Alla sjukdomar upptäcks inte genom blodprov

Alla sjukdomar upptäcks inte genom blodprov. Att hitta rätt diagnos kan vara som ett detektivarbete. Det gäller att hitta en röd tråd att nysta i och hoppas att det inte är en falsk ledtråd.

Jag har en bekant som i tre års tid sökt hjälp både lokalt och hos specialist på närliggande sjukhus på grund av avmagring. Man har utrett matsmältningskanalen framlänges och baklänges utan resultat och svarar: ”Blodproven är bra. Vi hittar inget fel.”

Jag ser att personen har Parkinson. Och successivt försämras utan att få rätt medicin. Jo visst har jag försökt säga det – men min bekant viftar bort det med att ”blodproven är ju bra”. Jag skulle önska att släktingar och vänner med personer i sin närhet som uppenbarligen är sjuka trots att de förklaras friska, skulle se utanför boxen. Presentera andra ledtrådar för läkaren/detektiven så att denne får en chans att hitta rätt. Ett blodprov visar inte allt. Tänk utanför ramarna.
Jag vet att detta är svårt för dagens läkare med tidsscheman som är så pressade att det knappt finns tid för eftertanke.  www.gustavson.se

Parkinson: Symptom kan vara diffusa och komma smygande under en längre period. När allt fler nervceller slutar fungera i hjärnan ökar symptomen.
Darrningar i vila, skakningar, fumlighet, långsammare rörelser, låsningar, stelhet i ansiktsmimik och i kroppen samt gångsvårigheter och igångsättningssvårigheter kommer vanligen först, sedan kan förändring i rösten, försämrat luktsinne, avmagring, förstoppning m.fl. tillkomma.
Symptomen varierar från person till person och kan förvärras av stress men ofta bli lite bättre med vila och sömn.
Medicineringen kan bromsa sjukdomsutecklingen och det är viktigt att den kommer igång så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Men för att det ska ske måste först rätt diagnos ha ställts.
Utan diagnos – ingen medicin.
Christina Gustavson

Share →