Christina Gustavson 96Allvarlig felbedömning i sjukvården
– en ung flicka fick men för livet

Trött och frusen
En ung flicka hade sedan flera år känt sig så fruktansvärt trött. Hon var frusen och tyckte att allt gick så långsamt. Det tolkades först som tonårsproblem, sedan som skoltrötthet och slutligen som en depression.

Inget hjälpte
Hon erbjöds först samtal med en kurator, sedan en psykolog och fick så småningom antidepressiv medicinering. Men ingenting hjälpte.

Viktuppgång
Under tiden gick hon upp i vikt, blev trög i magen, tyckte håret blivit torrt och risigt, skolresultaten försämrades och efter några år orkade hon inte alls gå till skolan utan slutade helt.

Förlorade vännerna
Tröttheten fortsatte, hon orkade inte ta sig för någonting alls Christina Gustavson 97längre och intresserade sig inte för något. Hennes vänner tröttnade på att försöka få med henne på olika aktiviteter och slutligen förlorade hon sina vänner också.

Något var fel
Hennes mor var förtvivlad. Hon var själv övertygad om att diagnosen inte stämde utan att något annat var fel och hon tog med sin dotter otaliga gånger till vårdcentralen, dock utan resultat. Standardprover togs (Hb, sänka) och dessa visade att flickan var frisk.

Råd att ta sig i kragen
Hon fick råd att motionera, gå ner i vikt, sova ordentligt på natten så att hon orkade bättre på dagtid och i princip att ta sig själv i kragen. Om mamman upplevde att dottern var vårtrött så hänvisades hon till receptfria vitamintabletter på apoteket.

Äntligen!
När en läkare äntligen intresserade sig tillräckligt för fallet upptäcktes att flickan hade en hypotyreos, vilket innebär att hennes sköldkörtel producerade för lite hormon.

Christina Gustavson 163Livsnödvändiga!
Sköldkörtelhormoner är livsnödvändiga och måste behandals med läkemedel – i regel livslångt eftersom sköldkörteln inte blir ”bra” och börjar fungera igen.

Upprepade kontroller nödvändiga
Vanligen kan behandlingen skötas av en distriktsläkare på vårdcentralen. Upprepade kontroller och provtagningar är nödvändiga, även om biverkningar av medicineringen brukar vara sällsynta.

Skador för livet
Sjukdomen hypotyreos kan ge så svaga och diffusa symptom i början och försämringen sker så långsamt att det är svårt att se vad det rör sig om och därmed svårt att ställa en korrekt diagnos. I det här fallet hade det gått så långt att flickan, trots medicinering och uppföljning fick skador för livet och bestående men.

Vad gick fel från början?
Det är svårt att sätta fingret på vad som gick fel från början, men besparingsivern, som gör att läkare av ekonomiska skäl kan vara ovilliga att ta prover är en, och tidsbristen som gör att undersökningar lätt blir för snabba för att läkaren skall ha tid till eftertanke är en annan.

“Psykiskt” blir en missledande etikett
En annan faktor är att flickan i det här fallet gått länge hos en Christina Gustavson 156psykolog som bedömt det som en depression.
Tyvärr ger psykiska problem av olika slag inte sällan en stämpel som är svår att sudda bort och som bidrar till att behandlande läkare kanske missar att det kan röra sig om något helt annat än just psykiska problem.

Slutligen är många tyvärr fixerade vid provsvar – som i det här fallet där läkaren menade att flickan var helt frisk och missade att hon faktiskt bevisligen var svårt sjuk och i omedelbart och trängande behov av adekvat medicinering. Så uppkom en allvarlig felbedömning i sjukvården.

Christina Gustavson 193En patient är alltid i underläge
Som patient är det inte lätt att få gehör för sina synpunkter i kampen med tidsbrist och besparingsiver. En patient är alltid i underläge genom att dels vara sjuk och dels att inte ha samma medicinska kunskaper som läkaren och därför kanske har svårt för att bli trodd.

Läs gärna mer om varför svensk sjukvård inte fungerar i boken Christina Gustavson: Jantelagens vålnad.
Christina Gustavson 192Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →