Christina Gustavson 2Christina Gustavson:
Barn med depression reagerar annorlunda

Små barn kan vara deprimerade
Även små barn kan vara deprimerade. Det svåra är att små barn kan inte berätta när de är ledsna, eftersom de kanske saknar ord som passar.

Visar depression genom beteendet
Barn  med depression visar ofta detta genom sitt beteende.  Flickor och pojkar reagerar något olika. Man talar ibland om utagerande pojkar i åtta till tioårsåldern och tonårsflickor med suicidalt beteende.

Kronisk trötthet
Andra symtom som barn och ungdom med depression visar är ofta en kronisk trötthet och uttalade sömnsvårigheter, trots fysisk aktivitet på dagarna.

Mer irriteradeChriswtina Gustavson 69
Barn med depression ser kanske inte ledsna ut men är kanske mer irriterade än vanligt, kan vara känsligare för kommentarer och tillrättavisningar och vissa uppvisar en aggressivitet.

Vissa blir överaktiva
Barns depression ser inte nödvändigtvis ut som nedstämdhet med tystlåtenhet och hämning, utan vissa barn är överaktiva istället.

Ångest skrämmande för barn
Ångest kan inbegripa allt ifrån en allmän oro och inre spänning på grund av yttre och förståeliga påfrestningar till en panikkänsla utan påtaglig orsak och som därför ter sig skrämmande speciellt för barn som drabbas.

Intensiv rädsla
Ångestreaktionen kan leda till upplevelsen av en så intensiv rädsla att den drabbade kan få hjärtklappning, börja svettas och till och med uppleva andnöd. Detta kan kombineras med en påtaglig olustkänsla som kan sitta i en bra stund efter reaktionen.

Speciellt hos barn och unga
Det är inte ovanligt att ångest förekommer tillsammans med depression, speciellt hos barn och unga, och ångesten kan vara ett tecken på att barnet eventuellt är deprimerat.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →