Christina Gustavson 21Matprogrammen på TV

Trött på matprogrammen?
I början var det roligt med matprogrammen i TV. De var inte så många då och lockade tittare. Men nu tuggas det och äts i snart sagt vartenda TV-program. Vad gör det med oss som tittar att dagligen se på allt detta ätande?

För mycket?
Nu när snart sagt varenda kanal och vartenda program också innehåller matlagning har känslan av att det är något unikt och roligt att se försvunnit. Snarare är matprogrammen alldeles för många. Nu är det inte nytt och fräscht längre.

Ohälsa i samhället
Med tanke på ökande viktproblem och ohälsa i samhället är det ännu mer anmärkningsvärt att så mycket total programtid används till matprogram.

Stor godisskål
Hur skulle det vara med en stor godisskål på hallbordet och en på köksbänken och dessutom alltid chips och ostbågar på bordet framför TV:n? Skulle inte risken då öka för att man plockar i sig litet mer än man skulle ha gjort annars, om inte alla dessa frestande skålar stått framställda mitt framför näsan?

Lockar till mer
Visst lockar matprogrammen till ett ökat ätande och till längtan efter mer. Och bidrar därigenom indirekt till en negativ inverkan på folkhälsan.

Otacksamt för kockarna
Hur otacksamt måste det inte vara för kockarna, vars utsökta rätter nu reduceras till dussinvara, istället för att få delta i ett program där just deras ansträngning lyfts fram som något unikt, som många vill titta på?

Mättnad
Jag hörde någon säga: Magen blir fortare mätt än ögonen. Men nu är även mina ögon mätta. Jag har tröttnat. Jag har fått nog. Jag stänger av matprogrammen. Hur gör du?
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →