Lära läsaChristina Gustavson:
Lär alla barn läsa!

Högläsning är viktigt för läsinlärningen. Mor- och farföräldrar är viktiga för barnbarnen!

När det gäller läsinlärningen: Vem kan läsa högt som en mormor, morfar, farmor eller farfar ?

Högläsning
Högläsning är ett så viktigt område att det får en egen rubrik när det gäller att hjälpa barnen lära sig läsa. I en studie om barn som lärt sig läsa innan de började skolan visade det sig att högläsning hade stor betydelse för läsinlärningen. Högläsningen var en regelbunden aktivitet som fick barnen att bli intresserade av det skrivna ordet.

Få nya perspektiv
När det gäller läsinlärningen kan det inte nog betonas vikten av att de får nya perspektiv på tillvaron.
En fantastisk föreställningsvärld öppnar sig för barnen genom högläsningen. De får använda sin fantasi och själva skapa sina egna bilder till det som händer i texten.

Ställ frågor till barnet
Under högläsningen lär sig barnen lär sig att det finns andra människor och djur på vår jord.

Fabler
I fablerna beskrivs att djuren reagerar på samma sätt som människor. Fråga barnen om de tror att det är så i verkligheten? Säg: Varför tror du det?

Delaktighet
Låt barnen bli delaktiga i läsningen även när de lyssnar och någon annan läser!
Var ifrågasättande så att barnen själva får komma med idéer och argument.

Fantasi och verklighet
Prata om vad som är fantasi i böckerna och vad som är verklighet. Det gör böckerna levande och spännande och gör läsningen roligare.

Sagornas symbolik hjälper
Sagornas symbolik hjälper barnen att förstå känslor, intryck och upplevelser. Barns tänkande uppmuntras och deras kreativitet blomstrar när deras fantasi får flöda.

Låt barnet njuta av samspelet med en vuxen
Det kan inte nog betonas hur viktig högläsningen är för barnen. Låt högläsningen bli en trygg och välkänd stund som barnet kan få njuta av i samspel med någon vuxen. Det väcker barnets lust att lära sig läsa själv.
Läs högt för barnet – helst varje dag och gärna vid samma tid.  Högläsning är det närmaste skriftspråket man kan komma när man själv inte kan läsa.

Dramatisera litet
Läs helst med inlevelse, dramatisera gärna lite. Om det till exempel är någon som smyger tyst i boken så får den som läser gärna viska litet grann. Bara för att det ska bli ännu mer fängslande och intressant för barnen att lyssna.
(Avsnittet är hämtat ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på www.framtidskursen.se)

Snart kommer jag att lansera ett fantastiskt erbjudande till alla som följer min blogg:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

 

 

Share →