Christina Gustavson 118Examenstider – ångesttider

Examenstider – Ångesttider
Ångestproblemen har ökat enormt bland unga, ja, rent av fördubblats.

Värre vid uppbrott
För många unga blir ångesten värre i samband med olika typer av uppbrott. #Skolavslutningar och #examen innebär får många uppbrott från kompisar, från en känd skola med kända lärare till något nytt och osäkert. Många upplever sin studentexamen som ett kliv rakt ut i det okända – mot något helt nytt och ovisst. Det kan vara skrämmande och det kan skapa #ångest.

Men varför?
Man talar ofta om behandling och åtgärder mot ångest bland unga. Det man inte talar om är varför – varför får så många unga #ångestproblem? Vad är det i deras omgivning – och ännu viktigare – i samhället som gör att så många drabbas av ångest och får #panikkänslor eller blir #deprimerade? Varför?

Bättre att förebyggaChristina Gustavson 120
Enligt ett gammalt ordspråk är det bättre att stämma i bäcken än i ån, med andra ord är det bättre att #förebygga än att försöka hejda det som redan vuxit sig stort.

Söka orsaker
Det kan ses på två sätt. Dels är det naturligtvis viktigt att behandla tidigt i sjukdomsförloppet – men också att söka orsakerna och sätta in åtgärder där, så att problemen sedan minskar successivt.

Varför inte varför?
Varför talas det inte om varför när det gäller ångest? Läs mer om ångest på www.gustavson.se

Vill du hjälpaChristina Gustavson 103
Vill du hjälpa en kompis, en anhörig eller en arbetskamrat med ångest kan du läsa: Christina Gustavson: Om någon du känner har ångest.
Boken finns både som pocket och e-bok och kan köpas på internet så väl som i bokhandeln eller lånas på bibliotek. www.joelsgarden.se
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →