Currently viewing the tag: "Sömnproblem"

Christina Gustavson 79Christina Gustavson:
Beror barns sömnproblem
på skolan?

Skola
Beror barns sömnproblem på skolan? Statistiskt sett minskar barnens sömnproblem på sommarloven och detta tolkas ofta som bevis på att det är skolan som är boven i dramat. Det stämmer att barnet slipper den stressiga skolmiljön, men stressen hemma varje morgon när barnet skall iväg till skolan minskar också.

Ute mer på sommaren
Dessutom är de flesta barn ute mer på sommaren. Frisk luft gör nytta! Christina Gustavson 114Dessutom är de kanske fysiskt mer rörliga. Aktiviteten har många hälsoeffekter genom att förbättra blodcirkulation och andning och den ger en naturlig trötthet och därmed en bättre sömn. Att läsa en saga på kvällen kan kanske hjälpa barnet att släppa tankarna på det otäcka det kan ha upplevt under dagen. Vissa barn tycker om att få höra samma saga kväll efter kväll. Gör då som barnet vill – kanske kan det då lättare komma till ro och få sova gott.
Slutligen, inte att förglömma – solen och ljuset bidrar till att människor rent generellt mår bättre på sommaren än på vintern!

För stora grupper
Barn mår inte bra av för stora grupper. Inte av för hög ljudnivå heller. Och definitivt inte hela dagar, alla dagar. Det är ett problem som rör alla barn från småbarnsåldern och uppåt. Precis som vuxna har barn behov av lugn, ro, tystnad och avskildhet. Det är vuxnas ansvar, och inte minst politikernas, att skapa en sådan miljö för barnen att de inte far illa. Det gäller både fysiskt och psykiskt!

Barn som gungarxxcfVuxna i närmiljön
Skolmiljön upplevs  ofta som stökig, särskilt i stora klasser och stora skolor. Problemen blir värre om det finns för få vuxna i barnens skolmiljö. En lösning är naturligtvis att de skolor där detta är aktuellt anställer fler vuxna. Jag tänker då på vuxna, som kanske inte har någon pedagogisk utbildning, utan mer skall finnas till hands i klassrum, i matsalar, på skolgårdar, i närheten av skoltoaletterna på raster och i elevernas övriga gemensamma utrymmen.

ROS-avdrag!
Många skolor kämpar med ekonomiska svårigheter och en statlig subvention skulle underlätta. Varför inte inrätta ett ROS-avdrag? (ROS som i (arbets)ro, (vuxen)omsorg och socialt stöd i skolan).
Skolhälsovården har också en viktig uppgift när det gäller att möta barn med problem och försöka hitta lösningar för att ge barnen det stöd de behöver.

Miljön i hemmetChristina Gustavson 117
Det finns föräldrar som lägger hela ansvaret för barnets problem på skolan. Man glömmer lätt att det finns stress även i ”bra” hem. På morgonen skall barnet iväg till skolan och föräldrarna till jobbet. På fritiden finns kanske olika aktiviteter inbokade och allt skall hinnas med.
Går det att dra ner på något eller hitta andra rutiner, så att barnet inte blir så stressat utan förmår slappna av litet bättre? Kanske kan föräldrarna höra med skolkuratorn för att få tips på hur man på bästa sätt kan hjälpa barnet? Här måste vi vuxna hitta förslag på lösningar som hjälper barnen!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 81Barn med sömnproblem

Inte bara vuxna utan barn också
Det är inte bara vuxna som kan ha sömnproblem, utan även barn. Ibland till och med riktigt små barn. Som med allt annat finns det inte en enda avgörande orsak, utan många faktorer kan spela roll när det gäller barn med sömnproblem. Man får dock ta fasta på att barnets problem är en signal till oss vuxna om att nåt inte är bra – och det måste vi göra något åt.

Sömnproblemen ökar hos barnen
Man kan inte bortse från att sömnproblem hos barn och unga har ökat kraftigt de senaste åren. För att kunna hjälpa barnen och åstadkomma en varaktig förändring är det viktigt att först sätta sig in i och försöka förstå varför problemen uppkommer och leta efter samband med till exempel stressfyllda situationer.

Parallell till psykiska problem hos barn
Man kan dra en parallell till att även psykiska problem som bland annat stressymptom, ängslan och oro har ökat högst betänkligt hos barn och unga under ungefär samma tidsperiod. Även barn kan vara deprimerade. Fler barn söker dessutom hjälp för olika former av psykosomatiska symptom.

Kognitivt tillstånd
Det går inte att bortse från att det finns mycket oro runt barnen. Både i barnets närmiljö, som hemmet, skolan och i fritidsmiljön. Men det finns krig och orättvisor runt om i världen. På TV visas hur svårt flyktingar har det. Barn undgår inte nyhetsflödet. Vissa oroas av att det ser ut som det gör. Det finns barn som tänker mer än andra och mår dåligt av det. Vissa barn får inte bara sömnproblem utan svår ångest.

Läsa saga
Att läsa en saga på kvällen kan kanske hjälpa barnet att släppa tankarna på det otäcka det kan ha upplevt under dagen. Vissa barn tycker om att få höra samma saga kväll efter kväll. Gör då som barnet vill – kanske kan det då lättare komma till ro och få sova gott.

Dygnsrytmen är viktigChristina Gustavson 80
För både barn och vuxna spelar dygnsrytmen en stor roll. Det är viktigt att tidigt träna in regelbundna tider för sömn och försöka ställa in dygnsrytmen och göra sänggåendet en viss tid varje dag till en vana, och detta oavsett om det är vardag eller helg. Ibland kan sömnfasen vara försenad, vilket ställer till med problem för både barn och vuxna.

Inte bara äldre män
Det är inte bara äldre män som kan drabbas av sömnapné, utan även barn. Detta stör sömnen och om apnén är orsaken till att barnet inte sover bra, är det naturligtvis oerhört viktigt att söka hjälp och försöka åtgärda de bakomliggande problemen.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 86Christina Gustavson:

Vaknar du på natten?

Vaknar du många gånger på natten?
Har något hänt under dagen?

Att vakna många gånger på natten är ett problem som kan ha flera olika orsaker. Kanske är sömnen är orolig på grund av något som hänt under dagen och som man hade svårt att släppa. Då kan det påverka både sömnen och kvaliteten på sömnen också.

Mardrömmar
Många beskriver att de sover lätt och har mardrömmar. Då blir sömnen naturligtvis orolig. Kanske leder det också till att man vaknar under natten.

Depremimerad?
Deprimerade har ofta svårt att sova och kan också uppleva att de somnar som vanligt, men vaknar på natten och kan inte somna om. Ibland händer det flera gånger varje natt. Då bidrar den dåliga sömnen till att det allmänna välbefinnandet försämras, vilket i sin tur kan göra att depressionen försämras.

Ångest?
Om du har en ångestproblematik kan det vara svårt att komma till ro och somna in. Men det kan också hända att man vaknar på natten av sin oro. Om man inte får tillräckligt mycket sömn under natten så är det ofrånkomligt att det påverkar både humöret och arbetsförmågan sedan under dagen.

Vanligaste orsaken
Den vanligaste orsaken är faktiskt ganska banal. Man behöver gå upp och kissa. Detta kan i sin tur ha många olika orsaker. Kanske har man druckit för mycket på kvällen så att urinblåsan blir full och måste tömmas. Kanske har man en urinvägsinfektion som gör att det tränger på. Kanske är man så orolig att det tränger på för den skull. När det gäller män kan det vara prostataproblem som gör att blåsan inte blivit tillräckligt tömd före sänggåendet.

Sova hela natten
Det är naturligtvis inte bra att inte sova hela natten, eftersom flera små sömnperioder visserligen ger sömn, men man hinner kanske inte gå ner i den riktigt djupa sömnen som är så viktig både för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Då kan en tidsmässigt tillräckligt lång sömn ändå bli för litet.

Sök hjälp!
Dra dig inte för att söka hjälp om du har problem med sömnen. Det finns många vägar att gå för dig som vill komma till rätta med problemen.

Försök med t.ex.
Andningsövningar – närmare 80 andningspedagoger erbjuder sina tjänster över hela Sverige (http://www.andning.info/).
Yoga är ett bra hjälpmedel för att kunna slappna av, se t.ex. (http://www.avslappningsovningar.net/). Det finns till och med gratisvideo på internet.

Allvarliga problem?
Vid allvarliga sömnstörningar eller vid misstanke om depression eller ångestproblematik bör du vända dig till vårdcentralen.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 81Sömn och sömntid

Själva sömnen inte alltid ett problem.

Sömnproblem är inte alltid problem med sömnen!
Sömnbehovet varierar. En äldre människa har t.ex mindre behov av sömn än till exempel en tonåring. Detta kan vi inte ändra. Men vi kan ge akt på våra personliga variationer. Tänk på sömn och sömntid.

Sammanlagd sömntid
När man försöker förstå hur man sover och om man har sömnproblem eller inte skall man  räkna ut sin totala sömntid per dygn. Räkna från klockan 24 på natten till nästa dag klockan 24. Skriv upp resultatet dag för dag.

Ett exempel:
Mormor i familjen är ledsen över att hon sover så dåligt. Hon får hjälp att skriva upp hur hon sover. Hon hade sovit dåligt under natten, så hon tog sig en liten lur på förmiddagen. Hon sov ungefär 8-10, alltså c:a 2 timmar.

Långtråkig dag
Det visar sig att dagen idag som så ofta ofta är långtråkig, så hon sover gärna några timmar efter lunchen som hon äter kl. 13. Det är inte ovanligt att hon sover kl. 13.30 – 16, alltså 2,5 timmar.

Dåsar till vid TV:n
Hon tycker om att se nyheterna på TV, men dåsar till en stund senare när programmet hon tittar på inte intresserar henne lika mycket. Kanske sover hon drygt 30 minuter.

Går till sängs
Framåt 21-tiden lägger hon sig. Det har hon alltid gjort. Förr om åren var det viktigt att komma i säng i tid för att orka upp nästa morgon och klara alla sina sysslor, som kanske inbegrep allt från hem, inköp, barn, och yrkesarbete osv. Detta innebär att hon redan före kl. 24 redan sovit 5 timmar den dagen.

Vaknar mitt i natten
Kanske vaknar hon igen redan kl. 02.30 och kan omöjligen somna om. Hon ligger kvar i sängen, vrider och vänder sig, våndas över att hon inte kan sova och oroar sig för att hon kanske är sjuk eftersom hon inte sover. Då har hon bara sovit 2,5 timmar efter midnatt.
Mormor i vårt exempel lider kanske ännu mer av att vara vaken på natten, när alla andra sover och det blir ett riktigt stort problem för henne.

Hur är det egentligen?
Men hur är det med hennes sömn egentligen? Ofta glömmer man att räkna antalet sömntimmar över dygnet. I exemplet här har mormor sovit 7,5 timmar det dygnet, vilket är en alldeles normal, för att inte säga ganska god sömn för en person i hennes ålder.

Många äldre
Det är ganska vanligt att äldre har den här typen av sömnproblem. Men jag har också sett att det inte är likadant överallt. Jag har rest i länder där de äldre bor kvar i sina familjer, ofta storfamiljer. Där är det liv och rörelse, barnbarnen kommer till de gamla med önskemål om godis, begäran om att få höra en saga, med frågor, för läxhjälp och så mycket annat. De gamla får vara med, behövs och har händerna fulla utan att kanske behöva anstränga sig så mycket.  Det blir inte mycket tid till att ha långtråkigt på eftermiddagen. Tuppluren finns men blir inte så lång. Jag har inte sett sömnproblem i samma omfattning där.

Vad kan vi göra?
Inte allt, men en del av problemet kan vara att lilla mormor här i vårt exempel är sysslolös, har långtråkigt, saknar stimulans och sover bort en del av sin dag istället.

Saknar mänsklig kontakt
Sist men inte minst saknar hon daglig mänsklig kontakt, saknar någon att sitta och småprata med, saknar känslan av att vara behövd. Hon kanske tycker att hon inte orkar gå till biblioteket, ha symöten eller delta i något föreningsliv.  Det leder lätt till att hon sover mer på dagarna, och det går ut över nattsömnen. Så vad kan vi göra för att hjälpa henne?

Fråga!
Vad en människa behöver för sitt välbefinnande är så personligt att det enda raka är att fråga: vad längtar du efter? Vad saknar du? Var lyhörd även för det som inte sägs rent ut, det mormor kanske håller inne med för att hon inte vill vara till besvär. Inte för sina anhöriga som hon älskar mest och inte för ”samhället” heller. Då tiger hon kanske hellre still men går till vårdcentralen och ber om sömnmedel – som hon egentligen inte behöver.

Att tänka på
Tänk på att gamla i regel inte orkar mycket ståhej, stora omvälvningar, buller och höga ljud. Det är definitivt inte ett kalas som skall till.
Men kanske ett kort besök litet oftare (långa besök tröttar). Kom hellre en och en, inte många på en gång.
Kanske ett telefonsamtal, kanske inte bara ett utan minst några gånger i veckan.
Kanske vill hon bo i servicehus, med egen liten lägenhet men gemensamma utrymmen där man kan hitta någon att sitta och prata med eller fika ihop med när man har lust. Där man kan gå ifrån när man är trött. Nära till allt. Möjlighet till lagad mat…
Är det det hon vill, så hjälp henne att uppfylla sin önskan!

Men först och främst – lyssna!
Lyssna till vad hon innerst inne skulle vilja ha. Lyssna även till det som inte sägs rent ut i ord!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 7Kvällsmänniska och sömn

Kvällsmänniska?
Kvällsmänniska eller morgonmänniska? Det finns många personliga variationer.

Man hör ofta människor säga att de är t ex en kvällsmänniska eller en morgonmänniska och vanligen är man ganska väl medveten om hur man brukar sova. Detta är ett slags mönster som man brukar ge akt på.
Särskilt tonåringar kan vara kvällsmänniskor och ha svårt att komma upp på morgonen, medan små barn tvärt om kan vara morgonpigga.

Förändrat sömnmönster en signal
Ett förändrat sömnmönster kan ge en signal om att något inte är som det skall. Har arbetsbelastningen ökat? Är du på väg in i en depression utan att märka det själv?

Kanske ett tecken?
Vissa människor tycker om att vara uppe på kvällen och andra tycker om att gå upp tidigt på morgonen. Om detta mönster förändras så att den som brukar lägga sig tidigt, istället börjar få svårt för att somna, medan den som brukar tycka om att gå upp tidigt på morgonen börjar känna sig väldigt morgontrött trött och hängig, då är det kanske ett tecken på att något är fel.

Sömnen en slags barometer
Sömnen ger en fingervisning om hur den som är frisk i övrigt mår innerst inne. Har en tidigare god sömn blivit sämre betyder det kanske att en smygande nedstämdhet är på väg eller att man medvetet eller omedvetet har någon form av problem, som man kanske behöver få hjälp att reda ut.

Orolig sömn
Kanske är sömnen är orolig och det är svårt att inte vakna många gånger under natten. Detta påverkar naturligtvis både humöret och arbetsförmågan sedan under dagen.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 7Tips för att få bättre sömn

 Hur lär jag mig sova bättre?
Att sova bra är något självklart för vissa, men inte för alla. Det är inte så lätt att börja sova gott igen om det en gång börjat krångla. Men i de allra flesta fall går det men kräver att man arbetar på det. Läs mina 12 tips här nedanför och se vilka som kanske kan passa just dig!

12 tips för att sova bättre:
1. Mörkt rum. Använd gärna mörka rullgardiner på sommaren.

2. Tyst rum. Försök sova i ett rum som inte ligger mot gatan. Försök undvik elektroniskt brus i sovrummet.

3. Svalt rum. Man sover bättre i ett svalt rum, men använd täcke och filt så att du inte fryser utan har det varmt och gott ändå.

4. Avslappnande aktiviteter timmarna närmast före. Lyssna på avslappnande musik till exempel.

5. Ät inte godis och sötsaker på kvällen. Sockerintag timmarna närmast före sänggåendet kan sätta fart på tankarna och göra det svårare att somna. Tänk igenom vad du brukar äta på kvällen. Vad innehåller socker? Eller lättsmälta kolhydrater som kroppen lätt omvandlar till socker?

6. Bestämda rutiner, regelbunden rytm varje dag, bestämda sovtider oavsett om det är vardag, helgdag eller semester

7. Drick inte alkohol på kvällen. Inte vin heller. Det ger kanske en dåsighet för tillfället, men påverkar sömnen negativt på lång sikt.

8. Rogivande ört-te att dricka halvljummet och inte för hett.

9. Avslappningsövningar. Avslappningsband att lyssna på finns till exempel att köpa på apoteket.

10. Ligg inte och läs i sängen, utan låt sängen bara vara för att sova i. Men läs gärna en stund före sänggåendet, medan du fortfarande sitter uppe.

11. Flytta sängen eller ändra sängens riktning. I drastiska fall kanske det förbättrar sömnen om sängen flyttas till ett helt annat rum.

12. Sök hjälp. Är du stressad kan du kanske försöka med att gå en kurs i yoga, besöka en andningsterapeut, gå på Tai Chi eller något annat som passar just dig. Börjar du bli deprimerad så sök vårdcentralen och få behandling. Där kan du också bli undersökt och få veta att det inte är något fysiskt problem som gör att du inte sover så bra som du skulle önska.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 7Sömnens betydelse

Sömnens betydelse för vår hälsa
Vi behöver tillräckligt med sömn för att klara kommande dag. Otillräcklig sömn på natten leder till problem att klara den vardagliga tillvaron på grund av trötthet. Sömnens betydelse är större än vi kanske tror.

För litet sömn
Bara några timmars för litet sömn en enda natt påverkar vårt immunsystem och vår hälsa på ett negativt sätt.

Många som fått för litet sömn upplever också koncentrationsproblem och svårigheter att hålla samman sina tankar och besväras kanske även av minnesproblem.

Andra blir irriterade och snarstuckna för att de bara inte orkar vara ”sociala” på grund av sömnbrist.

Sjuka behöver mer sömn
Sjuka behöver extra mycket sömn för läkningsprocessen och återhämtning. Det gäller både fysisk ohälsa och andra problem som till exempel depression.

Deprimerade och sömnstörningar
Många med depression eller ångestproblem har sömnstörningar som ett av symtomen. Det är inte ovanligt att deprimerade också berättar att den totala sömntiden per natt är förkortad och för att istället sova sju till åtta timmar sover man kanske bara fem till sex. Det säger sig självt att sömnbristen snarare förvärrar depressionen och att mer sömn är oerhört viktigt!
God och tillräcklig sömn behövs varje natt – inte bara ibland.

Sov mer och vårda din hälsa!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 7Glöm inte sömnen!

Sömn är viktigt för hälsan!

Vi pratar alldeles för litet om sömnens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande!

Veckotidningar, TV-program… är fyllda med matprogram. Och litet motion här och var. Men… glöm inte sömnen!

Man pratar om den ena dieten efter den andra och beskriver mirakulösa sätt att gå ner i vikt samtidigt som man presenterar sommarens grilltips och nya efterrätter och bakverk. Och sedan nya sätt att motionera bort de överflödiga kalorierna.

Men ingenstans talar man om hur viktig sömnen är för att vi skall må bra, återhämta oss efter sjukdom, förlänga vårt liv, orka mer, motverka stress, minska risken för infektioner…

Hur kommer det sig? Varför verkar det som om media inte låtsas om sömnen som hälsofaktor?

