Christina Gustavson 163Ångest bland unga

Jag hörde nyligen på nyheterna att ångestproblemen har ökat enormt bland unga, ja, rent av fördubblats.

Behandling i hemmet
Man talar om behandling och åtgärder, att kanske behandling i hemmet ger snabbare, men kanske inte bättre, resultat än inläggning på sjukhus. Läs mer om ångest på www.gustavson.se.

Varför? Men varför?Christina Gustavson 162
Det man inte talar om är varför – varför får så många unga ångestproblem? Vad är det i deras omgivning – och ännu viktigare – i samhället som gör att att så många drabbas av ångest och får panikkänslor eller blir deprimerade? Varför?

Förebygga
Enligt ett gammalt ordspråk är det bättre att stämma i bäcken än i ån, med andra ord är det bättre att förebygga än att försöka hejda det som redan vuxit sig stort. Det gäller i aallra högsta grad ångest bland unga.

Behandla tidigt
Det kan ses på två sätt. Dels naturligtvis att behandla tidigt i sjukdomsförloppet – men också att söka orsakerna och sätta in åtgärder där, så att problemen sedan minskar successivt.

Sök orsakerna
Varför talas det inte om varför när det gäller ångest bland unga?

Vill du hjälpa?
Vill du hjälpa en kompis, en anhörig eller en arbetskamrat medChristina Gustavson 103 ångest kan du läsa: Christina Gustavson: Om någon du känner har ångest.

Boken finns både som pocket och e-bok och kan köpas på internet så väl som i bokhandeln eller lånas på bibliotek. www.joelsgarden.se
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →