Christina Gustavson 163Fyra män friade
efter våldtäkt

Fyra friade
Fyra män friade efter #våldtäkt: Jag läste ett debattinlägg av Elisabeth #Massi #Fritz med rubriken ”Vårt #rättssystem borde skämmas” i #Expressen den 19 juni. Inlägget handlar om att en ung #berusad kvinna blivit våldtagen av fyra för henne okända män på en #studentkryssning med färjan Silja Galaxy och att männen sedan blev frikända av tingsrätten.

Kan en berusad tänka klart?
Förutom att jag instämmer helt med artikelförfattaren reagerar jag på att rätten, utifrån det jag kunnat läsa mig till i artikeln, tydligen utgått ifrån att en kraftigt berusad ung kvinna borde ha reagerat med en vuxen persons klara logik och sunda förnuft. Vilken berusad person kan det? Kan ens alla nyktra personer det i situationer som är mycket skrämmande och medför stark rädsla?

Har männen inget ansvar?
Dessutom visste männen att hon var berusad – skyddar inte den nya lagstiftningen kvinnor för att utsättas i just den typen av fall som här beskrivs? Hade männen inget ansvar alls?

Hur kan rätten förutsätta?
Och även om kvinnan kanske hade velat ha sex med en av männen – varför förutsätter rätten att hon ville ha sex med alla fyra?

Förmåga till rädsla kan påverkas
Den som blir riktigt rädd kan råka i panik, bli stående villrådig, drabbas av tunghäfta. Rätten fastslår dock att hon inte ens var rädd – hur kan rätten veta det då även förmåga till rädsla kan påverkas och trubbas av på grund av en kraftig berusning!

Handlingsförlamad
Vi vet att en person som blir rädd kan bli helt handlingsförlamad och som paralyserad. Välbekanta exempel finns i djurvärlden (rådjurskid som ligger helt stilla trots att en skördetröska är på väg att köra över det) och vanliga mardrömmar hos barn (en häxa jagar barnet men det står som förstenat och kan inte springa undan, men vaknar vanligen precis innan det fångas av häxan). Det är alltså inte ett okänt fenomen.

Politiskt tillsatta nämndemän
I Sverige är nämndemännen, det vill säga de som beslutar i rätten, Christina Gustavson 85politisk bakgrund. Endast rättens ordförande har juridisk utbildning. Kan detta ha betydelse för domslutet?

Vågar kvinnliga nämndemän säga emot?
Man kan också undra över könsfördelningen bland rättens nämndemän – var även kvinnor med när det nu aktuella beslutet fattades? Hur tänkte i så fall de kvinnliga nämndemännen och vågade de ens stå upp mot sina manliga kollegor och öppet visa en avvikande åsikt? Eller tyckte de likadant som sina manliga kollegor?

En svårare fråga
Det finns en annan fråga också. Den är svårare att besvara och borde inte påverka domslutet: Varför dricker sig unga kvinnor redlöst berusade?
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →