Christina Gustavson 250Hur beskrivs en psykopat?

Hur beskrivs psykopater i film och litteratur?

Lyte eller avvikande beteende
Hur beskrivs en psykopat? Ofta beskrivs den, som senare i berättelsen skall visa sig vara en psykopat, med någon form av lyte eller avvikande beteende, undvikande blick, något rann i mungipan eller udda klädsel, så att tittaren/läsaren redan i ett tidigt skede av händelsen inser att det är något som inte stämmer med just den här personen.
Men hur stämmer det med verkligheten?

Som alla andra
Om man beaktar att c.a 10% av befolkningen har psykopatiska drag i mer eller mindre svår omfattning och att de allra flesta omkring oss ser helt ”normala” ut och inte alls har förvridna anletsdrag, konstiga ryckningar eller uppvisar ett påtagligt avvikande beteende, så inser man att psykopater ser ut som alla andra eller vem som helst i samhället. Därmed inte sagt att en psykopat inte kan ha ett rörelsehinder eller andra problem som syns utåt.

Kan man känna igen en psykopat?
Hur bekrivs en psykopat? Hur känner man då igen en psykopat? Man känner definitivt inte igen en psykopat på yttre kännetecken, utan det är helt andra saker som visar vem det är man har att göra med. Man ser till exempel inte på utanskriften om en person har diabetes eller oregelbunden hjärtrytm utan det krävs ett blodprov i det ena fallet och att man tar pulsen och lyssnar på hjärtat i det andra. Det samma gäller psykopater – man ser det inte utanpå.

Hur undersöker man?
Vilken undersökningsmetod har man då när det gäller psykopater? Det finns egentligen bara ett sätt: Att över lång tid studera beteendet hos personen ifråga, använda speciella skattningsskalor och genom diagnostiska samtal, som visar hur personen tänker bland annat kring olika händelser i sitt liv, försöka förstå hur den personens inre värld ser ut.

Mord och tortyr
I film och litteratur förknippas ofta psykopater med mord, tortyr och andra hemska brott, men det är långt ifrån alla psykopter som bedriver den typen av brottslig verksamhet. Hur skulle det se ut om 10% av Sveriges befolkning var mördare? Det faller på sin egen orimlighet.

Gå över lik
Det finns ett gammalt uttryck om att vissa personer inte drar sig för att gå över lik för att uppnå det de vill. I den gruppen finns psykopaterna. Det de vill kan vara vitt skilda saker som att uppnå en chefspost, få den kvinna de vill ha, kunna bestämma i alla situationer eller att alltid ha rätt i en diskussion. Därmed inte sagt att alla som vill ha en chefspost eller få rätt i en diskussion har psykopatiska drag, för så enkelt är det inte.

För bra för att vara sann
Förr i tiden talade man om ”dammsugarförsäljare” som kunde prångla ut nästan vad som helst genom ett välsmort munläder och ett vinnande leende. Det trevliga, artiga och vinnande sättet och säljarens förmåga att se sitt tilltänkta ”offer” djupt i ögonen gjorde att många husmödrar då föll för charmen och köpte en ny dammsugare trots att de redan hade en eller trots att de egentligen inte hade råd. Precis så kan en psykopat bete sig.

Fakta om böcker som har anknytning till bloggen:Christina Gustavson 12
I boken Christina Gustavson: Från strulpellar till psykopater, ICA bokförlag, beskrivs olika typer av psykopatiskt beteende med många exempel både ur verkliga livet så väl som ur film och litteratur.

Boken om hur man tar pulsen på sig själv och andra kommer ut på Joelsgården Förlag med release 21 augusti i år. Titeln är: Din puls kan avslöja.

Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →