Currently viewing the tag: "Psykopater"

Det här skrev jag 2017

Produktiv?
Det verkar som om jag är väldigt produktiv och det är jag kanske också – även om jag tror att det mest ser så ut.

Fler manus samtidigt
Jag skriver ofta på fler manus samtidigt, en liten snutt här och en där. Rätt som det är blir ett manus nästan färdigt och då koncentrerar jag mig på bara det och skriver färdigt.

Alla på en gång
Mitt sätt att arbeta gör att jag ibland får fler manus färdiga nästan samtidigt även om de tagit olika lång tid att skriva.
Sedan kan det bli långa uppehåll under tiden när jag inte har något som färdigt.

Vid en tillbakablick ser jag att 2017 var ett produktivt år för mig.

Det här skrev jag 2017
Här följer en kort uppställning över det gångna årets färdiga titlar:

Mördande dofter
Deckare

Att få en spaning att se ut som en Nato-insats innebar att någon i mycket hög ställning höll i  trådarna.Vem låg bakom?

Jan hade flytt från Holland i tron att han skulle vara trygg hos sin morbror Joel i Sverige, men så blev det inte. Jagad med helikopter, hundpatruller …
Vart skulle han ta vägen?

Vad hade han gjort? Han var polis och hundförare, kämpade för rättvisan, månade om sin blinda syster, älskade familjen …

Hade Jan gjort samma val om han hade vetat vilka livsomvälvande konsekvenser det skulle få?

Pocket : ISBN 978-91-88013-09-5

Bättre än ingen
Roman för unga vuxna
Boken bygger på verkliga händelser

Senna kastas in i ett dramatiskt och skrämmande otäckt händelseförlopp. Hon hamnar i knipa på ett sätt som hon aldrig kunnat föreställa sig ens i sin vildaste fantasi och tvingas göra ett svårt val. Samtidigt blir hon svindlande förälskad.

Omtumlad och skakad kommer Senna slutligen underfund med sig själv och förstår klarare vad hon egentligen vill. Hon fattar sina beslut, vågar sedan stå för dem också och tar det slutliga steget ut i den vuxna kvinnans värld

Pocket: ISBN 978-91-88013-36-1

Ja, jag vill skriva
En liten skrivbok som aptitretare, beskrivning av hur man kan komma igång med att skriva, särskilt för den som aldrig skrivit tidigare.

Pocket: ISBN 978-91-88013-40-8
e-bok: ISBN 978-91-88013-42-2

Psykopaterna i din närhet
Hur gör man för att slippa fysisk och psykisk misshandel när man har en psykopat i sin närhet?

Ofta är de lömskt trevliga och charmiga, och de manipulerar andra som därmed inte tror på det man berättar, så hur ska man få hjälp?

Kan man ”bota” psykopater? Och vad skiljer en psykopat från en vanlig strulpelle?

Lidandet som psykopater orsakar är ofta stort och den drabbade känner sig ofta illa behandlad, förtryckt och blir kanske till och med allvarligt misshandlad. Det här är en bok om psykopaterna vi kan drabbas av i vår vardag och i värsta fall råka riktigt illa ut för. Det kan vara i kärleksrelationer, i familjen, i arbetslivet eller vid mer tillfälliga kontakter.

Boken innehåller många exempel ur verkliga livet, ur böcker och film, och vänder sig främst till dem som själva har drabbats, samt till deras vänner och anhöriga.
Christina Gustavson är medicine doktor, rättspsykiater och specialistläkare.

Pocket: ISBN 978-91-88013-39-2

Om någon du känner har ångest
Låste jag dörren? Slog jag av spisen? Tittar alla på mig? Jag får hjärtklappning!

Jag kvävs, jag måste fly! Men vad håller jag på med, är jag knäpp?

Den här boken vänder sig till dig som har problem med ångest, panikattacker, fobier eller tvångssyndrom. Den vänder sig även till anhöriga och vänner som ibland står handfallna när de så gärna vill hjälpa till.

Boken inleds med fallbeskrivningar som skildrar hur vardagliga situationer kan ställa till bekymmer eller upplevas som jobbiga.

Tvångshandlingar innebär till exempel att man har man behov av att göra eller undvika vissa saker för att känna sig lugn: räkna saker, tvätta sig noga eller inte gå på skarvar i gatubeläggningen. Det kan ta så mycket tid i anspråk att yrkesliv, vardagliga göromål och till och med nära relationer blir lidande.

Författaren beskriver olika problemområden på lättbegripligt och avdramatiserat men utförligt sätt och ger en bild av vad ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är.
Här beskrivs  olika yttringar och symptom, vilken behandling man kan få och hur man som medmänniska hjälper den som drabbats. Ett utförligt register finns med.
Christina Gustavson är medicine doktor och specialistläkare.
Pocket: ISBN 978-91-88013-21-7

Om någon du känner har en depression
Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att omkring en tredjedel av alla har en depression någon gång under sitt liv.
Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete. Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen bara kom. Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp.

Symptomen kan vara svåra att känna igen. Här i boken ges en bild av hur en depression kan se ut för andra i den deprimerades omgivning. Om det går att upptäcka symptomen lite fortare, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp.

Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall i nya depressioner, samt hur man kan mildra förloppet. Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till alla vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbats av en depression.
Christina Gustavson är medicine doktor och specialistläkare.

Pocket: ISBN 978-91-88013-27-9

Christina Gustavson

 

 

Christina Gustavson 249Psykopater och undanglidande blick

Se på utanskriften
Många har fortfarande för sig att man kan se på utanskriften om en person är psykopat eller inte. Så är det naturligtvis inte alls.

Psykopater och undanglidande blick
Ett vanligt exempel är att psykopaten i en bok har en undanglidande blick, som bevis på sin oärlighet och sina skumma avsikter. En person kan också beskrivas så för att i ett tidigt skede låta läsaren veta att det är mot den här personen man skall hysa misstankar.

Oartigt i andra kulturer
I många kulturer anses det oartigt eller framfusigt att se andra rakt i ögonen. Jag tänker på Japan till exempel, där det traditionellt sett anses vara ofint att se någon utom sin äkta hälft rakt i ögonen och man kan känna sig uttittad om någon ändå försöker detta.
Traditionen att inte se andra rakt i ögonen förekommer i många andra kulturer också. Skulle de alla därmed vara psykopater? Så är det naturligtvis inte.

Arbetsmetod för psykopater
Tvärt om kan det vara en ”arbetsmetod” för oärliga psykopater att se andra rakt i ögonen för att lura andra att tro på deras ärlighet och goda uppsåt. Med de förutfattade meningar som många har, är det lätt att falla för den typen av knep.

En bekännelse
Tänk om en ung man som artigt och belevat närmar sig en kvinna. Ganska tidigt i deras förhållande vänder han sig mot henne, ser henne djupt i ögonen och berättar att han har en bekännelse att göra, får han lov att prata fritt? Så klart att han får.

Bedragen
Han berättar att han blev bedragen i ett tidigare förhållande.Ångest 2x Kvinnan lyssnar uppmärksamt och nickar lite grann. Han fortsätter med att tala om att han hade velat att de skulle gifta sig traditionellt, ha hem och barn osv när han upptäckte att kvinnan bedrog honom och allt tog ett abrupt slut.
Så rundar han av med att säga att det tog honom flera år att komma över det hela och – så vänder hans sig mot kvinnan, ser vädjande på henne och säger: Du förstår, trohet är viktigt för mig. Du kommer väl aldrig att vara otrogen?

Hennes hjärta svämmar över
I mitt exempel svämmar hennes hjärta över av ömsinthet, medlidande och  tillit. Kanske tänker hon: Den här mannen vågar jag lita på, han kommer aldrig att vara otrogen mot mig.

Christina Gustavson 244Det han inte talade om
Skickligt spelat! Det han inte talade om var att det var han som så många gånger förut varit otrogen och blev upptäckt. Det var den verkliga anledningen till att förhållandet tog slut.
Men nu har han den nya kvinnan säkert på kroken! Precis som han ville.
Och visst såg han henne i ögonen.

Du har väl läst Christina Gustavson: En fingervisning om mord?Christina Gustavson 12 Joelgården Förlag. Där, i en idyllisk småstadsmiljö, finner du både psykopater och strulpellar av olika slag och andra som blir misstänkta trots att de inte är psykopater. Finns som pocket, e-bok och ljudbok. Kan köpas via internet, t.ex Adlibris, bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Läs gärna mer om psykopater i Christina Gustavson: Från strulpellar till psykopater, ICA bokförlag.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 250Hur beskrivs en psykopat?

Hur beskrivs psykopater i film och litteratur?

Lyte eller avvikande beteende
Hur beskrivs en psykopat? Ofta beskrivs den, som senare i berättelsen skall visa sig vara en psykopat, med någon form av lyte eller avvikande beteende, undvikande blick, något rann i mungipan eller udda klädsel, så att tittaren/läsaren redan i ett tidigt skede av händelsen inser att det är något som inte stämmer med just den här personen.
Men hur stämmer det med verkligheten?

Som alla andra
Om man beaktar att c.a 10% av befolkningen har psykopatiska drag i mer eller mindre svår omfattning och att de allra flesta omkring oss ser helt ”normala” ut och inte alls har förvridna anletsdrag, konstiga ryckningar eller uppvisar ett påtagligt avvikande beteende, så inser man att psykopater ser ut som alla andra eller vem som helst i samhället. Därmed inte sagt att en psykopat inte kan ha ett rörelsehinder eller andra problem som syns utåt.

Kan man känna igen en psykopat?
Hur bekrivs en psykopat? Hur känner man då igen en psykopat? Man känner definitivt inte igen en psykopat på yttre kännetecken, utan det är helt andra saker som visar vem det är man har att göra med. Man ser till exempel inte på utanskriften om en person har diabetes eller oregelbunden hjärtrytm utan det krävs ett blodprov i det ena fallet och att man tar pulsen och lyssnar på hjärtat i det andra. Det samma gäller psykopater – man ser det inte utanpå.

Hur undersöker man?
Vilken undersökningsmetod har man då när det gäller psykopater? Det finns egentligen bara ett sätt: Att över lång tid studera beteendet hos personen ifråga, använda speciella skattningsskalor och genom diagnostiska samtal, som visar hur personen tänker bland annat kring olika händelser i sitt liv, försöka förstå hur den personens inre värld ser ut.

Mord och tortyr
I film och litteratur förknippas ofta psykopater med mord, tortyr och andra hemska brott, men det är långt ifrån alla psykopter som bedriver den typen av brottslig verksamhet. Hur skulle det se ut om 10% av Sveriges befolkning var mördare? Det faller på sin egen orimlighet.

Gå över lik
Det finns ett gammalt uttryck om att vissa personer inte drar sig för att gå över lik för att uppnå det de vill. I den gruppen finns psykopaterna. Det de vill kan vara vitt skilda saker som att uppnå en chefspost, få den kvinna de vill ha, kunna bestämma i alla situationer eller att alltid ha rätt i en diskussion. Därmed inte sagt att alla som vill ha en chefspost eller få rätt i en diskussion har psykopatiska drag, för så enkelt är det inte.

För bra för att vara sann
Förr i tiden talade man om ”dammsugarförsäljare” som kunde prångla ut nästan vad som helst genom ett välsmort munläder och ett vinnande leende. Det trevliga, artiga och vinnande sättet och säljarens förmåga att se sitt tilltänkta ”offer” djupt i ögonen gjorde att många husmödrar då föll för charmen och köpte en ny dammsugare trots att de redan hade en eller trots att de egentligen inte hade råd. Precis så kan en psykopat bete sig.

Fakta om böcker som har anknytning till bloggen:Christina Gustavson 12
I boken Christina Gustavson: Från strulpellar till psykopater, ICA bokförlag, beskrivs olika typer av psykopatiskt beteende med många exempel både ur verkliga livet så väl som ur film och litteratur.

Boken om hur man tar pulsen på sig själv och andra kommer ut på Joelsgården Förlag med release 21 augusti i år. Titeln är: Din puls kan avslöja.

Christina Gustavson

Christina Gustavson 70Sommar med psykopater

Eftersom jag i mitt yrke så väl som i mitt skrivande funderat mycket över psykopater och psykopaters beteende och nu speciellt tänkt till i samband med min nya deckare Fotbollshororna och var inne i de tankegångarna har jag också skrivit några bloggar om psykopater.

Sommar med psykopater
Den första psykopatbloggen för i sommar kommer imorgon, måndagen den 27 juni och sedan kommer det några fler efter hand.

Så önskar jag er alla en riktigt skön sommar med många spännande, engagerande, roliga, rysliga, avslappnande, uppmuntrande, rysande, stärkande och inspirerande läsupplevelser!

Fakta om boken: Christina Gustavson: Fotbollshororna, Joelsgården Förlag, 2016. Release planeras till den 21 augusti i år.

Christina Gustavson

PS. Ni har väl anmält er till mitt kostnadsfria nyhetsbrev? Det kommer ut c:a 4-6 ggr. per år och sänds via e-mejl. Anmälan kan göras i rutan här nedanför och prenumerationen kan avslutas när som helst.

Christina Gustavson 176Avsikten ger en betydelsefull gränsdragning
Det ligger en stor skillnad i detta med avsikten, om en gärning var gjord med avsikt eller inte och den gränsdragningen har betydelse för oss när vi skall ta ställning till vad vi själva skall tänka och tycka i varje enskild fråga.

Inte fördöma
Jag tror inte man kommer långt med att fördöma, utan när det gäller strulpellarna är frågan snarare vad man kan göra både på samhälls- och individnivå för att hjälpa en person som inte klarar av att möta de krav som ställs på en vuxen i vårt samhälle och hur man skyddar närstående och andra i samhället från att bli skadade eller drabbade av hans misstag och strulande.

Människor är olika
För att förstå tillräckligt för att kunna komma med vettiga förslag är det också nödvändigt att vi inser att människor är olika. Alla har olika egenskaper och talanger och det är inte något man väljer, även om man kan bearbeta och träna.

Alla är inte bra på samma saker
Det finns människor som kan spela fotboll fantastiskt bra men har en urusel sångröst. Inte kan man säga till den personen att: ”Ryck upp dig, ta dig i kragen och sjung, för annars passar du inte in i gruppen.” I den här typen av exempel är det lätt att förstå att alla inte är bra på samma saker.

Svårt att ta till sig
Det är svårare att ta till sig att samma resonemang kan gälla egenskaper som förmåga att ta ansvar, handskas med pengar eller passa tider.

Missuppfattningar och missförstånd
Det finns så många missförstånd eller missuppfattningar när det gäller rättspsykiatrin som sådan och  personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård och hur. Jag tänker försöka reda ut några av dessa missuppfattningar i kommande bloggar.

Mina tankarChristina Gustavson 12
Jag har försökt sammanfatta mina tankar i boken Från Strulpellar till Psykopater, utgiven på ICA Bokförlag. Boken säljs av förlaget på deras ordinarie försäljningsställen, vilket innebär i princip överallt från Adlibris till bokhandeln.

Eller varför inte prova den här länken till boken om strulpellar och psykopater: http://www.bokus.com/bok/9789153431107/fran-strulpellar-till-psykopater/

Vad kännetecknar en psykopat?
Charmiga, trevliga, lögnaktiga, själviska, impulsiva, manipulativa … Vad kännetecknar en psykopat och vad skiljer honom eller henne från en vanlig strulpelle? Hur ska man förhålla sig till både strulpellar och psykopater och vad gör man när man …
Christina Gustavson

Christina Gustavson 174Är en strulpelle alltid en psykopat?

Strulpellar
Idag tänkte jag prata litet om strulpellarna. Och då menar jag de som råkar i knipa eller sårar andra utan att egentligen mena det. Är en strulåelle alltid en psykopat?  Jag tänker på dem som försöker så gott de kan och gärna skulle vilja leva vanliga svenssonliv, men ändå klantar till det för sig själva och andra utan att egentligen vilja det.

Emil i Lönneberga
Jag tänker på figurer som till exempel en fiktiv person som Emil i Lönneberga, som jag tror de flesta läsare uppfattar som en godhjärtad och varm person, som förmår att älska andra människor – tänk bara på hur han månar om de fattiga och hur han älskar och beundrar Alfred. Han förmår också att väcka andras kärlek. Emil i boken om Emil i Lönneberga är älskad, annars hade boken inte varit så populär bland både barn och vuxna och många instämmer med lilla Ida när hon säger: ”men jag tycker om Emil,” trots alla hans hyss.

Andra krav
Men vad händer när en person som Emil växer upp? När man börjar ställa helt andra krav på honom. För resonemangets skull kan vi tänka oss en liten kille som växer upp och blir stor men inte utvecklar den förmåga som förväntas hos vuxna, utan fortsätter vara barnsligt impulsiv och tanklös. Det gäller egenskaper som att kunna ta ansvar, kunna följa lagar och regler eller att ta hänsyn till andra.

Ganska stor risk
Risken är ganska stor att han råkar i trassel på ett eller annat sätt. Det innebär inte säkert lagbrott eller brottsliga gärningar, inte våld eller övergrepp, men kanske ekonomiska och känslomässiga problem, som kan skada andra och göra lika ont i dem som kommer i kontakt med honom och troligen i honom själv också.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 173Psykopater
i din egen närhet

 … och strulpellarna

Möter så många
Jag har mött så många människor genom åren som har råkat illa ut, blivit besvikna och sårade.  Många är trötta, uppgivna, ledsna och  förtvivlade på grund av olika strulpellar.

Ondskans mekanismer
Det har gjort att jag har funderat mycket över ondskans mekanismer, vad   som ligger bakom, vad som händer med den som tros vara ond och vad som händer med människor i dennes, så väl som i brottsoffrens omgivning, bland anhöriga, vänner, och alla som berörs.

Hur påverkar våld i media?
Och de som läser om våld, brott och tragedier i tidningarna och ser reportage om dem på TV – vad händer med dem och hur påverkas de?

Hjälp att komma till rätta
Både förövare, brottsoffer och närstående till dessa motstående poler behöver hjälp för att komma till rätta med sina liv. Jag kan inte gå in på enskilda fall, men kan beröra särdrag och problem rent generellt och försöka förklara och ge exempel.

Människor är olika
När jag försökte bena ut det för mig själv för att förstå så pass väl så att jag skulle kunna vara till hjälp för andra med problem, blev det väldigt tydligt för mig hur olika människor är.
∗ Det finns strulpellar med gott hjärta, men som ställer till det ändå.
∗ Sen finns det personer som begår både dumheter och brott i fyllan och villan. Raden kan göras lång.
∗ I andra ändan på detta spektrum finns personer som begår så onda handlingar att man har svårt att tro att det kan finnas något gott i dem.

Christina Gustavson 12

Läs gärna mer i min bok: Från strulpellar till psykopater, ICA bokförlag.
Den finns att köpa både via internet och i bokhandeln och att låna på bibliotek.
Christina Gustavson