Christina Gustavson 3Christina Gustavson:

Fel på vården?

 

Inte fel på vården
Jag tror man använder fel ord här, det är inte vården det är fel på. De flesta gör nog sitt bästa i en helt omöjlig situation.

Rättmätigt inflytande
Patienterna, unga som gamla, vill ha sitt rättmätiga inflytande över vården. Det talas ofta om att man ställer fler och nya krav på vården för att det skall bli bättre för både patienter och personal.

Runt omkring
Det är situationen och arrangemangen runt omkring som kanske behöver struktureras om.

Snärjig höstack
Det är viktigt med tydliga och entydiga regelverk, inte en höstack med snärjiga och ibland motsägande regler.

Lapptäcke
Det går inte att var och en skall finna sin egen synål, för att kunna sy fast sitt eget bidrag till sjukvårdens lapptäcke!
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →