Lära läsaChristina Gustavson: Lär alla barn läsa!

Förskolepersonalen är viktig för läsinlärningen!

Bilder är bra
Bilder är mycket bra för de ger förförståelse för texten och förstärker upplevelsen. Ju fler sinnen som får vara med i upplevelsen desto bättre för inlärningen.

Kapitelböcker
Det brukar vara dags att börja med kapitelböcker för sexåringar, men alla klarar inte av det.

Inte för stora grupper!
Bokens svårighetsgrad ska anpassas till barnen. Därför kan det vara svårt att läsa högläsning i för stora grupper. Det är inte lätt att läsa i en kapitelbok i årskurs ett för 25 elever. Alla barn kan inte koncentrera sig i stor grupp och det viktiga samspelet kan inte jämföras med när barnen själva fått välja bok efter intresse och mognadsnivå.

Christina Gustavson 20Fråga barnet under läsningen
När man som förälder läser högt för sitt barn vet man rätt nivå och vilka intressen barnet har.

I själva läsandet skall ingå frågor som:

Kommer du ihåg vad som hände i förra kapitlet?

Vad tror du kommer att hända nu?

Hittar du katten på den här bilden?

Har du sett ett sådant djur någon gång?

Har du också lekt den leken?

Har du också varit med om det här?

Bearbetning av samma text på flera olika sätt är av godo och till hjälp för barnen.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Snart kommer jag att lansera ett fantastiskt erbjudande till alla som följer min blogg:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

 

 

Share →