Christina Gustavson 266Uppskattat uppdrag – PRO

Uppskattat uppdrag – PRO: Jag blev ombedd att komma till ett #PRO-medlemsmöte för att visa bilder från mitt arbete med “bistånd i #Afrika – och en notChristina Gustavson 267is publicerades i #STT den 151202.

Sygrupper
Notisen berättar om att jag bl.a. har startat några sygrupper, där kvinnor kan komma och lära sig att #sy #skolunifoChristina Gustavson 193rmer – för att hjälpa familjer som är så fattiga att de inte har råd att köpa de obligatoriska skoluniformerna. Utan skoluniform får man inte gå i skolan – även om undervisningen i övrigt är kostnadsfri.

Aldrig sett en sax
Jag berättade bland annat om att det finns kvinnoChristina Gustavson 82r som inte har sett en #sax förut. De får börja klippa i papper för att lära sig hantera saxen. Det är svårt för oss att föreställa sig hur det kan vara, men för en fattig kvinna i Afrika kan en sax vara så dyr att den är helt utom räckhåll.

Ny deckare
Mot slutet fiChristina Gustavson 103ck jag även prata litet om mina böcker, speciellt om “#Jantelagens Vålnad”, som jag håller i på bilden och som handlar om fel inom svensk sjukvård och mina tankar om hur man kan lösa problemen, mina böcker om hur man kan hjälpa någon annan som man tror kan vara deprimeradChristina Gustavson 244 eller har olika former av ångest. Sist men inte minst fick jag berätta om min nya deckare “En #fingervisning om mord.”

Vill du se notisen så finns den här:
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=hgmzcz5r&gInitPage=1
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →