Christina Gustavson 82Christina Gustavson:
Känner du någon som är nedstämd
eller deprimerad?

Två saker slog mig
Det var två saker som slog mig. Det var så många som inte mådde bra med sig själv och det saknades bra litteratur.
Jo, för dem som varit i kontakt med vården och fått både diagnos och medicin, för dem fanns det bra information. Den tillhandahölls av läkemedelsföretagen som tillverkade medicinen ifråga. Och naturligtvis facklitteratur för läkare och sjukvårdspersonal.

Ingen information
För den, som kände sig riktigt vissen eller som oroade sig för någon annan som verkade må dåligt, fanns ingen lättillgänglig information eller vägledning. Det saknades beskrivning på vilka symptom man borde reagera på och se upp med. Det saknades vägledning om vad man skulle kunna göra om man själv eller någon annan hade några av de aktuella symptomen.

Ingen aning!Christina Gustavson 118
Eftersom jag mötte så många i mitt arbete som inte hade en aning om att de var deprimerade, trots tydliga symptom, så beslutade jag mig för att skriva en bok om detta.
Det var min önskan att skriva så enkelt och lättförståeligt, att vem som helst kunde lära sig känna igen symptomen på en depression och söka hjälp i tid. För mig var det dessutom viktigt att beskriva vad var och en kan göra själv och var man kan söka hjälp.

Angeläget ämne
Jag var så engagerad och tyckte ämnet var så angeläget att det gick förhållandevis fort att skriva boken.Så kom boken till.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 120Om någon du känner har en depression

En riktigt viktig bok!
Finns som bok och e-bok. Den vänder sig till dem som inte söker hjälp i första taget. Syftet är att beskriva, upplysa och informera om depression till en bre­dare allmänhet och det är lätt att följa med i texten.
Den är enkel och lättillgänglig och vänder sig till dem som är eller har varit deprimerade, till anhöriga , vänner och medmänniskor i allmänhet.” Regis­ter finns i början av boken.

En medmänniska kan hjälpa
Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall i nya depressioner, samt hur man kan mildra förloppet. Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till alla vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbats av en depression.

FallbeskrivningarChristina Gustavson 119
Det finns många fallbeskrivningar i boken. Där finns en ledsen sjuåring, en tioåring som sängväter, en tolvårig flicka, ett trettonårigt skilsmässobarn, en mamma till en kvinna med utvecklingsstörning som drabbats av depression, en ung kvinna (21 år) som är deprimerad, en kompis, en kvinnlig alkoholist, en deprimerad lantbrukare en terapeut, en väninna till en kvinna som begått självmord, en psykolog, behandlingshemspersonal (alkoholproblem) och en person med hjärtsjukdom. Dessutom ges förslag på vart man kan ringa vid behov, adresser till patientföreningar, litteraturförslag och hemsidor

Den bara kom
Depression är en av våra stora folksjukdomar. Vem som helst kan drabbas. Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”.

Symptomen kan vara svåra att känna igen. Här i boken ges en bild av hur en depression kan se ut för andra i den deprimerades omgivning. Om det går att upptäcka symptomen, så kan fler söka hjälp. Självmord kan förhindras!

Om någon du känner har en depression finns som bok och Christina Gustavson 82e-bok,  du hittar den i bokhandeln, internetbokhandeln och den finns att låna på bibliotek.

Följ Christina Gustavsons skrivarprocess på FaceBook, se hur böckerna växer fram och vilken ny titel som är på väg: www.facebook.com/joelsgardenforlag

Läs mer om depression: www.gustavson.se och www.joelsgarden.se

Boken är billigast hos CDON: http://cdon.se/b%C3%B6cker/gustavson%2c_christina/om_n%C3%A5gon_du_k%C3%A4nner_har_en_depression-28187047
och e-boken hittar du bl.a. på Dito: https://dito.se/e-bok/9789198068528/om-n%C3%A5gon-du-k%C3%A4nner-har-en-depression

Tagged with →  
Share →