Christina Gustavson 79Christina Gustavson:
Beror barns sömnproblem
på skolan?

Skola
Beror barns sömnproblem på skolan? Statistiskt sett minskar barnens sömnproblem på sommarloven och detta tolkas ofta som bevis på att det är skolan som är boven i dramat. Det stämmer att barnet slipper den stressiga skolmiljön, men stressen hemma varje morgon när barnet skall iväg till skolan minskar också.

Ute mer på sommaren
Dessutom är de flesta barn ute mer på sommaren. Frisk luft gör nytta! Christina Gustavson 114Dessutom är de kanske fysiskt mer rörliga. Aktiviteten har många hälsoeffekter genom att förbättra blodcirkulation och andning och den ger en naturlig trötthet och därmed en bättre sömn. Att läsa en saga på kvällen kan kanske hjälpa barnet att släppa tankarna på det otäcka det kan ha upplevt under dagen. Vissa barn tycker om att få höra samma saga kväll efter kväll. Gör då som barnet vill – kanske kan det då lättare komma till ro och få sova gott.
Slutligen, inte att förglömma – solen och ljuset bidrar till att människor rent generellt mår bättre på sommaren än på vintern!

För stora grupper
Barn mår inte bra av för stora grupper. Inte av för hög ljudnivå heller. Och definitivt inte hela dagar, alla dagar. Det är ett problem som rör alla barn från småbarnsåldern och uppåt. Precis som vuxna har barn behov av lugn, ro, tystnad och avskildhet. Det är vuxnas ansvar, och inte minst politikernas, att skapa en sådan miljö för barnen att de inte far illa. Det gäller både fysiskt och psykiskt!

Barn som gungarxxcfVuxna i närmiljön
Skolmiljön upplevs  ofta som stökig, särskilt i stora klasser och stora skolor. Problemen blir värre om det finns för få vuxna i barnens skolmiljö. En lösning är naturligtvis att de skolor där detta är aktuellt anställer fler vuxna. Jag tänker då på vuxna, som kanske inte har någon pedagogisk utbildning, utan mer skall finnas till hands i klassrum, i matsalar, på skolgårdar, i närheten av skoltoaletterna på raster och i elevernas övriga gemensamma utrymmen.

ROS-avdrag!
Många skolor kämpar med ekonomiska svårigheter och en statlig subvention skulle underlätta. Varför inte inrätta ett ROS-avdrag? (ROS som i (arbets)ro, (vuxen)omsorg och socialt stöd i skolan).
Skolhälsovården har också en viktig uppgift när det gäller att möta barn med problem och försöka hitta lösningar för att ge barnen det stöd de behöver.

Miljön i hemmetChristina Gustavson 117
Det finns föräldrar som lägger hela ansvaret för barnets problem på skolan. Man glömmer lätt att det finns stress även i ”bra” hem. På morgonen skall barnet iväg till skolan och föräldrarna till jobbet. På fritiden finns kanske olika aktiviteter inbokade och allt skall hinnas med.
Går det att dra ner på något eller hitta andra rutiner, så att barnet inte blir så stressat utan förmår slappna av litet bättre? Kanske kan föräldrarna höra med skolkuratorn för att få tips på hur man på bästa sätt kan hjälpa barnet? Här måste vi vuxna hitta förslag på lösningar som hjälper barnen!
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →