Christina Gustavson 7Kvällsmänniska och sömn

Kvällsmänniska?
Kvällsmänniska eller morgonmänniska? Det finns många personliga variationer.

Man hör ofta människor säga att de är t ex en kvällsmänniska eller en morgonmänniska och vanligen är man ganska väl medveten om hur man brukar sova. Detta är ett slags mönster som man brukar ge akt på.
Särskilt tonåringar kan vara kvällsmänniskor och ha svårt att komma upp på morgonen, medan små barn tvärt om kan vara morgonpigga.

Förändrat sömnmönster en signal
Ett förändrat sömnmönster kan ge en signal om att något inte är som det skall. Har arbetsbelastningen ökat? Är du på väg in i en depression utan att märka det själv?

Kanske ett tecken?
Vissa människor tycker om att vara uppe på kvällen och andra tycker om att gå upp tidigt på morgonen. Om detta mönster förändras så att den som brukar lägga sig tidigt, istället börjar få svårt för att somna, medan den som brukar tycka om att gå upp tidigt på morgonen börjar känna sig väldigt morgontrött trött och hängig, då är det kanske ett tecken på att något är fel.

Sömnen en slags barometer
Sömnen ger en fingervisning om hur den som är frisk i övrigt mår innerst inne. Har en tidigare god sömn blivit sämre betyder det kanske att en smygande nedstämdhet är på väg eller att man medvetet eller omedvetet har någon form av problem, som man kanske behöver få hjälp att reda ut.

Orolig sömn
Kanske är sömnen är orolig och det är svårt att inte vakna många gånger under natten. Detta påverkar naturligtvis både humöret och arbetsförmågan sedan under dagen.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →