Ett klick är pengar

Varje klick tar tid
Varje klick på datorn tar tid och tid är pengar. Det tar tid att gå in och ut från till exempel mejlkonton. Då blir det bara irriterande om något ytterligare dröjsmål gör processen segare.

Göra funktionen smartare
Jag vet inte hur det fungerar, men kan föreställa mig att ledningen till exempel beslutar att nu skall vi göra mejlfunktionen lite smartare. Uppdraget går till dem som skall se till att det blir så.

Hitta på nytt
Det är kanske inte lätt att hela tiden hitta på något nytt, så risken är att det tillkommer nya försämringar istället.

Tidsstudie?
Jag undrar ofta om det inte är någon av dem som beordrat förändringarna som kollar upp om det verkligen leder till en förbättring? Typ tidsstudie eller annat?

2 steg …
För att lämna ett mejlkonto skall man först klicka på sitt namn uppe i högra hörnet. Därefter klickar man i ett pop-upfönster att man vill logga ut.

… blir 3 steg
Den senaste nyheten innebär dock att man inte alls loggas ut, utan ett nytt pop-upfönster frågar om man verkligen vill logga ut från kontot och man måste klicka en gång till. Med tanke på att ett klick är pengar är det klickaren/användaren som hela tiden förlorar. Det kan man inte kalla en förbättring. Det kan man inte säga är smart.

Sekunderna tickar
Det blir ytterligare dröjsmål i hanteringen – inte bara genom de extra klicken utan varje gång man måste vänta på ett nytt pop-uppfönster tickar sekunderna iväg och hela funktionen tar mer tid och blir ett irritationsmoment.

Ingen förbättring
Ger det ökad säkerhet? Nej, knappast.
Är det en smart förbättring? Inte alls!

Förbättringsförsämring
Det här exemplet kommer från Yahoo, men den här typen av förbättringsförsämringar dyker upp i många olika sammanhang.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →