Christina Gustavson 163Blundar när barn utnyttjas

Många blundar
För två dagar sedan, den 13 mars, läste jag en debattartikel av Elaine #Eksvärd i #GP. Artikeln handlade om att trots att det inte borde få ske så händer det ofta att  många #blundar när #barn #utnyttjas. Man vill inte se, inte behöva ta ställning inte bli indragen – man vill helt enkelt inte veta.

Vart tog civilkuraget vägen?
Vart tog #civilkuraget vägen? Är det inte alldeles särskilt när försvarslösa – och då i synnerhet barn, utnyttjas, misshandlas och utsätts för grymheter, som civilkuraget, om man har något, borde träda in?

Verkligheten är värre!
#Verkligheten är värre än #fantasin. Värre än #deckarna och #filmerna. Man kan knappast föreställa sig att det skulle vara så, inte ens i sin vildaste fantasi – men så är det!

Våga berätta
Det är viktigt att barn åtminstone vågar #berätta när de blir vuxna – men det vore ännu bättre om vuxna såg och reagerade redan medan de utsatta barnen fortfarande är barn och kan få hjälp att komma ur sitt helvete.

Bekvämlighet eller feghet?
Vem kan förneka ett barn dess chans att slippa psykisk och fysisk tortyr? Ändå är det just det många vuxna gör när de av egen #bekvämlighet väljer att se åt ett annat håll. Eller är det rent av #feghet?

Mammorna då?
Men #mammorna då, tänker kanske någon, eftersom män är överrepresenterade som #förövare. Tror ni mig när jag säger att mammorna oftare tar mannens än barnets parti?

Både såg och agerade
Så såg jag #TV-serien 30 grader i februari igår, den 14 mars, där en kvinna, som trots sin egen utsatta situation, både såg och agerade. Detta trots att barnet ännu inte råkat illa ut och inte självt var medvetet om det osynliga spelet.

Fram i ljuset
Jag har inget enkelt #recept på vad man kan göra åt det – mer än att prata om det. Lyfta fram det i ljuset. Om och om igen!
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →