Christina Gustavson 192Den moderna ättestupan
eller ofrivillig dödshjälp?

Hjälplös som ett barn
Uttrycket hjälplös som ett barn är inte oväsentligt i sammanhanget. Vi vet att riktigt små barn är hjälplösa. Ingen skulle komma på tanken att sätta ett trygghetslarm runt handleden på ett spädbarn och lägga det ensamt i ett rum och säga att barnet får hjälp när och om det ringer. Vi vet alla att barnet inte har förmåga att varken trycka på knappen eller förstå larmets funktion. Man skulle kunna räkna ut i förhand att det barnet kommer att avlida ganska snart.

Ingen ber om att bli sjuk!
Det finns gamla som befinner sig i samma hjälplösa situation! Ingen ber om att få bli sjuk, bli hjälplös eller bli beroende av andra. Ändå kan man inte bara tänka sig att sätta ett larm på en person som är helt hjälplös – utan man gör det faktiskt.

På försök?
När det gäller vissa kommuners beslut att alltid sända hem äldre till bostaden, trots att de kanske är hjälplösa som barn, ”på försök, för att se hur det går”, så vet man naturligtvis redan hur det går.

Men varför?
Varför gör man så? Är det ett besparingsalternativ? Att mer eller mindre ordna en ofrivillig dödshjälp, så att man slipper kostnaderna för just den personen när det gått precis så som man kunnat räkna ut i förväg, dvs. personen ifråga avlider? Eller varför? Finns det rim och reson i detta? Eller ens en tanke bakom besluten?

Den moderna ättestupan eller ofrivillig dödshjälp?
Det märkliga i resonemanget är att alla kommer förr eller senare att bli gammal. Om man inte väljer att i förtid avsluta sitt liv, vill säga. Förr i tiden användes ättestuporna i det sammanhanget av äldre som insåg att de snart inte kunna klara sig själva. Genom att begå självmord och hoppa utför ättestupan besparade man både sig själv och andra en del besvär. Men om de äldre inte hade hoppat frivilligt, hade man då gett dem en liten hjälpande knuff i ryggen?

Är beslutsfattare immuna?
Ännu märkligare är att beslutsfattare inte inser att de också kommer att bli gamla. Man vet inte vad som händer längs vägen. Man kan råka ut för allt möjligt – allt från trafikolyckor till sjukdom och demens. Hur kan man vara så säker på att själv klara sig undan alla problem att man vågar fatta beslut rörande andra – beslut som i praktiken innebär en åtgärd som kan tyckas vara det närmaste ofrivillig dödshjälp man kan komma?

Inför självbestämmanderätt!
Samhällets syn på äldre har blivit mycket märklig. En människa som arbetat och slitit i hela sitt liv, skött sig och betalat skatt, borde formellt ha rätt till att få åldras med värdighet och ha rätt att själv bestämma om man skall sitta ensam i en lägenhet eller bo på ett äldreboende där det finns möjligheter till dagligt sällskap, samtal, aktiviteter och mänsklig samvaro! Och det utan att behöva stå i evighetslånga köer. En självbestämmanderätt – vore det så otänkbart?

Inte gratis förmån
Den som får bo på ett äldreboende har inte bara betalat det i förskott via skatten utan betalar också en rejält tilltagen del av pensionen för sitt boende.Det är inte en gratis förmån, utan något de äldre betalar för.

Mer lönsamt för samhället
Det är mer ekonomiskt lönsamt för samhället om fler vill bo på ett äldreboende än att bo kvar i hemmet med den enormt kostnadskrävande apparat som krävs för att möjliggöra detta, så varför i hela friden inte låta de äldre bestämma själva?

Christina Gustavson 12En könsfråga?
Eller är det en könsfråga? Fler kvinnor lever längre. Vi vet redan att kvinnor är åsidosatta i många avseenden, sämre ingångslön och sämre löneutveckling för samma arbete, sämre vård på sjukhus t.ex vid en hjärtinfarkt osv. Exemplen är många. Är det den trenden som slår igenom när det gäller vård av gamla också?

Skydda äldres rättigheter genom lagstiftning! Jag vill se lagar som skyddar de äldres rättigheter, kontrollsystem och garantier för att lagarna efterlevs – och jag vill se dem nu! Innan det blir för sent för ännu fler.
Christina Gustavson

Läs Christina Gustavsons blogg och andra inlägg:
Min privata sida
: www.gustavson.se – med tillhörande FB-sida: https://www.facebook.com/christina.gustavson.58
Twitter: https://www.twitter.com/GustavsonInfo

Mina böcker hittar du här: www.joelsgarden.se – med tillhörande FB-sida: https://www.facebook.com/joelsgardenforlag
Min bokblogg: www.joelsgarden.se ”Christina Gustavsons bokblogg”
En fingervisning om mord: https://www.facebook.com/En-fingervisning-om-mord-535639796610881/timeline/
Förlagets boksida: http://www.joelsgarden.se/?p=992

Linkedin: gustavson.christina@gmail.com

Tagged with →  
Share →