Christina Gustavson 103BTJ-recension

Jag blev så glad över BTJ-recensionen av min bok Om någon du känner har ångest, fobier eller tvångstankar, att den är ”en informativ och lättläst bok, som förmedlar förståelse och omtanke till berörda”.
Det är precis det jag avsåg när jag skrev den!

”Ångest, panikkänslor och tvångssymtom är vanliga problem, som vem som helst kan drabbas av … Överläkare Christina Gustavson lyckas på ett förträffligt sätt med språklig enkelhet förmedla information …

På ett pragmatiskt sätt integrerar författaren kunskaper och erfarenheter från egen yrkesverksamhet och vetenskapligt baserade studier. Ingående beskrivs ångestrelaterade problem och tvångsbeteenden, som kan förorsaka stort lidande för den drabbade och påfrestningar för närstående.

Problemen … kan komplicera såväl relationer som arbetsliv. På ett avdramatiserat sätt ger författaren sin personliga syn på dessa sjukdomar, hur de yttrar sig och möjligheter till hjälp, som inger hopp om ett gott liv.

Användbar information om telefonrådgivning och föreningar, som kan vara behjälpliga, avslutar en informativ och lättläst bok, som förmedlar förståelse och omtanke till berörda.”
BTJ, Margareta Fridstjerna

Läs mer om boken på www.joelsgarden.se
Den finns även som e-bok!

Tagged with →  
Share →