Jag mötte en kompositör

Göteborgskompositör
Genom gemensamma bekanta kom jag i kontakt med kompositören och tonsättaren Thomas Öjebring. Så kom det sig att jag mötte en kompositör.

Locka fram inspirationen
Vi diskuterade egentligen ett helt annat projekt – men hamnade så småningom  i tankar kring skrivandet och hur man gör får att låta inspirationen flöda.

Intressant tema
Thomas hade en egen idé som inte var så olik mitt eget arbetssätt. Jag tyckte temat var så intressant att jag föreslog att vi skulle skriva en bok om det. Thomas var med på noterna.

Hur hitta sin egen inspiration?
I boken, som kom att heta Skriv din egen låttext, varvar vi skrivövningar med Thomas personliga berättelser om hur och på vilket sätt han hittar sin inspiration.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →