Christina Gustavson 85Lagstadgad försämring av sjukvården?

Vårdgarantin en bluff?
Upprörda röster har höjts runt om. Det rör sig om personer som blivit nekade tid på vårdcentralen när de ringt och bett om en tid för ett läkarbesök. Rör det sig om en lagstadgad försämring av sjukvården?

Det kan väl inte vara tillåtet?
Nekats!? Kan det vara möjligt? Det kan väl inte vara tillåtet? Under alla mina år som läkare kan jag inte minnas att patienter någonsin nekats läkarbesök och vård när de bett om det. Jag minns när det fanns öppna mottagningar åtminstone några timmar om dagen, för att den som inte mådde bra skulle ha en chans att söka fritt på vårdcentralen. Men så är det inte längre. Kan det verkligen vara sant? Kan det röra sig om en lagstadgad försämring av sjukvården?

Men sjukvårdsgarantin då?
Ett luftslott, inte värt namnet garanti över huvud taget! Om man önskar kontakt med vårdcentralen garanteras detta genom ett telefonsamtal med någon. Där upphör garantin. Även den som anser sig i behov av vård kan nekas av rösten i andra änden av telefonlinjen. Den som inte är tillräckligt frisk, pigg och energisk för att övertyga rösten i telefonen om att ett läkarbesök är av nöden, får helt enkelt ingen tid. Dvs. inte bara ingen tid idag, utan ingen tid alls. Och det är helt lagligt!

Nödvändiga undersökningar ingår inte heller!
Den som t.ex. har en nytillkommen hjärtsjukdom och bedömts av distriktsläkare eventuellt behöva en pacemaker och får en remiss till specialistvård för undersökning kan få vänta länge. Döm om min förvåning när jag fick höra att en person med hjärtåkomma som faktiskt fått en remiss, fick ett skriftligt svar att han kommer att kallas om och när det finns tid, eftersom undersökningar inte ingår i sjukvårdsgarantin. Dvs de nödvändiga undersökningar som krävs för att behandlingen sedan skall kunna genomföras – de ingår inte i sjukvårdsgarantin! Personen ifråga hade uppmanats söka akut vid bröstsmärta och misstanke om hjärtinfarkt. Det innebär att han först måste få en infarkt innan han (om han överlever infarkten) kan få de undersökningar som ligger till grund för den behandlingen som är nödvändig för att han skall leva litet till.

Vägrades åtgärd
En kvinna hade ett brunt märke som växte och ändrade struktur och hade kliat intensivt sedan några månader, trots att hon inte rörde vid det. Hon lyckades få tid på vårdcentralen, betalade, väntade på sin tur och fick så äntligen träffa läkaren och bad om att hudförändringen skulle tas bort, nu med en gång. Hon skickades hem igen med oförrättat ärende och med förklaringen att det ”ser inte farligt ut.”

Ambulansverksamheten också
Ambulansverksamheten skall också struktureras om så att det inte är en självklarhet längre att den sjuke får komma till sjukhuset, utan ambulanspersonalen skall först bedöma om det behövs. Vad skall styra behovet? Ekonomin? För det kan väl knappast vara av omtänksamhet om den som är sjuk och behöver hjälp?

Bäst för vem?
Dessa ökande missförhållanden i svensk sjukvård kommer samtidigt med rykten om att svenska vårdcentraler skall bli bäst i EU! Bäst på vilket sätt? Bäst för vem? Bäst på att hålla undan patienterna? Bäst på att slippa ge vård?

Patienten alltid i underläge!
Den som är sjuk, har ont eller inte mår bra är alltid i underläge och måste dessutom betala för vården oavsett om den ges eller inte. En första betalningsomgång via skatten och en andra, om man har tur att få tid för ett besök på vårdcentralen. En vårdgaranti som står för namnet och garanterar vård till den som önskar det vore välkommen. Inte ett urholkat system som ser fint ut vid första anblicken, innan man hinner läsa det finstilta!
www.gustavson.se

Tagged with →  
Share →