Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Det är många som lider.

Många lider av depression

Olika bedömare har olika uppfattningar när det gäller hur många som har en depression som behöver behandlas.

Världshälsoorganisationen (WHO) har beskrivit att man uppskattar att cirka tre till fem procent av jordens befolkning lider av en behandlingskrävande depression.

Bara en liten del får hjälp
För Sveriges del skulle det betyda att så många som en kvarts miljon eller fler skulle kunna vara drabbade. Av alla dessa är det tyvärr bara en mindre del som får sakkunnig behandling.

De flesta behandlas på vårdcentral
Andra bedömer att varannan kvinna och var fjärde man drabbas av en depression någon gång i livet och det finns tecken som tyder på att de flesta behandlas på landets vårdcentraler.

Känna till kriterier
Trots detta så är det inte alltid så att alla på vårdcentralerna känner till alla kriterier för psykiatriska diagnoser och depressionen är egentligen en av dem.

Olika sjukdomar kräver olika behandling
Eftersom olika sjukdomar kan kräva olika behandling och olika typer av läkemedel är det viktigt att känna till de olika indelningar som finns.

Positivt med samarbete mellan psykiatri och vårdcentral
Ett samarbete mellan psykiatri och vårdcentraler skulle kunna ha flera positiva effekter. Dels skulle det gagna patienten och dels skulle det göra behandlingsarbetet smidigare och mer effektivt, vilket i en förlängning skulle kunna innebära en besparing för samhället också.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →