså i barnens intresse att vuxenvåldet beaktas och åtgärdas.

Hur ser vuxenvåldet ut?
Läs mer om olika former av våld mellan vuxna i boken Christina Gustavson: ”Hjälp – han är psykopat! Psykopaterna i din närhet”. Vuxenvåldet påverkar barnen psykiskt även om de inte utsätts för Lär dig känna igen signalerna. Erbjud ditt stöd om någon i din närhet drabbas.

Christina Gustavson

Skydda barnen i solen

Viktigt att skydda barnen
Det är viktigt att skydda barnen i solen.
Små barn är särskilt utsatta.

Använd solhatt
Skydda barnens huvuden i solen – använd solhatt.
Hatten skall vara på hela tiden barnet är ute i solen.

Ljusa färger bäst
Ljusa färger är bäst till solhatt – varför inte en helt vit?
Mörkare färger drar åt sig mer värme.
Christina Gustavson

Barn maktlösa i dysfunktionell familj

Inte lätt för barnen
Att växa upp i en #dysfunktionell #familj är inte lätt. Särskilt inte för barnen som inte förstår varför det blir som det blir. Barn som därtill är helt maktlösa och inte har någon möjlighet alls att påverka de vuxnas spel, utan bara måste orka leva i det och med det.

Barnets upplevelser
Jag har läst Klas Berggrens öppna beskrivning av barnets upplevelser och perspektiv i just en sådan dysfunktionell familj. Läsaren får ta del av en #borderlineproblematik ur barnets synvinkel.

Varför ingriper inte den andra föräldern?
Man undrar varför den ena föräldern inte ingriper om det är den andra som inte fungerar. Hur påverkar familjemedlemmarna omedvetet varandra?

Barns utsatthet i egen familj
Bitvis är det en så smärtsam läsning att man önskar att någon skulle rycka bort boken så att man slapp läsa vidare. Samtidigt vidgar den förståelsen för barns utsatthet i den egna familjen och i den miljö som borde vara tryggast av alla.

Hur hjälper man dessa barn?
Det som skett är förfärande – men vad gör andra, människor runt omkring, samhället – alla som inte ser, kanske inte vill se eller som vänder bort huvudet för att det är bekvämast att inte se? Hur hjälper man barn som lever under sådana villkor här och nu?

Vanligare än vi tror!
Att barn far illa är inte någon engångsföreteelse – det är vanligare än vi tror!
Christina Gustavson

Fakta om boken:
Titel: Träsk
Författare: Klas Berggren
ISBN: 978-91-637-5388-6

Tv-program om självmord

Nytt viktigt tv-program om självmord kommer snart med Anne #Lundberg.


Backa inte – våga prata!
Det är så viktigt att #våga prata om självmord!
Och med varandra!

Förhindra och förebygga
Hur förhindrar man? Kan man förebygga? Vågar man prata om självmord? Känner du någon som verkar deppig och nedstämd? Vill du så gärna hjälpa, men vet inte riktigt hur?

Smärtsam saknad
Det finns inget som gör så ont i #anhöriga som när någon begår självmord. Det rör sig om smärtsam saknad efter den som gått bort.

Förtvivlan och skuld
Men också om förtvivlan och skuldkänslor över att inte sett det komma, inte märkt att den anhörige var så #nedstämd, inte anat att det var så allvarligt – och därför inte kunnat ingripa. Inte fått en chans att försöka hjälpa. Inte kunnat #avstyra.

Även barn
Det är inte bara vuxna som begår självmord, utan även# barn och #unga söker en förtvivlad utväg genom att ta sitt eget #liv. Kanske hade de gått att rädda om man vågat prata med dem om det? Om man sett hur illa de mådde?

Vill du hjälpa?
Vill du så gärna försöka #förstå och kunna #hjälpa? Då är det här boken för dig! Här finns berättelser ur verkliga livet som gör det lättare att förstå och sätta sig in i hur en deprimerad person känner sig.
Christina Gustavson: Om någon du känner har en depression.

Telefonnummer och adresser
Här finns också #adresser dit man kan vända sig för att få hjälp, #telefonregister att använda både i krissituationer och om man har frågor. Det är viktigt att våga prata om #självmord.

Läs mer på www.joelsgarden.se

Fakta om boken:
ISBN 978-91-88013-27-9
Joelsgården Förlag 2017
Format: s.k. storpocket (14,8×21 mm), Häftad
Antal sidor: 256
Boken finns att köpa via internet, t.ex Adlibris, i bokhandeln eller lånas på bibliotek – men man kan be dem ta hem den om de inte redan har den.

Lär alla barn läsa

Vill du lära någon läsa?
Uppmärksamhet i pressen kring boken #Lär alla barn läsa – vill du lära någon läsa? av AK M Moback.

Artikel om läskunskap
I artikeln beskrivs att #läskunskapen påverkar alla skolämnen och även barnens #självkänsla.

                                         En bra grund
Om en bra grund för förmågan att läsa inte läggs redan i förskolan kan det få konsekvenser för barnen ända upp i gymnasiet. En av konsekvenserna är att barnen blir oroliga, inte hänger med och inte tycker att skolan är kul. En annan konsekvens blir att #gymnasieelever inte kan läsa på en nivå som förväntas av dem.

I barnens omgivning

Föräldrar och andra i barnens omgivning kan göra mycket för att hjälpa barnen om man har mer kunskap om vad som är normalt i barns utveckling, så att man inte kräver varken för mycket eller för litet av barnen.

Råd och tips
Lär alla barn läsa
– en viktig bok med råd och tips om hur vuxna kan hjälpa barn, egna barn eller andras, eller rent av vuxna!

Lång erfarenhet
Ann-Kristin M Moback har en fil.kand i #specialpedagogik och många års praktisk erfarenhet av att hjälpa ba
rn lära sig läsa. Hon har också forskat på området tal-, läs- och #skrivsvårigheter.

Christina Gustavson 304Regeringsbeslut om specialpedagoger

Specialpedagoger skall lära barn läsa
Jag såg på TV att #specialpedagoger, enligt ett nytt #regeringsförslag, skall hjälpa #barn att lära sig #läsa.

Öka läsförståelsen
I inslaget talades det fortfarande om att ”öka läsförståelsen” och inte om att ”lära läsa.”

Läskunskap och läsförståelse inte samma sak
Det verkar som om inte ens #utbildningsminister Gustav #Fridolin är medveten om att ”läsförståelse” inte är det samma som ”#läskunskap” eller ”#läsförmåga.”

Inte förskolans uppdrag
Förskolans uppdrag nu, så vitt jag förstår det, är inte att lära barn läsa, utan att öka #läsförståelsen genom sång, berättande mm.

Se över terminologin!
Ett första steg för att lära alla barn läsa torde vara att se över terminologin och tydligare definiera förskolans uppdrag beträffande läskunskap och läsförmåga.

Många lär sig själva
Många barn lär sig själva att läsa och kan sedan stimuleras till att läsa mer genom förskolans nuvarande uppdrag att öka läsförståelsen.

Vissa behöver hjälp
De barn som på egen hand inte lärt sig knepet med att förstå bokstäverna och knäcka koden behöver aktiv hjälp att lära sig detta. Ge därför #förskolan det uppdraget! Får de det så klarar de det! Det är jag övertygad om.

Alla vuxna kan hjälpa till
Om förskolan av obegriplig anledning inte skulle kunna få uppdraget att lära barn läsa så behöver den hjälpen ändå inte ges av specialpedagoger, utan alla vuxna som själva kan läsa och som har tid, tålamod och vilja att engagera sig för att hjälpa barn, kan i princip klara detta – detta gäller allt från mor- och farföräldrar till #bibliotekspersonal och andra vuxna i barnens omgivning.

Många föräldrar tror felaktigt
Tyvärr tror många #föräldrar att förskolan redan har uppdraget att lära barn läsa och avstår därför från att försöka hjälpa barnen med detta i hemmet för att, som någon sa, ”inte komma i kollision med skolans undervisning eller lära barnen en annan metod än det lär sig i skolan.”

Bristvara
Specialpedagoger är en ”bristvara” som bör få använda sina kunskaper till de speciella uppgifter som inte kan lösas av andra yrkeskategorier. En specialpedagog, om sådan finns till hands, kan dock med fördel handleda andra lärare om hur man lär ut läskunskap.

Christina Gustavson 304Tid, tålamod och uppfinningsrikedom
För att lära ett barn, som inte redan lärt sig själv, att läsa krävs tid, tålamod och en del uppfinningsrikedom.

Receptet
”Receptet” såväl som en enkel beskrivning av hur man gör finns i boken ”Lär alla barn läsa” av A-K M Moback, fil.kand i #specialpedagogik.

Självklar bok
Boken borde vara en självklarhet på alla #förskolor och #bibliotek samt i hem med engagerade föräldrar. Även om de egna barnen redan kan läsa så finns det kanske barn i omgivningen som kan behöva hjälp.

Christina Gustavson 304Internet och bibliotek
”Lär alla barn läsa” finns att köpa i internetbokhandeln, t.ex. #Adlibris http://www.adlibris.com/se/bok/lar-alla-barn-lasa-9789188013200 och den kan lånas på bibliotek, även om man får be att de tar hem den.
Den är utgiven på #Joelsgården Förlag 2016, ISBN 978-91-88013-20-0 och planeras även komma som e-bok.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 304Lär alla barn läsa

Fler barn får lära sig läsa
Det ligger en stor glädje i att jag fick förmånen att vara med och skriva en bok som bidrar att fler barn får lära sig läsa!

Alla kan hjälpa
Alla som själva kan läsa och har lite tid över kan hjälpa ett barn eller någon annan att läsa. Det kan vara en bibliotekarie, ett äldre syskon, en kompis eller till exempel  far-och morföräldrar.

Upptäcks för sent
Ibland upptäcks det alltför sent att ett barn inte kan läsa eller inte läsa bra nog. Detta medför konsekvenser för hela livet.

Hur kan man klara?
Hur skall man klara av att läsa läxor eller skolarbetet över huvud taget om man inte lärt sig läsa som liten?

Större möjligheter i framtiden
Det är bra för barn att kunna läsa. Läskunskapen ger större möjligheter både i det fortsatta skolarbetet och i ett framtida yrkesliv.

Förskolan lär inte barn läsa
Förskolans uppdrag är att göra barn språkligt medvetna, inte att lära dem läsa. En del barn lär sig läsa på egen hand. De som inte gör det kan du hjälpa så att de också lär sig. Skolans resurser och metoder räcker inte alltid till.

Receptet
Boken Lär alla barn läsa ger först receptet på de ingredienser som behövs för att kunna läsa. Därefter följer en snabblektion i hur man gör. Det är ingen magi i läsning, men man behöver tid och tänkande.
Christina Gustavson

Boken Lär alla barn läsa kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Författare
A-K M Moback, fil kand i specialpedagogik, författare, har forskat inom området tal-, läs- och skrivsvårigheter.
Christina Gustavson, Med.dr, specialistläkare, författare, disputerad forskare.

Fakta
Förlag: Joelsgården Förlag
ISBN 978-91-88013-20-0
Antal sidor: 84

Christina Gustavson 285Microcfephali – vad innebär det?

OS i Rio
Det talas om risken för smitta av zikavirus i samband med OS i Rio och att viruset bland annat kan orsaka den medfödda förändringen microcephali hos barn, dvs att barnet får ett huvud som är mindre än vad som är genomsnittligt för dess åldersgrupp.

Det talas för litet om risken
Enligt min mening talas det för litet om allvaret i att bli smittad av zikavirus och dels beskrivs inte olika smittvägar eller vad det innebär i praktiken för alla, men speciellt för unga kvinnor, och vilka konsekvenser en resa till RIO kan få om det vill sig illa.

Vid första ögonkastet
Eftersom barnets hjärna inte växer och utvecklas så växer inte heller huvudskålen, trots att ansiktet växer normalt. Huvudet kan vara smalare mellan tinningarna och bakhuvud kan ibland nästan saknas helt. Ibland är ansiktet snedvridet. Det är vad man ser vid första ögonkastet.

Microcfephali – vad innebär det?
Det man talar mindre om är de problem som följer på att hjärnan inte utvecklas normalt. Vissa barn med mikrocephali har normal intelligens och ett huvud som kommer att växa sig större, men de kommer att upptäckas i samband med undersökningarna på BVC eftersom huvudets omfång kommer att ligga under tillväxtkurvorna.

Vissa får svårare symptom
Andra barn kan få svårare symptom utöver utvecklingsstörning, som till exempel: Krampanfall, hyperaktivitet, barnets motoriska funktioner och tal blir försenat och det får problem med koordination och balans, kortväxthet eller dvärgväxt eller andra neurologiska skador.

Viktigt med barnneurolog
Det är viktigt att barn med microcephali bedöms av en barnneurolog och får genomgå en medicinsk utredning för att se vilken behandling barnet behöver för att få den hjälp det behöver. Det finns inget botemedel eller behandling som kan återställa ett barns huvud till en normal storlek eller återge det en normal form.

Individuellt anpassad behandling
Behandlingen måste anpassas individuellt och kan innebära en stor variation av åtgärder, till exempel medicin mot kramper, hjälp med talförmågan av en logoped, träningsprogram som utarbetas av en arbetsterapeut för att stödja och förbättra den förmåga barnet har. Omfattande stödåtgärder och hjälpinsatser kan behövas i ett livslångt perspektiv.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 116Underkänd i historia

Avskedsord som inte borde ha sagts
Paulo Roberto i tv-programmet #Renées brygga, talade den 160114 om att han hade haft det svårt i skolan. Han beskrev de avskedsord han fått av rektorn om att det var killar som han som hamnade i #fängelse…

Känner igen
Jag känner igen det här! Det är tyvärr inte ovanligt att barn far illa i #skolan – även om skolgången fungerar fantastiskt bra på många ställen!

Hur löser man problemet?
Eftersom jag inte är någon expert på utbildningsfrågor, även om jag har universitetsbetyg i #pedagogik, kan jag inte komma med några fantastiska råd om hur man löser problemet, utan hoppas att någon annan gör det istället.

Allt hopp är inte ute
Men även om det går dåligt i skolan är allt hopp inte ute i alla fall – och Paulo #Roberto är ett exempel på det.

I grundskolan
I min ungdom vikarierade jag som lärare på #grundskolans Christina Gustavson 277 högstadium och minns särskilt två episoder. Båda gångerna rörde det sig om #geografi.

Det blå är vatten
I ena fallet kunde en liten kille inte begripa hur man läste kartan. Han var alltid stökig och orolig på geografilektionerna – tills jag upptäckte att han inte visste att det blåa var #vatten. När bara den detaljen förklarats för honom så verkade han tycka att det var roligt och sedan klarade han geografin galant. Då satt han också mer stilla i klassrummet och kunde koncentrera sig på sina uppgifter.

Städer i bokstavsordning
I det andra fallet var det en flicka som inte hade ett enda rätt på ett prov om Sveriges #städer. Jag frågade henne om hon inte visste var Stockholm låg? Jo, det visste hon och kunde peka ut på kartan. På samma sätt prickade hon in både Göteborg och Malmö. Jag frågade henne hur hon hade gjort för att läsa på inför provet – och det visade sig att hon läste städerna i bokstavsordning uppifrån och ner. När hon kom till slutet av listan började hon om från början och inte en enda stad verkade fastna i huvudet.

Litet knep
Jag visade henne att hon skulle börja med de tre städer hon faktiskt kunde. När hon var alldeles säker på dem, kunde hon lägga till en eller två till och lära sig dem också. På så sätt skulle hon garanterat ha minst 5 rätt på nästa prov och det var fem bättre än hon haft nu.

Christina Gustavson 165Resultaten kan förbättras!
Alla har inte lika lätt för att lära – men med råd och tips och #studieteknik kan resultaten förbättras. Och med bättre resultat stiger självkänslan – så viktigt för en unge i skolan – och för oss allihop!

Underkänd i historia
Jag får erkänna det. En gång fick jag underkänt på ett prov i #historia av liknande orsaker som i det ena exemplet. Men jag hade tur och fick hjälp med ett väldigt enkelt knep och på provet därefter var jag näst bäst i klassen. Min #lärarinna trodde knappt sina ögon.

Fler lärare och mindre klasser!
Så jag vet hur det känns att bli underkänd i historia och jag vet hur viktigt det är med #lärare som har tid att försöka förstå var skon klämmer. Alltså: Fler lärare och mindre klasser ser jag som något ytterst väsentligt!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 163Blundar när barn utnyttjas

Många blundar
För två dagar sedan, den 13 mars, läste jag en debattartikel av Elaine #Eksvärd i #GP. Artikeln handlade om att trots att det inte borde få ske så händer det ofta att  många #blundar när #barn #utnyttjas. Man vill inte se, inte behöva ta ställning inte bli indragen – man vill helt enkelt inte veta.

Vart tog civilkuraget vägen?
Vart tog #civilkuraget vägen? Är det inte alldeles särskilt när försvarslösa – och då i synnerhet barn, utnyttjas, misshandlas och utsätts för grymheter, som civilkuraget, om man har något, borde träda in?

Verkligheten är värre!
#Verkligheten är värre än #fantasin. Värre än #deckarna och #filmerna. Man kan knappast föreställa sig att det skulle vara så, inte ens i sin vildaste fantasi – men så är det!

Våga berätta
Det är viktigt att barn åtminstone vågar #berätta när de blir vuxna – men det vore ännu bättre om vuxna såg och reagerade redan medan de utsatta barnen fortfarande är barn och kan få hjälp att komma ur sitt helvete.

Bekvämlighet eller feghet?
Vem kan förneka ett barn dess chans att slippa psykisk och fysisk tortyr? Ändå är det just det många vuxna gör när de av egen #bekvämlighet väljer att se åt ett annat håll. Eller är det rent av #feghet?

Mammorna då?
Men #mammorna då, tänker kanske någon, eftersom män är överrepresenterade som #förövare. Tror ni mig när jag säger att mammorna oftare tar mannens än barnets parti?

Både såg och agerade
Så såg jag #TV-serien 30 grader i februari igår, den 14 mars, där en kvinna, som trots sin egen utsatta situation, både såg och agerade. Detta trots att barnet ännu inte råkat illa ut och inte självt var medvetet om det osynliga spelet.

Fram i ljuset
Jag har inget enkelt #recept på vad man kan göra åt det – mer än att prata om det. Lyfta fram det i ljuset. Om och om igen!
Christina Gustavson