Man kan inte tjäna pengar på sömn – kan det vara det? Saknas det sponsorer för program som inte säljer mjöl, socker och andra matvaror? Eller flaggar för nya kokböcker?

Eller kan det vara mer status att visa matprogram och program om motion, helst med redskap som går att köpa, så att någon tjänar på programmet, än program om hur man lär sig sova bra?

För det är definitivt inte frågan om att sömnen inte är viktig nog.

En stor andel av befolkningen är överviktig och lider av följdsjukdomar som inte beror på annat än att vi faktiskt äter för mycket och äter fel. Alla dessa välfärdssjukdomar orsakar stort personligt lidande och därtill enorma sjukvårdskostnader för samhället.

Är det så vill vill ha det?

Vi sitter mycket stilla och rör oss för litet, visst, men … glöm inte SÖMNEN!
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson: Sömnens betydelse vid en depression

Sömnen betyder mycket!
Många deprimerade har problem med sömnen och har sömnstörningar som ett av de mest framträdande symtomen. Det finns forskare som hävdar att så många som åttio procent av de deprimerade uppger sömnproblem som ett av symtomen.

För tidigt uppvaknande vanligast
Vanligast rör det sig om ett för tidigt morgonuppvaknande men många har också problem med flera nattliga uppvaknanden såväl som insomningssvårigheter.

Förkortad total sömntid
Många berättar också att den totala sömntiden per natt är förkortad och för att istället sova sju till åtta timmar sover en deprimerad person kanske bara fem till sex. En otillräcklig sömn på natten leder till problem att klara sin vardagliga tillvaro dagtid på grund av trötthet.

Minne och koncentration
Många upplever också koncentrationssvårigheter och svårigheter att hålla samman olika tankar och besväras kanske även av minnesproblem.

Svårare när depressionen djupnar
Det finns också rön som tyder på att sömnproblemen blir allt svårare när depressionen djupnar. Det är inte ovanligt att ett återfall i depression kan börja med en period av sömnstörningar som på så sätt kan utgöra ett första symtom på att en ny depression är på väg.

Kvinnor löper större risk
Man har också funnit att kvinnor med insomningsproblem löper en större risk att insjukna i depression än män och man förmodar att det kan hänga samman med kvinnans hormonella förändringar.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson: Depression?

Tidiga varningssignaler att ge akt på om du inte mår bra men ändå inte riktigt förstår vad som är fel:

Mår Du inte bra med Dig själv?

Känner Du dig nedstämd?

Har Du varit väldigt trött den senaste tiden?

Vaknar du flera timmar tidigare än du brukar?

Orkar Du inte se på ishockey och sport längre?

Känns arbetet tyngre än det brukar?

Känner Du Dig hopplös och dum?

Är det svårare att förstå vad andra menar?

Orkar Du inte träffa kompisarna?

Känns tillvaron tom och meningslös?

Har aptiten blivit sämre?

Har Du behov av att dra Dig undan mer nu än tidigare?

Har du slutat lyssna på musik?

Kan Du inte somna om när du vaknar på natten?

Är det svårare att orka lyssna när andra pratar?

Känner Du Dig överflödig eller värdelös?

Känns det trögt att göra sådant som Du brukar tycka om?

Har sexlusten minskat?

Tycker du att hela kroppen känns tung?

Har det blivit svårare att fatta beslut?

Känner Du Dig mer uppgiven än tidigare?

Tröstäter Du mer än tidigare?

Har det blivit svårare att somna på kvällarna?

Orkar Du inte motionera som Du brukar?

Känner Du ingen livsglädje längre?

Gråter Du oförklarligt för Dig själv?

Känner Du att Du inte mår bra, men hittar ingen orsak?

Känner du igen någon eller några av dessa tidiga varningssignaler?
Tala med din familj och dina vänner om det,  sök hjälp i tidigt skede så att en eventuell depression inte hinner bita sig fast, ring vårdcentralen.
Christina Gustavson