Christina Gustavson 249Misshandlad

Misshandlade kvinnor eller misshandlande män?

Misshandlad eller misshandlande
Olika läsare läser in olika saker i böcker, tidningsartiklar och även i händelser som passerar inför våra ögon. I tidningarna läser vi ofta om misshandlade #kvinnor, #våldtagna kvinnor, svikna kvinnor – men det jag (valde) att se i Ebba Witt Brattströms, författare och professor i litteraturvetenskap, bok Århundradets kärlekskrig, var att hon vill fästa vår uppmärksamhet på att sättet att alltid rikta blickarna mot kvinnorna/brottsoffren gör det möjligt för männen/förövarna att slinka undan.

Fokusera på gärningsmännen
Jag håller helt med om att man bör fokusera på gärningsmännen och lyfta fram de #brottsliga gärningarna och därmed ställa #förövarna till svars.

Statistiskt sett
Jag skriver ”männen” eftersom det är det som Ebba Witt Brattström talar om, men också eftersom män #statistiskt sett är överrepresenterade när det gäller #våld. Slutligen även för att jag vill ta upp frågan rent generellt stället för att blanda bort korten med alltför många detaljer.

Går det att byta fokus?
Går det att byta #fokus och alltså hädanefter säga ”återigen har en man misshandlat”, eller ”nu har en man våldtagit”, eller ”en man har bedragit och svikit …” i de fall förövaren faktiskt är en man.

Om man bortser från det personliga
Om man skalar bort det personliga tema som flera kritiker pekar på i just den här boken, som om det skulle kunna degradera boken till enbart en beskrivning av ett misslyckande i det egna äktenskapet, kan man istället tillåta den lysa som det allmängiltiga #dokument jag hoppas att den enligt författaren är avsedd att vara.

Andra kvinnor bidrar
Det är märkligt nog ganska typiskt för kvinnoförtryck dels att andra kvinnor bidrar till den nedsättande attityden mot kvinnor och dels att man inte ser att en kvinnlig forskare och författare faktiskt kan skriva sakligt om ett allmängiltigt och generellt problem utan att blanda in personliga känslor, även om de finns och kan ha varit en drivkraft. Hur det förhåller sig med det i just den här boken är inte intressant ur mitt perspektiv.

Nämn vid rätt namn
Saker och ting måste nämnas vid sina rätta #namn för att det skall kunna ske en #utveckling, det håller jag fullständigt med om.

Parallell till vuxnas misshandel av barn
Slutligen vill jag dra en parallell till att vi oftast talar om #barn som utsatts för övergrepp. Borde vi inte där också rikta fokus mot förövaren och tala om de män/kvinnor som utsätter barn för #övergrepp. Alltså att en vuxen man/kvinna har åter misshandlat … Därmed inte sagt att det inte är fruktansvärt att just ett barn blivit utsatt!
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →