Christina Gustavson 276Olja för blåbär – ENERGI, MAKT och HÅLLBARHET

När jag ställde ut mina egna böcker på bokmässan i #Falun den 19 mars 2016 såg jag flera andra böcker som intresserade mig. En av dem var boken #Olja för #blåbär – ENERGI, MAKT och HÅLLBARHET och jag bad en av utställarna, som också är bokens huvudförfattare, att själv skriva om boken.
Christina Gustavson

Så här skriver Johan Landgren:Christina Gustavson 275
Hur kommer det sig att Sverige exporterar blåbär till Kina och importerar blåbär från Polen?

Resursslöseri
Tillgången till olja har fört med sig ett absurt resursslöseri. Mat och varor liksom vi själva färdas jorden runt utan tanke på den sinande olja som gör detta möjligt.

Olja för blåbär 
Olja för blåbär
 ger en tydlig och lättförståelig bild över hur energi, ekonomi och miljö hänger ihop. Boken tar utgångspunkt i världens energisituation och oljeberoende och visar hur det blir allt svårare att utvinna olja.

Avgörande faktor för tillväxt
Varför oljan är en avgörande faktor för tillväxt förklaras och stort fokus läggs på vilka förutsättningar vi har att ställa om till en mindre fossilberoende ekonomi här i Sverige.

Ekonomiska utmaningar
Författarna går igenom vilka #utmaningar som väntar både svensk ekonomi och #världsekonomi i takt med att världens konventionella oljeproduktion minskar framöver och ger exempel på hur individer och företag kan anpassa sig till en ny verklighet.

Fantastiska recensioner
Boken har fått många fina recensioner, bland annat av Johan #Kuylenstierna -chef vid Stockholm #Environment Institute, Lars #Wilderäng -författare och Sveriges största ekonomibloggare, Karolina #Palutko #Macéus -författare, Pär #Holmgren mfl

Kort om huvudförfattaren Johan Landgren:
Driver tillsammans med Roberth Hansson Olja för Blåbär (www.peak-oil.se) som är en av Sveriges mest lästa bloggar inom Energi, Ekonomi och Hållbarhet. Johan har en master i Freds- och konfliktstudier och en kandidatexamen i Statsvetenskap vid Uppsala Universitet och har tidigare varit redaktör för Tidningen OM omställning. Masteruppsatsen handlade om oljekriserna 1967 och 1973/74 och USA:s oljeberoende och sårbarhet för kriser.

Intresse hos säkerhetsanalytiker
Uppsatsen väckte intresse hos #säkerhetsanalytiker på andra sidan Atlanten och en artikel baserad på uppsatsen publicerades i dåvarande #Energy #Bulletin (idag resilience.org). Johan har ett stort intresse för #natur och #miljö och är #biodlare sedan två år.  Johan skriver förutom inlägg på bloggen även debatt- och gästartiklar om tex #hållbar energi och #krisberedskap i Dagens “Samhälle, #ETC och Moderna #Läkare.

Helhetsperspektiv
Författarna håller även föredrag om #helhetsperspektiv på energi, ekonomi och hållbarhet. Nyligen höll de ett föredrag vid Stockholms Universitet om möjligheter och utmaningar med en omställning mot en #fossilfri ekonomi.

Olja för blåbär – ENERGI, MAKT och HÅLLBARHET (2015). Författare är Johan Landgren och Roberth Hansson. Illustratör är Anna #Westin, som bland annat illustrerat 2014 års julkalender åt Sveriges #Radio och hon står för både framsida och illustrationer i boken. Boken är utgiven på #Fri Tanke förlag.

Tagged with →  
Share →