Christina Gustavson 3Vad är ett liv värt?

Är ett liv mer värt än ett annat?

Hjärtinfarkt
Här i Sverige är vi stolta över vårt omhändertagande av personer med hjärtinfarkt och att överlevnadsstatistiken är så god i jämförelse med andra länder.

Stroke
Detsamma gäller stroke och vi får lära oss uppmärksamma symptomen, eftersom vi vet att ett snabbt omhändertagande är av betydelse för prognosen och kan till och med vara livsavgörande.

Tanken är absurd!
Tanken om någon skulle möta en person som kommer till sjukhuset med en hjärtinfarkt eller stroke med orden: Vi har ingen plats nu, eftersom vi måste hålla budget – men du får en behandlingstid om några månader. Tanken är absurd!

Cancervård
Men en cancerpatient då? Jo, visst, det finns cancertyper som växer långsamt, kanske inte sprider sig och inte kan betraktas som akuta.

Å andra sidan finns det cancerformer som är så explosivt aggressiva, växer så fort och sprider sig så snabbt i kroppen att omedelbara åtgärder krävs om personen ifråga skall ha en chans att överhuvudtaget överleva. Dvs, operation NU, idag! Inte om några månader eller ens om några veckor.

Förödande att vänta
Alla har hört att blindtarmen måste opereras bort om den är inflammerad – men vi vet också att vissa cancerformer måste opereras snabbt, och att det kan vara förödande att vänta.

Farligt att vänta
När man med säkerhet vet att det kan innebära en dödsdom att låta en viss person vänta på operation och en specialistläkare gjort den medicinska bedömningen att just den personen måste opereras nu omedelbart – hur kan då en administratör bestämma att det inte finns plats förrän om några månader?

Är inte ett liv lika mycket värt som ett annat?

Varför prioriteras bara vissa?
Varför prioriteras vissa livshotande åkommor och inte andra? Har vissa sjukdomar högre status inom sjukvården? Och därmed rätt till företräde?

Utrymme för brådskande fall
Måste det inte alltid finnas utrymme för akuta åtgärder i extraordinära situationer?

Vem avgör?
Vad är det då som avgör om en operation är nödvändig precis nu eller kan vänta?
Och vem är det som bestämmer det?

Endast läkarna!
Vem kan avgöra vad som är akut och prioritera mellan olika patienter – om inte läkarna?

Vem äger rätt att döma?
Vem äger rätt att säga att ett liv inte är lika mycket värt som ett annat? Att döma ut en annan människas liv? Och skylla på budget?

Putsa upp skamfläckarna!
En kedja är inte starkare än dess svagaste länk och svensk sjukvård inte bättre än dess sämst fungerande enhet. Så sluta skryt över juvelerna i kronan och putsa upp skamfläckarna istället!

Varför inte ge Sverige världens bästa cancervård?
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →