Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Kan depressionen återkomma?

Återkommer i perioder eller bara en enda?

Visst händer det att människor bara har en enda depressionsperiod under sitt liv, men det är faktiskt ännu vanligare att den som en gång drabbats av en depression också kan få ytterligare depressioner.

Betydelse för behandlingen
Det har betydelse för behandlingen om en människa har haft fler än en depression och det är därför viktigt att veta hur det ligger till.

Bota och förebygga
Depressionen kommer ofta i perioder och hos vissa patienter kan dessa perioder bli väldigt regelbundna. Behandlingen tar sikte på att inte bara bota den nu pågående depressionen utan att om möjligt även förebygga eventuella framtida depressioner.

Många drabbas av återfall
Det är inte ovanligt att man kan ha två eller flera depressioner under sin livstid. Många kommer därför att drabbas av ett återfall i sin depression. Tyvärr har depressioner en benägenhet att återkomma.

Påverkar förmågan till ett normalt liv
För vissa personer återkommer depressionerna i skov med täta mellanrum och kan därför påverka ens förmåga till ett normalt liv om de inte behandlas. Medicineringen är då nödvändig.

Långtidsbehandling med lågdos
Vid täta skov kan en långtidsbehandling med låg dos kanske förebygga ett återinsjuknande, så att patienten kan leva ett normalt liv och inte känna av sin depression mer än möjligen som tillfälliga och mindre svackor.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →