Currently viewing the tag: "misshandel"

Våld mot barn

Alla har det inte bra bara för att det är jul
Nu när alla borde ha det bra finns det de som inte har det. Jag tänker på barnen. Barn som far illa, som saknar tillsyn eller som utsätts för våld. Barn är mer utsatta för att de är små och inte kan försvara sig. Bara det är förfärligt!

Barn misshandlas
I dagens Sverige utsätts fortfarande mellan 3 och 9 procent av alla barn för allvarlig fysisk bestraffning enligt undersökningar som genomförts i de nordiska länderna.

Likadant som i grannländerna?
Jag har inte hittat uppgifter på om det är bättre eller sämre i Sverige jämfört med grannländerna eller om barnmisshandeln är likadan här som där, men oavsett det är åld mot barn oacceptabelt.

Bevittnar våld
Även om barnet inte utsätts för direkt fysiskt våld är det förknippat med risker för ett barn att bevittna fysiskt våld mellan vuxna.

Hur mäter man våld mot barn?
Det är svårt att mäta både misshandel och effekten av insatser. Ett sätt är att räkna antalet anmälningar til Socialtjänsten och sedan se om antalet minskar efter en viss insats. Detta är dock ett mycket osäkert sätt att mäta.

Direkt våld mot barn
När det gäller direkt våld mot barn arbetar man förebyggande. Där bidrar många olika instanser, allt från skola till nyhetsmedia, med att sprida information om att våld mot barn inte är tillåtet. Frågan är hur stor effekt den informationen har.

Måste först ha hänt
När det gäller våld mot barn gäller samma princip som andra brott – brottet måste först ha ägt rum innan det blir tal om insatser. Därför är de förebyggande åtgärderna extra viktiga.

Våld i hemmet
Om våld förekommer mellan de vuxna i hemmet är detta en viktig varningsignal. Det ligger alltså i barnens intresse att vuxenvåldet beaktas och åtgärdas.

Hur ser vuxenvåldet ut?
Läs mer om olika former av våld mellan vuxna i boken Christina Gustavson: ”Hjälp – han är psykopat! Psykopaterna i din närhet”. Vuxenvåldet påverkar barnen psykiskt även om de inte utsätts för Lär dig känna igen signalerna. Erbjud ditt stöd om någon i din närhet drabbas.

Christina Gustavson

Christina Gustavson 295Psykopaters tårar

Psykopatens krokodiltårar

 

Inga känslor
Man får ofta höra att en psykopat inte har några känslor. Den uppfattningen kan lätt leda till missförstånd.

Fysiskt misshandlad
Jag har mött brottsoffer som berättat att de länge misstänkt att den man de bor ihop med kunde vara en psykopat. Till exempel en kvinna som blev fysiskt misshandlad. När hon pratat igenom det hela med sina väninnor hade dessa sagt att psykopater inte har känslor. Därför trodde hon att hon kunde prata mannen till rätta och att allt skulle kunna bli bra igen.

Börjat gråta
På ett tidigt stadium i relationen hade kvinnan i mitt exempel försökt göra slut, eftersom hon märkte att hon var rädd för mannen och hans reaktioner. Då hade han börjat gråta. Riktig gråt med tårar som rann nerför kinderna. Detta tolkade hon som att han hade känslor eftersom han kunde gråta – och för henne föll då hela resonemanget om att han skulle kunna vara en psykopat och hon stannade kvar i förhållandet.

Kan man vara säker?
Om en person gråter, kan man då vara säker på att han inte är en psykopat? Naturligtvis inte.

Inte det samma
Att inte kunna känna empati är inte det samma som att inte ha några känslor. En psykopat kan ha känslor och vara både glad och ledsen. Kan längta efter eller känna avsky beträffande något.

Tycker synd om sig själv
En psykopat kan till exempel tycka synd om sig själv och gråta av den orsaken. Det är dock mindre troligt att han tycker synd om någon annan.

Självömkan Christina Gustavson 12
I exemplet ovan grät mannen när hans flickvän ville lämna honom – fastän han hade en annan tjej vid sidan om. Hon visste inte om det och det var inte därför hon ville lämna honom utan för att han misshandlade henne. Det gjorde han när de var ensamma och ingen annan såg det. Men han tyckte uppenbarligen att flickvännen kränkte honom och var elak mot honom och därför tyckte han synd om sig själv – och grät av självömkan.

Psykopatens krokodiltårar
Man talar om krokodiltårar – kanske är psykopatens tårar ett exempel på just sådana.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 249Misshandlad

Misshandlade kvinnor eller misshandlande män?

Misshandlad eller misshandlande
Olika läsare läser in olika saker i böcker, tidningsartiklar och även i händelser som passerar inför våra ögon. I tidningarna läser vi ofta om misshandlade #kvinnor, #våldtagna kvinnor, svikna kvinnor – men det jag (valde) att se i Ebba Witt Brattströms, författare och professor i litteraturvetenskap, bok Århundradets kärlekskrig, var att hon vill fästa vår uppmärksamhet på att sättet att alltid rikta blickarna mot kvinnorna/brottsoffren gör det möjligt för männen/förövarna att slinka undan.

Fokusera på gärningsmännen
Jag håller helt med om att man bör fokusera på gärningsmännen och lyfta fram de #brottsliga gärningarna och därmed ställa #förövarna till svars.

Statistiskt sett
Jag skriver ”männen” eftersom det är det som Ebba Witt Brattström talar om, men också eftersom män #statistiskt sett är överrepresenterade när det gäller #våld. Slutligen även för att jag vill ta upp frågan rent generellt stället för att blanda bort korten med alltför många detaljer.

Går det att byta fokus?
Går det att byta #fokus och alltså hädanefter säga ”återigen har en man misshandlat”, eller ”nu har en man våldtagit”, eller ”en man har bedragit och svikit …” i de fall förövaren faktiskt är en man.

Om man bortser från det personliga
Om man skalar bort det personliga tema som flera kritiker pekar på i just den här boken, som om det skulle kunna degradera boken till enbart en beskrivning av ett misslyckande i det egna äktenskapet, kan man istället tillåta den lysa som det allmängiltiga #dokument jag hoppas att den enligt författaren är avsedd att vara.

Andra kvinnor bidrar
Det är märkligt nog ganska typiskt för kvinnoförtryck dels att andra kvinnor bidrar till den nedsättande attityden mot kvinnor och dels att man inte ser att en kvinnlig forskare och författare faktiskt kan skriva sakligt om ett allmängiltigt och generellt problem utan att blanda in personliga känslor, även om de finns och kan ha varit en drivkraft. Hur det förhåller sig med det i just den här boken är inte intressant ur mitt perspektiv.

Nämn vid rätt namn
Saker och ting måste nämnas vid sina rätta #namn för att det skall kunna ske en #utveckling, det håller jag fullständigt med om.

Parallell till vuxnas misshandel av barn
Slutligen vill jag dra en parallell till att vi oftast talar om #barn som utsatts för övergrepp. Borde vi inte där också rikta fokus mot förövaren och tala om de män/kvinnor som utsätter barn för #övergrepp. Alltså att en vuxen man/kvinna har åter misshandlat … Därmed inte sagt att det inte är fruktansvärt att just ett barn blivit utsatt!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 163Blundar när barn utnyttjas

Många blundar
För två dagar sedan, den 13 mars, läste jag en debattartikel av Elaine #Eksvärd i #GP. Artikeln handlade om att trots att det inte borde få ske så händer det ofta att  många #blundar när #barn #utnyttjas. Man vill inte se, inte behöva ta ställning inte bli indragen – man vill helt enkelt inte veta.

Vart tog civilkuraget vägen?
Vart tog #civilkuraget vägen? Är det inte alldeles särskilt när försvarslösa – och då i synnerhet barn, utnyttjas, misshandlas och utsätts för grymheter, som civilkuraget, om man har något, borde träda in?

Verkligheten är värre!
#Verkligheten är värre än #fantasin. Värre än #deckarna och #filmerna. Man kan knappast föreställa sig att det skulle vara så, inte ens i sin vildaste fantasi – men så är det!

Våga berätta
Det är viktigt att barn åtminstone vågar #berätta när de blir vuxna – men det vore ännu bättre om vuxna såg och reagerade redan medan de utsatta barnen fortfarande är barn och kan få hjälp att komma ur sitt helvete.

Bekvämlighet eller feghet?
Vem kan förneka ett barn dess chans att slippa psykisk och fysisk tortyr? Ändå är det just det många vuxna gör när de av egen #bekvämlighet väljer att se åt ett annat håll. Eller är det rent av #feghet?

Mammorna då?
Men #mammorna då, tänker kanske någon, eftersom män är överrepresenterade som #förövare. Tror ni mig när jag säger att mammorna oftare tar mannens än barnets parti?

Både såg och agerade
Så såg jag #TV-serien 30 grader i februari igår, den 14 mars, där en kvinna, som trots sin egen utsatta situation, både såg och agerade. Detta trots att barnet ännu inte råkat illa ut och inte självt var medvetet om det osynliga spelet.

Fram i ljuset
Jag har inget enkelt #recept på vad man kan göra åt det – mer än att prata om det. Lyfta fram det i ljuset. Om och om igen!
Christina Gustavson