Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Föräldrar är viktiga för läsinlärningen!

Föräldrar och andra i barnens nära omgivning betyder oerhört mycket för att underlätta barnens  läsinlärning.

Hemma bäst
Det är i den trygga och vana hemmiljön som barnen kan testa de språkliga konventioner som gäller. På ett naturligt sätt får barnen då umgås med språket och hela tiden gradvis få tillägna sig det, utan krav på prestationer.

Tips på hur du kan hjälpa ditt barn med läsningen:

1. Ta vara på det vardagliga
Det är de vardagliga naturliga inlärningstillfällena du skall ta vara på. Även om barnen inte lär sig läsa innan de börjar skolan är det en god hjälp för dem att ha kunskap om skriftspråket.

2. Lära genom att härma
Barn lär sig genom att härma. De lär sig genom att göra som du gör och inte som du säger. Detta stämmer i hög grad med språkinlärning. Det är precis som med idrott, dans och simning. Läraren visar och barnen härmar.

3. Berätta vad du gör!
Genom att berätta vad du gör när du bakar, dukar, lagar mat, städar, snickrar, syr, lagar saker osv. får barnen inte bara kunskapen utan också ord för dessa saker.

4. Fler sinnen gör det lättare
Ju fler sinnen som blir aktiverade desto lättare går inlärningen.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Snart kommer jag att lansera ett fantastiskt erbjudande till alla som följer min blogg:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

 

 

Share →