Christina Gustavson 201Dagny hos Skavlan

Humor är underbart!
Det var många som uppskattade 103-åriga #Dagnys framträdande hos #Skavlan i fredags, dvs. den 4/3. Kanske inte bara för att hon är världens äldsta #bloggare utan för hennes #humor och för det fantastiska att hon är vid så god vigör trots sin höga ålder.

Ung och vacker
Mina tankar gick dels till min egen #farmor som hade en liknande humor. Det tog tid innan jag blev mogen nog att inse att hon var rolig, men nu när hon är borta är det hennes kommentarer jag minns bäst. En gång när hon närmade sig 90-strecket sa hon: ”Förr var jag både ung och vacker, nu är jag bara det ena!” Då tyckte jag att hon var fånig eftersom inget av alternativen stämde – men nu ler jag för mig själv och ser henne framför mig.

Aaron AntonovskyChristina Gustavson 82
Jag tänker också på Aaron #Antonovsky som undersökte orsakerna till att vissa klarar motgångar bra, bibehåller hälsan och kanske rent av växer av dem, medan andra blir sjuka av alla de påfrestningar med motgångar, krav och konflikter som de möter i livet.

Christina Gustavson 103Sammanhang i tillvaron
Antonovsky menar att det är en känsla av #sammanhang som byggs upp från barndomen och som sedan utgör en mental skyddsfaktor som även påverkar den fysiska hälsan. Denna känsla av sammanhang kallade han #KASAM (SOC på engelska). Det rör sig inte om tankar fångade i luften, utan han baserar sina teser på fakta och forskningsresultat.

#Friskhetsfaktorer
Det är ett härligt sätt att söka faktorer som gör oss friska istället för att bara titta på vad det är som gör oss sjuka, och Antonovsky presenterar till och med ett test i sin bok, så att varje läsare själv kan kolla hur det egentligen står till med de egna förutsättningarna för hälsa.

Hälsans mysterium
När jag såg Dagny hos Skavlan i TV-rutan kunde jag inte låta bli att tänka att jag borde läsa om boken #Hälsans mysterium (#NoK) för att friska upp minnet när det gäller de #hälsofaktorer som kan vara viktiga för mig!

Christina Gustavson 25Kommer jag att lyckas?
Jag kämpar på, fyller 72 i år, men #yrkesarbetar fortfarande med samma  uppgifter och lika långa arbetsdagar som förr. Jag vill så gärna försöka hjälpa människor att mitt arbete nog är en friskhetsfaktor för mig på samma sätt som skrivandet är det. Så jag är nog på väg – men frågan är om jag kommer att lyckas lika bra som Dagny.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →