Christina Gustavson 3Christina Gustavson: Häxjakt eller korståg i sjukvården?

Är direktiven sådana att politiker hellre låter försäkringskassan bedriva häxjakt på sjuka människor än att på allvar utreda de orsaker i samhället som ligger till grund för den ökade sjukligheten och istället åtgärdar där, på rätt nivå?

Att komma till rätta med (bidrags)fusk är en hedervärd ambition som jag stödjer, men är det så säkert att orsaken till de höga sjukskrivningstalen enbart rör sig om en ny slapphet och attitydförändring, låtsassjuka eller bidragsfusk?

Verkliga orsaker till ohälsa
Hur är det med det ökande tempot i samhället, stressen, känslan av maktlöshet och försämrat inflytande, ökande konkurrens, flykten från tillvaron med hjälp av alkohol och droger, kvinnovåld, arbetslöshet, försämrade villkor för pensionärer, ökande skattetryck, ökande intrång i individens privata sfär med hjälp av allt från telefonavlyssning till att med hjälp av satelliter kunna bevaka vartenda steg en människa tar, osv. osv.??

Fler måste ifrågasätta
Varför ifrågasätter inte fler de färdigstämplade etiketter som samhället (regeringen, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, försäkringskassorna, landstingen, radions debattprogram, tidningarnas ledarsidor, krönikörer och annonser) använder både för att dölja arbetslöshet och socialförsäkringens brister, såväl som att minska psykiatrins resurser att ge vård och behandling, försäkringskassans möjlighet att köpa rehabiliteringsinsatser och socialtjänstens resurser till bl.a. preventiv missbruksvård, genom att mer eller mindre skambelägga handikapp, svaghet och allvarlig psykisk problematik och istället kriminalisera det och kalla det ”fusk”.
Fick vi inte nog av detta sätt att tänka under andra världskriget och den utvecklingen som ledde fram till det?

Bara pengar
Det är svårt att se att det skulle kunna röra sig om något annat än bara pengar när det gäller det korståg som speciellt bedrivs mot personer som är allvarligt sjuka, men som råkar se friska ut utanpå, dvs mot patienter med psykiatrisk och psykosomatisk problematik och handikapp.

Rätt till kompet3ent bedömning
Patienter med psykiatriska symptom har rätt till en kompetent bedömning. Det krävs medicinsk kompetens för att avgöra om t.ex. nedstämdhet, trötthet och ångest är en del i en psykiatrisk sjukdomsbild eller ett normalt tillstånd.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →