Christina Gustavson 3Christina Gustavson: Förutsägbarhet i sjukvården!

Snart vet man inte vad som är upp och ner i sjukvården.
För en god prognos om framtiden krävs också en viss förutsägbarhet. Om vården hela tiden förändras till sin struktur vet man snart inte vad som är upp och ner, vem som har ansvar för vad, vad som finns pengar till eller inte, eller vad som skall prioriteras eller inte. Inte heller hur arbetet skall utföras. Det blir alltså kaos istället för förutsägbarhet, vilket försvårar eller omöjliggör goda prognoser.

Förändring i hög takt
Man kan dock med viss säkerhet säga att sjukvården fortsätter att förändras i hög takt, fler behandlingsalternativ utvecklas och introduceras, vårdbehoven ser annorlunda ut idag än i går och kommer förmodligen också att förändras framgent och kravet på patientinflytande ökar.

Utmattad personal inom vården
Sjukvårdens personal visar allt tydligare tecken på modlöshet, trötthet intill utmattning  och därmed både minskad motivation och minskad förmåga att möta nya utmaningar och krav, men även mindre flexibilitet och ork att möta nya förändringar. I samband med detta minskar också förmågan till utveckling, till kritiskt tänkande och till utvärdering av arbetet.

Man orkar inte
Mycket rullar på i samma spår som tidigare, eftersom man bara inte orkar och bara inte har tid att ens föreställa sig eller tänka på andra alternativ. Samtidigt fortsätter omstruktureringarna och besparingsivern.
Inte minst genom pressen får man veta att förtroendeklyftorna ökar mellan professionerna och patienterna, politikerna och allmänheten.

Förtroendet sviktar, kraven ökar
När förtroendet sviktar och kraven ökar inom sjukvården hur kan då en ny och positiv framtidsvision om en bättre sjukvård växa fram ? Behövs inte en god grogrund för att något skall kunna växa?

Hur kan man tro att något skall växa och utvecklas bland gungflyn i en sankmark?
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →