Akupunktur mot psykisk ohälsa – finns det?

Akupunktur mot psykisk ohälsa – finns det? Ja, det finns – och det finns till och med en svensk högskoleutbildning i ämnet. Kursen finns i Trollhättan, 7,5 HP på halvfart: https://www.hv.se/utbildning/kurs/akupunktur-vid-vard-av-personer-med-psykisk-ohalsa-och-psykiatriska-tillstand-deltid-campus-apv100/

Nästan tjugo procent av befolkningen mellan 16-84 år – alltså snart sagt var femte person i hela landet – har ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

Inte nog med det, så många som över fyrtio procent har någon form av psykiska besvär som ängslan, oro eller ångest. Fyra av tio personer, statistiskt sett. Skrämmande uppgifter.

Jag har alltid förordat att man måste söka orsaken till problemen och sätta in åtgärderna där. Det finns hur mycket forskning som helst som visar på orsakssammanhang – men jag läser sällan något om att ett förebyggande, evidensbaserat arbete sker – istället försöker man kapa topparna av problemen med allehanda behandlingar som tillfälligt lindrar symptomen, men inte gör ett dyft när det gäller att påverka orsakerna – trots att både behandlingar och sjukfrånvaro kostar samhället oerhörda summor varje år.

Man kan undra vad den attityden och det förhållningssättet beror på. Självfallet kan man ”inte låta kon dö medan gräset växer”. Behandlingsmetoder är nödvändiga, nya behöver hittas och befintliga behöver förbättras, men att kapa topparna får inte helt ersätta sökandet efter orsakerna och insättande av kraftåtgärder i problemens rotsystem.

Share →