Christina Gustavson 2Christina Gustavson:
Kontoret i hjärnan

Kontoret i hjärnan är som en avdelning som skall hålla reda på precis allt som sker inom en människa både när de gäller den kroppsliga hälsan och den känslomässiga sidan.

På samma sätt som större administrationer är uppdelade i olika kontor, på vårdcentraler finns väntrum, provtagningsrum, undersökningsrum och så vidare, så finns det olika kontor eller avdelningar i hjärnans känslokontor också.

I hjärnan sköts olika uppgifter av olika områden eller kontor och varje sådant område har ett stort nätverk för att lätt kunna kontakta andra områden och andra delar av hjärnan.

Hjärnans känslomässiga center ligger huvudsakligen i den främre delen av huvudet, alltså bakom pannan men även djupare in.

Det är inte helt ovanligt att skador som drabbar hjärnan eller främre delen av huvudet och orsakar en blödning eller en försämrad cirkulation i det området också kan påverka känslorna.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →